Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
J 028/12 (CZ) 5.6.19 (CZ) 30 9927/19 503
Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 027/12 (CZ) 29.5.19 (CZ) 29 9817/19 261
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 026/12 (CZ) 29.5.19 (CZ) 29 9810/19 260
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 025/12 (CZ) 24.4.19 (CZ) 24 8799/19 186
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 024/12 (CZ) 15.4.19 (CZ) 23 8648/19 178
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 023/12 (CZ) 15.4.19 (CZ) 23 8302/19 149
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
M 022/12 (CZ) 8.4.19 (CZ) 22 8357/19 32
Návrh doporučení Rady, kterým se hodnotí pokrok zúčastněných členských států při plnění závazků přijatých v rámci Stálé strukturované spolupráce (PESCO), předložený Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Nebude projednán plénem Senátu (VZOB)
Historie
K 021/12 (CZ) 25.3.19 (CZ) 20 7864/19 27
Zpráva vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Výroční zpráva o stavu implementace stálé strukturované spolupráce (PESCO)
Nebude projednán plénem Senátu (VZOB)
Historie
K 020/12 (CZ) 10.4.19 (CZ) 22 8417/19 177
Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 019/12 (CZ) 29.3.19 (CZ) 20 7955/19 0
Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie