Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 063/12 (CZ) 12.6.20 (CZ) 83 8514/20 8
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Boj proti dezinformacím o COVID-19 - pravda a mýty
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 062/12 (CZ) 4.6.20 (CZ) 82 8595/20 405
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021-2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program "EU pro zdraví")
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 061/12 (CZ) 25.5.20 (CZ) 81 8219/20 380
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 Navrácení přírody do našeho života
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 060/12 (CZ) 26.5.20 (CZ) 81 8280/20 381
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 059/12 (CZ) 29.5.20 (CZ) 81 8402/20 409
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 058/12 (CZ) 29.5.20 (CZ) 81 8403/20 408
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
J 057/12 (CZ) 28.5.20 (CZ) 81 8140/20 445
Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 056/12 (CZ) 28.5.20 (CZ) 81 8137/20 442
Sdělení Komise Rozpočet EU, který je motorem evropského plánu na podporu oživení
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 055/12 (CZ) 28.5.20 (CZ) 81 8136/20 456
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 054/12 (CZ) 28.5.20 (CZ) 81 8141/20 441
Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii COVID-19
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie