Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 017/12 (CZ) 1.3.19 (CZ) 16 6704/19 1002
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2019 Průvodní dokument k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině Evropský semestr 2019: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 016/12 (CZ) 19.2.19 (CZ) 15 6588/19 83
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský výzkumný prostor: společně k pokrokovější Evropě v oblasti výzkumu a inovací
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
M 015/12 (CZ) 8.3.19 (CZ) 17 7301/19 3
Společný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních pro předcházení kybernetickým útokům, které ohrožují EU nebo její členské státy, a reakci na ně
K projednání pověřeným výborem (VZOB)
Historie
M 014/12 (CZ) 8.3.19 (CZ) 17 7298/19 20
Návrh rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních pro předcházení kybernetickým útokům, které ohrožují EU nebo její členské státy, předložený Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
K projednání pověřeným výborem (VZOB)
Historie
K 013/12 (CZ) 31.1.19 (CZ) 12 5953/19 22
Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 012/12 (CZ) 1.2.19 (CZ) 12 5840/19 12
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Režimy občanství pro investory a režimy pobytu pro investory v Evropské unii
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 011/12 (CZ) 18.1.19 (CZ) 10 5472/19 8
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 010/12 (CZ) 18.12.18 (CZ) 6 15721/18 842
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 009/12 (CZ) 21.12.18 (CZ) 6 15775/18 890
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 008/12 (CZ) 17.12.18 (CZ) 6 15641/18 795
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie