Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 025/12 (CZ) 24.4.19 (CZ) 24 8799/19 186
Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 024/12 (CZ) 15.4.19 (CZ) 23 8648/19 178
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 023/12 (CZ) 15.4.19 (CZ) 23 8302/19 149
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
M 022/12 (CZ) 8.4.19 (CZ) 22 8357/19 32
Návrh doporučení Rady, kterým se hodnotí pokrok zúčastněných členských států při plnění závazků přijatých v rámci Stálé strukturované spolupráce (PESCO), předložený Radě vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
K projednání pověřeným výborem (VZOB)
Historie
K 021/12 (CZ) 25.3.19 (CZ) 20 7864/19 27
Zpráva vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Výroční zpráva o stavu implementace stálé strukturované spolupráce (PESCO)
K projednání pověřeným výborem (VZOB)
Historie
K 020/12 (CZ) 10.4.19 (CZ) 22 8417/19 177
Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 019/12 (CZ) 29.3.19 (CZ) 20 7955/19 0
Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 018/12 (CZ) 20.3.19 (CZ) 19 7680/19 128
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 017/12 (CZ) 1.3.19 (CZ) 16 6704/19 1002
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2019 Průvodní dokument k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině Evropský semestr 2019: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 016/12 (CZ) 19.2.19 (CZ) 15 6588/19 83
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský výzkumný prostor: společně k pokrokovější Evropě v oblasti výzkumu a inovací
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie