Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
J 052/12 (CZ) 20.5.20 (CZ) 80 8174/20 503
Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2020 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2020
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 051/12 (CZ) 13.5.20 (CZ) 79 1/20 550
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 050/12 (CZ) 16.4.20 (CZ) 75 0/20 2419
Společný evropský plán rušení opatření proti šíření COVID-19
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 049/12 (CZ) 26.3.20 (CZ) 72 7028/20 1981
Sdělení Komise Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahraničních investic a volného pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evropských strategických aktiv před začátkem používání nařízení (EU) 2019/452 (nařízení o prověřování přímých zahraničních investic)
Zařazen na schůzi pléna Senátu (Senát) Historie
K 048/12 (CZ) 19.3.20 (CZ) 71 6930/20 7
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politika Východního partnerství po roce 2020 Posilování odolnosti - Východní partnerství, které je přínosné pro všechny
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 047/12 (CZ) 11.3.20 (CZ) 70 6766/20 98
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 046/12 (CZ) 12.3.20 (CZ) 70 6778/20 94
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 045/12 (CZ) 12.3.20 (CZ) 70 6779/20 93
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Identifikace a řešení překážek pro jednotný trh
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 044/12 (CZ) 9.3.20 (CZ) 70 6678/20 152
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 043/12 (CZ) 4.3.20 (CZ) 69 6547/20 80
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
Zařazen na schůzi pléna Senátu (Senát) Historie