Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 087/12 (CZ) 20.10.20 (CZ) 102 12115/20 690
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2021: Vitální Unie v křehkém světě
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 086/12 (CZ) 16.10.20 (CZ) 101 11855/20 662
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu - ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 085/12 (CZ) 22.10.20 (CZ) 102 12097/20 680
Sdělení Připravenost na strategie očkování a zavádění očkovacích látek proti COVID-19
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 084/12 (CZ) 16.10.20 (CZ) 101 11976/20 667
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 083/12 (CZ) 14.10.20 (CZ) 101 11853/20 642
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 082/12 (CZ) 8.10.20 (CZ) 100 11608/20 660
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2020
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 081/12 (CZ) 8.10.20 (CZ) 100 11616/20 641
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 080/12 (CZ) 1.10.20 (CZ) 99 11400/20 628
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový EVP pro výzkum a inovace
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 079/12 (CZ) 28.9.20 (CZ) 99 11207/20 613
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azylu
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
N 078/12 (CZ) 28.9.20 (CZ) 99 11205/20 614
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání biometrických údajů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o řízení azylu a migrace] a nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o znovuusídlování] za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti , o podávání žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/818
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie