Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
J 072/12 (CZ) 24.8.20 (CZ) 94 10201/20 448
Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se České republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení Rady (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 071/12 (CZ) 16.7.20 (CZ) 88 9753/20 314
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 070/12 (CZ) 17.7.20 (CZ) 88 9780/20 318
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Krátkodobá zdravotní připravenost EU na rozšíření onemocnění COVID-19
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 069/12 (CZ) 10.7.20 (CZ) 87 9538/20 324
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Příprava na změny Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 068/12 (CZ) 9.7.20 (CZ) 87 9390/20 301
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 067/12 (CZ) 9.7.20 (CZ) 87 9389/20 299
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 066/12 (CZ) 1.7.20 (CZ) 86 9262/20 272
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 065/12 (CZ) 22.6.20 (CZ) 85 9021/20 245
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské investiční bance Strategie EU pro vakcíny COVID-19
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 064/12 (CZ) 22.6.20 (CZ) 85 8991/20 241
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 063/12 (CZ) 12.6.20 (CZ) 83 8514/20 8
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Boj proti dezinformacím o COVID-19 - pravda a mýty
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie