Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 037/12 (CZ) 30.1.20 (CZ) 64 5652/20 37
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2020 Unie, která si klade vyšší cíle
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 036/12 (CZ) 30.1.20 (CZ) 64 5664/20 50
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Bezpečné zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EU
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 035/12 (CZ) 15.1.20 (CZ) 62 5256/20 22
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 034/12 (CZ) 15.1.20 (CZ) 62 5259/20 23
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 033/12 (CZ) 23.12.19 (CZ) 59 15321/19 650
Sdělení Komise Strategie pro udržitelný růst na rok 2020
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 032/12 (CZ) 11.12.19 (CZ) 57 15051/19 640
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená dohoda pro Evropu
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 031/12 (CZ) 16.7.19 (CZ) 36 11313/19 333
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 030/12 (CZ) 20.6.19 (CZ) 32 10251/19 285
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu - vytvoření základů pro úspěšný přechod na čistou energii
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
J 029/12 (CZ) 20.6.19 (CZ) 32 10520/19 4403
Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
J 028/12 (CZ) 5.6.19 (CZ) 30 9927/19 503
Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie