Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 010/12 (CZ) 18.12.18 (CZ) 6 15721/18 842
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 009/12 (CZ) 21.12.18 (CZ) 6 15775/18 890
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 008/12 (CZ) 17.12.18 (CZ) 6 15641/18 795
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 007/12 (CZ) 13.12.18 (CZ) 5 15475/18 794
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění sdělení "Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup"
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 006/12 (CZ) 12.12.18 (CZ) 5 15431/18 36
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán proti dezinformacím
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 005/12 (CZ) 12.12.18 (CZ) 5 15509/18 813
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 004/12 (CZ) 12.12.18 (CZ) 5 15508/18 812
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 003/12 (CZ) 12.12.18 (CZ) 5 15471/18 819
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 002/12 (CZ) 29.11.18 (CZ) 3 15011/18 773
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 001/12 (CZ) 27.11.18 (CZ) 3 14443/18 770
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie