Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 187/11 (CZ) 26.10.18 (CZ) 102 13590/18 800
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2019 Plníme sliby a připravujeme se na budoucnost
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 186/11 (CZ) 26.10.18 (CZ) 102 13544/18 703
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 185/11 (CZ) 26.10.18 (CZ) 102 13537/18 490
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o používání zásad subsidiarity a proporcionality
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 184/11 (CZ) 26.10.18 (CZ) 102 13542/18 491
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
J 183/11 (CZ) 17.9.18 (CZ) 97 12190/18 641
Sdělení Komise Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 182/11 (CZ) 17.9.18 (CZ) 97 12321/18 636
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 181/11 (CZ) 14.9.18 (CZ) 96 12129/18 640
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 180/11 (CZ) 12.9.18 (CZ) 96 12099/18 634
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění) - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 179/11 (CZ) 13.9.18 (CZ) 96 12112/18 633
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Příspěvek Evropské komise k zasedání vysokých představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 178/11 (CZ) 13.9.18 (CZ) 96 12143/18 631
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie