Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
J 183/11 (CZ) 17.9.18 (CZ) 97 12190/18 641
Sdělení Komise Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 182/11 (CZ) 17.9.18 (CZ) 97 12321/18 636
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 181/11 (CZ) 14.9.18 (CZ) 96 12129/18 640
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 180/11 (CZ) 12.9.18 (CZ) 96 12099/18 634
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění) - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 179/11 (CZ) 13.9.18 (CZ) 96 12112/18 633
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Příspěvek Evropské komise k zasedání vysokých představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 178/11 (CZ) 13.9.18 (CZ) 96 12143/18 631
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 177/11 (CZ) 13.9.18 (CZ) 96 12118/18 639
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 176/11 (CZ) 15.6.18 (CZ) 83 10226/18 462
Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 175/11 (CZ) 15.6.18 (CZ) 83 10153/18 471
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 174/11 (CZ) 15.6.18 (CZ) 83 10154/18 472
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie