Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 125/10 (CZ) 26.10.16 (CZ) 102 13668/16 710
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 124/10 (CZ) 26.10.16 (CZ) 102 13733/16 687
Návrh směrnice, kterou se mění směrnici (EU) 2016/1164,pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 123/10 (CZ) 26.10.16 (CZ) 102 13732/16 686
Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 122/10 (CZ) 26.10.16 (CZ) 102 13731/16 683
Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 121/10 (CZ) 26.10.16 (CZ) 102 13730/16 685
Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 120/10 (CZ) 28.10.16 (CZ) 102 13758/16 705
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 119/10 (CZ) 19.9.16 (CZ) 97 12364/16 587
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh - na cestě k evropské gigabitové společnosti
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 118/10 (CZ) 15.9.16 (CZ) 96 12184/16 604
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 117/10 (CZ) 16.9.16 (CZ) 96 12259/16 589
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 116/10 (CZ) 16.9.16 (CZ) 96 12257/16 591
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie