Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 022/13 (CZ) 8.2.21 (CZ) 14 5930/21 44
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropský plán boje proti rakovině
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 021/13 (CZ) 2.2.21 (CZ) 13 5827/21 50
Zelená kniha o stárnutí Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 020/13 (CZ) 22.1.21 (CZ) 11 5555/21 35
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Jednotně proti COVID19
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 019/13 (CZ) 21.12.20 (CZ) 7 14293/20 749
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních dané směrnice
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 018/13 (CZ) 4.1.21 (CZ) 9 14124/20 825
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
J 017/13 (CZ) 22.12.20 (CZ) 7 14282/20 393
Pracovní dokument útvarů Komise Doporučení Komise pro český Strategický plán SZP
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 016/13 (CZ) 18.12.20 (CZ) 6 14172/20 842
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích)
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 015/13 (CZ) 16.12.20 (CZ) 6 14088/20 824
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie
N 014/13 (CZ) 17.12.20 (CZ) 6 14150/20 823
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 013/13 (CZ) 18.12.20 (CZ) 6 14262/20 829
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení odolnosti kritických subjektů
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie