Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 062/13 (CZ) 16.7.21 (CZ) 36 10884/21 561
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
M 061/13 (CZ) 21.6.21 (CZ) 33 10012/21 89
Návrh rozhodnutí Rady o vojenské výcvikové misi Evropské unie v Mosambiku (EUTM Mozambique), předložený Radě vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Nebude projednán plénem Senátu (VZOB)
Historie
K 060/13 (CZ) 7.7.21 (CZ) 35 10029/21 390
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 059/13 (CZ) 7.7.21 (CZ) 35 10027/21 391
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 058/13 (CZ) 1.7.21 (CZ) 34 10404/21 345
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU - na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
N 057/13 (CZ) 1.7.21 (CZ) 34 10382/21 347
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 056/13 (CZ) 18.6.21 (CZ) 32 9212/21 380
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů První ponaučení z pandemie COVID-19
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 055/13 (CZ) 17.6.21 (CZ) 32 9902/21 20
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem - vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 054/13 (CZ) 3.6.21 (CZ) 30 9441/21 277
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě "Strategie pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru"
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 053/13 (CZ) 3.6.21 (CZ) 30 9471/21 281
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie