Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 176/11 (CZ) 15.6.18 (CZ) 83 10226/18 462
Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 175/11 (CZ) 15.6.18 (CZ) 83 10153/18 471
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 174/11 (CZ) 15.6.18 (CZ) 83 10154/18 472
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 173/11 (CZ) 15.6.18 (CZ) 83 10151/18 473
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 172/11 (CZ) 14.6.18 (CZ) 83 10148/18 460
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 171/11 (CZ) 15.6.18 (CZ) 83 10184/18 465
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 170/11 (CZ) 13.6.18 (CZ) 83 9898/18 447
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí 541/2014/EU
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 169/11 (CZ) 15.6.18 (CZ) 83 10167/18 434
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 168/11 (CZ) 13.6.18 (CZ) 83 10084/18 476
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 167/11 (CZ) 13.6.18 (CZ) 83 9980/18 439
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program InvestEU
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie