Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
J 051/13 (CZ) 2.6.21 (CZ) 30 9058/21 503
Doporučení Rady, kterým se vydává stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2021
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 050/13 (CZ) 12.5.21 (CZ) 27 8753/21 400
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke zdravé planetě pro všechny Akční plán EU: "Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy"
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 049/13 (CZ) 7.5.21 (CZ) 26 8553/21 350
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Aktualizace nové průmyslové strategie 2020: budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 048/13 (CZ) 7.5.21 (CZ) 26 8545/21 355
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro terapeutika proti COVID-19
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 047/13 (CZ) 7.5.21 (CZ) 26 8576/21 223
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 046/13 (CZ) 29.4.21 (CZ) 25 8323/21 219
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 045/13 (CZ) 30.4.21 (CZ) 25 8153/21 120
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 044/13 (CZ) 23.4.21 (CZ) 24 8090/21 171
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro boj proti obchodování s lidmi 2021-2025
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 043/13 (CZ) 23.4.21 (CZ) 24 8085/21 170
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2021-2025
Zařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Historie
K 042/13 (CZ) 22.4.21 (CZ) 24 8089/21 188
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Taxonomie EU, podávání zpráv podniků o udržitelnosti, preference v oblasti udržitelnosti a fiduciární povinnosti: Nasměrování finančních prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie