Mandátový a imunitní výbor Senátu v souladu s § 41 odst. 1 písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnil zjištěné porušení pravidel financování volební kampaně – konkrétně se jedná o Zprávu auditorské firmy z přezkoumání veškerého účetnictví všech devíti kandidátů na funkci prezidenta republiky a přezkoumání, zda financování volební kampaně kandidátů proběhlo v souladu s pravidly podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) a v souladu s právními předpisy upravujícími oblast účetnictví a o Závěrečnou zprávu Mandátového a imunitního výboru k přezkoumání dodržení pravidel financování volební kampaně kandidátů na funkci prezidenta zveřejněnou v dokumentech Mandátového a imunitního výboru Senátu ve složce „Informace“.

Na Internetu Senátu, resp. na jeho internetových stránkách jsou zveřejňována všechna usnesení Mandátového a imunitního výboru Senátu Parlamentu ČR s výjimkou:
      a) usnesení výboru, která se týkají disciplinárních řízení zavedených proti senátorovi podle § 14 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů;
      b) usnesení výboru, která se týkají utajované skutečnosti podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
      c) usnesení výboru, jejichž zveřejněním by byla omezena či by mohla být omezena práva jednotlivce zaručená Listinou základních práv a svobod a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

Dana Šedivá / tajemnice

Telefon
+420 257 072 520
sedivad@senat.cz

Adresa

Valdštejnské náměstí 17/4
Praha 1
118 01

aktuální k