Podle § 40, odst. 2, zákona o jednacím řádu Senátu, je jednání Organizačního výboru neveřejné. Proto, v souladu s tímto ustanovením, nejsou na WWW stránkách Senátu k dispozici dokumenty popisující průběh jednání Organizačního výboru (usneseni, zápisy z jednání a stenografické zápisy).

Kontakty

Kristýna Ječmenová / tajemnice

Telefon
+420 257 075 108
jecmenovak@senat.cz

Adresa

Valdštejnské náměstí 17/4
Praha 1
118 01

aktuální k