Ředitel/ředitelka Odboru personálního

Vloženo:07.04.2021
Kdo:Kancelář Senátu
Místo:Praha
Pozice:Ředitel/ředitelka Odboru personálního
Náplň:Odpovědnost za řízení, organizaci, motivaci a kontrolu práce zaměstnanců Odboru personálního, zabezpečování dodržování obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a interních předpisů Kanceláře Senátu. Odpovědnost za trvalou připravenost a schopnost odboru plnit úkoly spojené s uzavíráním, změnou a ukončením pracovního poměru včetně stanovování koncepce personálního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Kanceláře Senátu.
Požadavky:VŠ magisterského stupně; vedoucí pozice v personální oblasti ve firmě/organizaci o minimálně 100 zaměstnancích (5+ let); manažerské zkušenosti (5+ let); procesní myšlení, systematičnost, analytické dovednosti; komunikační a organizační schopnosti; výrazné pracovní nasazení; pečlivost a odolnost vůči stresu; pozitivní přístup při řešení problémů; splnění podmínek dle zákona č. 451/1991 Sb.; trestní bezúhonnost. Součástí přihlášky musí být: • CV + 3 kontakty, které mohu poskytnout profesní referenci, • motivační dopis na téma „Jak vnímám roli Senátu v současné společenské situaci a jeho místo v politickém systému ČR a jak k naplňování obou rolí mohu přispět já?“ – rozsah max. 2 strany A4, • uvedení konkrétních případů, jak jste ve své praxi spojil/spojila personální práci s péčí o lidské zdroje – rozsah max. 1 strana A4.
Nabízíme:Platová třída 11; jmenování, ZD 6 měsíců
Nástup:Květen 2021 nebo dle dohody.
Kontakt:Ing. Jana Vohralíková
tel: 257 072 462
e-mail: vohralikovaj@senat.cz
Poznámka:Požadované dokumenty společně s kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání zašlete do 30. dubna 2021 do 16:00 hod. na e-mailovou adresu vohralikovaj@senat.cz, případně na adresu: Ing. Jana Vohralíková, vedoucí Kanceláře Senátu; ČR - Kancelář Senátu; Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení – NEOTVÍRAT. Kancelář Senátu si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.