Manažer/ka kybernetické bezpečnosti a Pověřenec/kyně pro ochranu osobních údajů

Vloženo:25.04.2018
Kdo:Kancelář Senátu
Místo:Praha
Pozice:Manažer/ka kybernetické bezpečnosti a Pověřenec/kyně pro ochranu osobních údajů
Náplň:Tvorba a aktualizace bezpečnostních politik; zajištění systému kybernetického bezpečnostního monitoringu; tvorba plánu a programu budování bezpečnostního povědomí; sledování hrozeb, identifikace zranitelností, vyhodnocování rizik a navrhování bezpečnostních opatření; kontrola bezpečnostního nastavení jednotlivých IS a dodržování bezpečnostní politiky. Poskytování informací a poradenství v souladu s GDPR a dalšími předpisy v oblasti osobních údajů (OÚ); zajišťování monitoringu legislativních změn v oblasti ochrany OÚ a aktualizace vnitřních směrnic s ohledem na GDPR; spolupráce s dozorovým úřadem; vedení centrální evidence udělených souhlasů se zpracováním OÚ a vedení evidence záznamů o činnosti zpracování.
Požadavky:VŠ magisterského stupně (IT nebo právního směru výhodou); praxe v IT oboru min. 6 let nebo praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti min. 3 roky; zkušenost s řízením kybernetických rizik a auditů informační bezpečnosti a IT služeb; znalost: • zákona č. 181/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti v platném znění • vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v platném znění • vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích v platném znění • norem řady ISO 27001 a obdobných norem z oblasti bezpečnosti a ICT. Zkušenost v oblasti ochrany osobních údajů; znalost: • nařízení EU č. 2016/679 GDPR • zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění. Schopnost práce pod tlakem, samostatné práce, komunikovatelnosti koncepce bezpečnosti zaměstnancům na všech technických i netechnických úrovních. Komunikační a organizační schopnosti; chuť učit se novým věcem; výrazné pracovní nasazení; trestní bezúhonnost.
Nabízíme:Platová třída 13; pracovní poměr na dobu určitou (1rok) s možností následného prodloužení.
Nástup:Květen 2018 nebo dle dohody.
Kontakt:Mgr. Eva Vrublová
tel: 257 072 750
e-mail: vrublovae@senat.cz
Poznámka:Strukturovaný životopis, motivační dopis společně s kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání či absolvovaných školeních zašlete do 24. května 2018 do 9:00 hod. na e-mailovou adresu vrublovae@senat.cz, případně na adresu: Mgr. Eva Vrublová, vedoucí Samostatného oddělení personálního; ČR - Kancelář Senátu; Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1. Obálku označte: Výběrové řízení – NEOTVÍRAT. Kancelář Senátu si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.