Odbor protokolu

Kontakty:

Ing. Valérie Ciprová / ředitelka

Tel:
25707 2628
Fax:
25753 4478
ciprovav@senat.cz

Stručná charakteristika:

Odbor protokolu:

  1. Zajišťuje styk předsedy Senátu s prezidentem republiky, předsedou Poslanecké sněmovny, předsedou vlády a dalšími představiteli státní a politické reprezentace České republiky i cizích států,
  2. udržuje styk s diplomatickým protokolem Ministerstva zahraničních věcí, s protokolem Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře prezidenta republiky a protokolárním útvarem Úřadu vlády České republiky,
  3. vede protokol předsedy Senátu a zajišťuje úkoly s tím spojené,
  4. zabezpečuje přijetí hostů předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny a vlády,
  5. zajišťuje účast předsedy Senátu, místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu,
  6. ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, a delegací vedených předsedou Senátu, místopředsedy Senátu
  7. protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu,
  8. plní i další protokolární úkoly podle pokynu vedoucího Kanceláře Senátu a ředitele sekretariátu předsedy Senátu,
  9. na vyžádání, ve spolupráci s tajemníky, zajišťuje metodicky pro předsedy výborů a stálých a dočasných komisí oficiálně schválené akce,
  10. zajišťuje nákup protokolárních darů a předmětů a spravuje sklad těchto darů (včetně evidence darů a předmětů).