Odbor právní

Kontakty:

Mgr. Dagmar Šimáková / ředitelka

Tel:
25707 2774
Mobil:
+420 731 124 303
simakovad@senat.cz

Stručná charakteristika:

Odbor právní plní úkoly obecně právní povahy ve vztahu k Senátu a jeho orgánům a jednotlivým útvarům Kanceláře Senátu:

 1. poskytuje odborné právní konzultace všem útvarům Kanceláře Senátu v záležitostech, jejichž vyřízení si vyžaduje odborné právní posouzení,
 2. zajišťuje řízení o zadávání veřejných zakázek,
 3. připravuje smlouvy uzavírané Kanceláří Senátu k zajištění hmotných potřeb a služeb pro senátory,
 4. spolupracuje s odbory nebo s odděleními Kanceláře Senátu při uzavírání písemných smluv,
 5. z pověření vedoucího Kanceláře Senátu zastupuje Kancelář Senátu před soudy; shromažďuje ve spolupráci s ostatními útvary Kanceláře Senátu požadované materiály pro soudní spory v případě, kdy je Kancelář Senátu zastupována advokátem; v případě potřeby jedná s dalšími institucemi,
 6. spolupůsobí při přípravě interních normativních aktů Kanceláře Senátu, případně je zpracovává,
 7. vyjadřuje se k právním otázkám obsaženým v podáních adresovaných Kanceláři Senátu z hlediska obecně právního,
 8. vede evidenci interních předpisů, sleduje aktuálnost jejich novelizace a ve spolupráci s odborem informačních technologií zajišťuje jejich uložení do počítačové sítě Kanceláře Senátu,
 9. eviduje a ukládá originály všech smluv uzavřených Kanceláří Senátu a ve spolupráci s odborem informačních technologií zajišťuje jejich uložení do počítačové sítě Kanceláře Senátu (digitalizace smluv),
 10. připravuje spisy k archivaci,
 11. účastní se služeb při schůzích Senátu.