Odbor gastronomických služeb

Kontakty:

PaedDr. Michal Vevera / ředitel

Tel:
25707 2545
veveram@senat.cz

Odbor gastronomických služeb plní úkoly zajišťující služby v oboru gastronomie ve vztahu k Senátu i Kanceláři Senátu tak, aby odpovídaly společenskému významu Senátu.

Vnitřní členění:

Oddělení přípravy jídel

Kontakty:

PaedDr. Michal Vevera / ředitel

Tel:
25707 2545
veveram@senat.cz

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení přípravy jídel zajišťuje zejména, nikoliv však výlučně:

  1. odpovídá za provoz zaměstnaneckého stravování;
  2. výrobně zajišťuje gastronomické akce v sídle Senátu, včetně venkovních prostor, jejichž financování je v souladu s rozpočtovými pravidly;
  3. sestavuje jídelní lístky ve všech gastronomických provozech;
  4. navrhuje menu pro mimořádné akce;
  5. zajišťuje výrobu pokrmů ve všech gastronomických provozech;
  6. zajišťuje výrobu teplé, studené kuchyně a cukrářských výrobků.

Oddělení provozní

Kontakty:

Petr Illek / vedoucí oddělení

Tel:
25707 2710
illekp@senat.cz

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení provozního zajišťuje zejména, nikoliv však výlučně:

  1. přijímá a eviduje objednávky vyplývající z požadavků zajistit ve stravovacích zařízeních gastronomické služby, které jsou součástí akcí souvisejících s činností Senátu;
  2. materiálně a obsluhou zajišťuje výše uvedené gastronomické služby;
  3. zajišťuje běžný provoz ve všech stravovacích zařízení vč. Senátorské jídelny a přilehlých salonků a venkovních prostor;
  4. prostřednictvím odpovědných zaměstnanců zajišťuje řádné vedení účtů;
  5. zajišťuje veškeré zásobování gastronomických služeb surovinami, potravinářskými produkty a nápoji a vede přesné účtování dodaného a spotřebovaného zboží;
  6. zajišťuje nákupy technologií nezbytných k provozu Odboru gastronomických služeb;
  7. zajišťuje pomocné práce při běžném i mimořádném provozu;
  8. zajišťuje optimální výběr dodavatelů při všech nákupech zboží i dodávek služeb, kontroluje kvalitu a úroveň ceny;
  9. zajišťuje zásobování pro výbory, komise, kluby a vedoucí pracovníky Kanceláře Senátu požadovaným zbožím, gastronomickými produkty;
  10. zajišťuje provoz automatů na výrobu teplých nápojů rozmístěných v areálu Senátu vč. doplňování surovin a peněžních operací;
  11. zajišťuje provoz kantýny pro zaměstnance;
  12. dbá na hospodárnost a efektivitu výroby; pečuje o svěřený majetek;
  13. dodržuje hygienická opatření při výrobě, expedici pokrmů, skladování surovin a nápojů, zejména opatření vyplývající z H.A.C.C.P;
  14. sleduje a zavádí do výroby a odbytu nové poznatky v oboru gastronomie a následně je aplikuje ve výrobě a servisu pokrmů a nápojů;
  15. odborně vzdělává zaměstnance odboru;
  16. aktivně spolupracuje s ostatními odbory Kanceláře Senátu při zajišťování gastronomických služeb.