Vedoucí Kanceláře Senátu


Pozice vedoucího Kanceláře Senátu není momentálně obsazena, pověřen vedením Kanceláře Senátu je ředitel Sekce ekonomicko správní Jan Vodrážka.

Kancelář Senátu se člení na sekce: Sekce vedoucího Kanceláře Senátu
Sekce senátní
Sekce ekonomicko správní