Vedoucí Kanceláře Senátu


Ing. Jana Vohralíková, Vedoucí Kanceláře Senátu
Vedoucí Kanceláře Senátu:

Ing. Jana Vohralíková
 
 
Kontakty:

Renata Pánková - tajemnice
tel.: 257 072 316; e-mail: pankovar@senat.cz

Životopis

Jméno Ing. Jana Vohralíková
Datum narození 25. 8. 1963
 
Pracovní zkušenosti
2014 - 2019 Kvestorka, Česká zemědělská univerzita
2010 - 2014 Členka představenstva ANECT a.s., zodpovědná za ekonomiku a HR
2009 - 2010 Ředitelka odborných útvarů předsedy vlády ČR
2009 – 2009 Náměstkyně ministra, předsedy legislativní rady vlády
2007 - 2009 Vrchní ředitelka ministerstva kultury pro EU fondy, investice a fond kultury a kinematografie
2004 - 2006 Náměstkyně ministra/ministryně informatiky, ředitelka ekonomické sekce
2004 – 2006 Pověřená řízením sekce elektronických komunikací
2003 – 2003 Ředitelka odboru provozních služeb MI
1997 - 2002 Generální sekretář YMCA v ČR
1998 – 2002 Ředitelka společnosti Palác YMCA s.r.o.
1990 – 1997 Mateřská dovolená
1985 – 1990 Projektant - statik
 
Vzdělání a kurzy
duben 2006 Mediální komunikace, Praha
leden – únor 2002 Vztah státu a NNO, management neziskového sektoru, studijní program vlády USA (Washington, Seattle, New York, Florida)
leden 2002 Řízení lidských zdrojů II, Dublin
listopad 2001 Řízení lidských zdrojů I, Praha
září 1999 – červen 2001 Management neziskových organizací (postgraduál UK a Nadace Nros)
2000 Manažerské dovednosti
1995 Autorizace v oboru pozemních staveb
1981 - 1985 Stavební fakulta ČVUT, pozemní stavby
1977 – 1981 Gymnázium na Vítězné Pláni, přírodovědná větev s jazykovým zaměřením
1971 – 1977 Jazyková škola Ladislava Hanuse, Křesomyslova ulice
1969 – 1971 Základní škola Na Vítězné Pláni
 
Jazykové znalosti
angličtina aktivně slovem i písmem; znalost velmi dobrá
ruština pasivně
 
Získaný titul
Ing.