Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020

 • 13239/2020/S, 12856/2020/S

  • Dne 25. srpna 2020 obdržel odbor senátních služeb a vnějších vztahů Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny doplněnou žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje informace týkající se řešení schodku státního rozpočtu.

   žádost
  • Dne 8. září 2020 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 12323/2020/S

  • Dne 10. srpna 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací týkající se činnosti Kanceláře Senátu v roce 2020.

   žádost
  • Dne 21. srpna 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 11787/2020/S

  • Dne 31. července 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkající se výkonu spisové služby Kanceláře Senátu.

   žádost
  • Dne 14. srpna 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 10347/2020/S, 9932/2020/S

  • Dne 3. července 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje poskytnutí seznamu firem, které potvrdily účast na cestě předsedy Senátu na Taiwan.

   žádost
  • Dne 17. července 2020 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 10281/2020/S

  • Dne 3. července 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se výkonu činnosti senátora Jaromíra Strnada.

   žádost
  • Dne 17. července 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 7737/2020/S

  • Dne 21. května 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se užívání roušek s logem Senátu.

   žádost
  • Dne 2. června 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 5161/2020/S

  • Dne 1. dubna 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu zaměstnanců Kanceláře Senátu a senátorů, využití výkonu práce v režimu home office ad.

   žádost
  • Dne 15. dubna 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 4241/2020/S

  • Dne 16. března 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje informace týkající se plnění právních předpisů a dalších nařízení platných po dobu nouzového stavu vyhlášeného na území České republiky z důvodu zabránění šíření koronaviru COVID-19.

   žádost
  • Dne 30. března 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 4126/2020/S, 3709/2020/S

  • Dne 11. března 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny doplněnou žádost o poskytnutí informací týkajících se nákladů vynaložených na provoz kanceláře senátorky Emilie Třískové.

   žádost
  • Dne 23. března 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 3749/2020/S

  • Dne 9. března 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkajících se platů vyplacených vedoucímu / vedoucí Kanceláře Senátu za období 2016-2019.

   žádost
  • Dne 23. března 2020 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
  • Dne 23. března 2020 bylo žadatelce odesláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

   rozhodnutí
 • 3530/2020/S

  • Dne 4. března 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, ve které žadatel požaduje informace týkající se aktivit senátora Tomáše Goláně navazujících na jeho schůzku s žadatelem z ledna 2019.

   žádost
  • Dne 16. března 2020 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 3235/2020/S

  • Dne 1. března 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací týkajících se realizace bezpečnostních opatření v oblasti migrační politiky, udělování víz nebo poskytnutí humanitární pomoci ČLR v souvislosti s bojem proti koronaviru.

   žádost
  • Dne 16. března 2020 bylo žadateli odesláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 2070/2020/S

  • Dne 10. února 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkajících se kandidáta Senátu na post Veřejného ochránce práv.

   žádost
  • Dne 21. února 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 1567/2020/S

  • Dne 31. ledna 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se zpravodajské zprávy k návrhu zákona o realitním zprostředkování - tisk 158, který byl projednáván na ÚPV dne 27. listopadu 2019.

   žádost
  • Dne 13. února 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 1444/2020/S

  • Dne 30. ledna 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se asistentky senátora Ladislava Kose.

   žádost
  • Dne 13. února 2020 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 1518/2020/S

  • Dne 30. ledna 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se zákonné úpravy tajné volby kandidátů na ústavního soudce.

   žádost
  • Dne 13. února 2020 byla žadatelce informace poskytnuta.

   informace
 • 1245/2020/S, 17707/2019/S, 16650/2019/S

  • Dne 27. ledna 2020 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny podání, v němž žadatel doplnil povinné náležitosti žádosti o poskytnutí odborných stanovisek ve věci zbraňové legislativy ČR, vypracovaných odborníky na ústavní právo pro Stálou komisi Senátu pro Ústavu a parlamentní procedury.

   žádost
  • Dne 10. února 2020 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
  • Dne 10. února 2020 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

   rozhodnutí