Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2017

 • 16633/2017/S

  • Dne 17. prosince 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se jmen senátorů, kteří svými podpisy podpořili vybrané kandidáty na prezidenta.

   žádost
  • Dne 20. prosince 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 15087/2017/S

  • Dne 23. listopadu 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se vynaložených nákladů souvisejících s výkonem mandátu senátorky Renaty Chmelové za celé funkční období.

   žádost
  • Dne 7. prosince 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 13861/2017/S

  • Dne 28. října 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, zda jsou vypláceny senátoru Ladislavu Kosovi náhrady na provoz jeho kanceláře, pokud ano, od kdy.

   žádost
  • Dne 8. listopadu 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 12744/2017/S

  • Dne 4. října 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, jakým subjektům, za jaké práce konkrétně a v jaké výši propláceli odborné a administrativní práce v období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017 vyjmenovaní senátoři.

   žádost
  • Dne 18. října 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 12724/2017/S

  • Dne 4. října 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí informace, zda byl u příležitosti Setkání se starosty ČR, kteří ve svém úřadu působí nepřetržitě 20 a více let, oceněn bývalý starosta obce Chudenín pan XXXX.

   žádost
  • Dne 18. října 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 12485/2017/S

  • Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu obdržel prostřednictvím e-podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se podmínek chovu pávů korunkatých ve Valdštejnské zahradě.

   žádost
  • Dne 13. října 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 12359/2017/S

  • Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu obdržel prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí informací týkajících se výkonu mandátu senátorky Parlamentu České republiky JUDr. Elišky Wagnerové, Ph.D.

   žádost
  • Dne 10. října 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 9949/2017/S

  • Dne 2. srpna 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí informací, konkrétně zaslání senátního tisku č. 107 Zpráva o vývoji Evropské unie, senátního tisku č. K 031/11 Bílá kniha o budoucnosti Evropy a textu prohlášení představitelů justice k situaci v Polské republice. Žadatel dále požadoval časový harmonogram pravidelných akcí Senátu na 2. pololetí 2017, časopis Senát ad.

   žádost
  • Dne 17. srpna 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 9754/2017/S

  • Dne 28. července 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se ubytoven Senátu a příspěvků na bydlení.

   žádost
  • Dne 10. srpna 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 9628/2017/S

  • Dne 26. července 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, jakým subjektům, za jaké práce konkrétně a v jaké výši propláceli odborné a administrativní práce v období 1. 1. 2017-30. 6. 2017 vyjmenovaní senátoři.

   žádost
  • Dne 8. srpna 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 9535/2017/S

  • Dne 21. července 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky stížnost na vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, evidovanou pod č. j. 9157/2017/S.

   stížnost
  • Dne 27. července 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 9157/2017/S

  • Dne 14. července 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí zápisu ze 7. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu z 12. 7. 2017, zahrnující vznesené připomínky k projednávaným bodům programu včetně jejich argumentace a konkrétní jmenovité hlasování.

   žádost
  • Dne 21. července 2017 bylo žadateli odesláno sdělení k žádosti o poskytnutí informace.

   sdělení
 • 8786/2017/S

  • Dne 7. července 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, České pošty, žádost o poskytnutí stanoviska, zda a jaké zákony byly porušeny ve věci zakoupení vadného zboží prostřednictvím telefonické objednávky od zahraničního dodavatele.

   žádost
  • Dne 13. července 2017 bylo žadateli odesláno sdělení o odložení žádosti.

   sdělení
 • 6368/2017/S

  • Dne 18. května 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím podatelny Kanceláře Senátu žádost o poskytnutí informací týkajících se vyjmenovaných složek platu žadatelem definované skupiny pracovníků Kanceláře Senátu a informace o vyplaceném odchodném.

   žádost
  • Dne 2. června 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 5099/2017/S

  • Dne 21. dubna 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se povinnosti senátorů reagovat na dotazy občanů, existence etického kodexu senátorů a práva senátorů interpelovat členy vlády. Druhý bod žádosti se týká umístění a počtu reproduktorů reprodukujících znělku před hlasováním pléna Senátu.

   žádost
  • Dne 4. května 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 3586/2017/S

  • Dne 17. března 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se kopie ústavní stížnosti, kterou podala dne 16. 3. 2017 skupina 20 senátorů vůči zákonu č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

   žádost
  • Dne 23. března 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 3449/2017/S

  • Dne 14. března 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů, týkajících se přehledu čerpání náhrad senátory za období 2016.

   žádost
  • Dne 27. března 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 3396/2017/S

  • Dne 14. března 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informace týkající se Závěrečné zprávy Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM, a to v jejím plném znění.

   žádost
  • Dne 21. března 2017 bylo žadateli odesláno sdělení k žádosti o poskytnutí informace.

   sdělení
 • 3341/2017/S

  • Dne 10. března 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí těchto informací: kopie všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společnostmi NEWTON Media, a.s., Anopress IT, a.s., a Media Tenor, spol. s r.o.

   žádost
  • Dne 24. března 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 3293/2017/S

  • Dne 9. března 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se usnesení ve věci 3 T 65/2016 ze dne 2. 3. 2017.

   žádost
  • Dne 15. března 2017 bylo žadateli odesláno sdělení o odložení žádosti.

   sdělení
 • 3125/2017/S

  • Dne 8. března 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, příp. informace v rozsahu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb.

   žádost
  • Dne 22. března 2017 bylo žadateli odesláno sdělení k žádosti o poskytnutí informací.

   sdělení
 • 3077/2017/S

  • Dne 8. března 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací týkajících se zaměstnanců Kanceláře Senátu a jejich zařazení v organizační struktuře.

   žádost
  • Dne 14. března 2017 byly žadateli informace poskytnuty.

   informace
 • 2569/2017/S

  • Dne 28. února 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí informací týkajících se činnosti Senátu Parlamentu ČR v roce 2017, jmenného přehledu zaměstnanců Kanceláře Senátu, návrhů zákonů v oblasti trestního práva, které byly v roce 2016 schváleny Senátem Parlamentu ČR, a počtu stížností podaných v letech 2014 až 2016 a ke dni 1. 3. 2017.

   žádost
  • Dne 14. března 2017 byly žadateli informace poskytnuty.

   informace
 • 1349/2017/S

  • Dne 1. února 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se sdělení telefonních kontaktů, resp. telefonního čísla či čísel (mobilní i pevná linka) senátorů Senátu Parlamentu České republiky, jejichž provoz senátor uplatňuje k proplacení náhrad.

   žádost
  • Dne 15. února 2017 bylo žadateli zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

   rozhodnutí
 • 1253/2017/S

  • Dne 31. ledna 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací o výši příplatků, které pobírají předsedové a místopředsedové výborů Senátu Parlamentu České republiky.

   žádost
  • Dne 14. února 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 1087/2017/S

  • Dne 25. ledna 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se čerpání náhrad a nemocenské senátory v roce 2016.

   žádost
  • Dne 9. února 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 723/2017/S

  • Dne 17. ledna 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se počtu senátorů, kterým byl za období let 2015 a 2016 snížen plat a paušální náhrady dle § 38 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců EP.

   žádost
  • Dne 31. ledna 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace
 • 329/2017/S

  • Dne 9. ledna 2017 obdržel odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkajících se stanoviska ve věci postupu Městského soudu v Brně a Městského státního zastupitelství v Brně (č. j. 24 Nc 909/2016-112, č. j. 22 Nc 904/2016-72).

   žádost
  • Dne 23. ledna 2017 byla žadateli informace poskytnuta.

   informace