Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím