Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2015

334/2015/S

Dne 8. ledna 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací a kopií dokumentů, které se týkají kandidatury některých osob do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

žádost

Dne 21. ledna 2015 byl žadatel vyzván k úhradě nákladů spojených s poskytnutím informace.

vyúčtování nákladů

Po zaplacení částky dne 26. ledna 2015 byly informace i kopie požadovaných dokumentů poskytnuty.

odpověď

544/2015/S

Dne 14. ledna 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí jmen všech asistentů pana senátora Valenty.

žádost

Dne 26. ledna 2015 byla žadatelce odpověď poskytnuta.

odpověď

666/2015/S

Dne 15. ledna 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, které se týkají střetu zájmů členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

žádost

Dne 26. ledna 2015 byla žadateli informace poskytnuta.

odpověď

1650/2015/S

Dne 5. února 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací – kopií dokumentů, které se týkají vyúčtování volební kampaně určitých kandidátů na prezidenta v roce 2013.

žádost

Dne 18. února 2015 bylo žadateli zasláno vyúčtování nákladů spojených s pořízením kopií požadovaných dokladů a nákladů za poštovné. Po jejich uhrazení bude žadateli informace poskytnuta.

vyúčtování nákladů

Žadatel vyúčtované náklady spojené s poskytnutím informace do 60 dnů ode dne oznámení neuhradil, proto byla žádost o poskytnutí informací odložena.

1732/2015/S

Dne 9. února 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, které se týkají hlasových služeb KIVS.

žádost

Dne 12. února 2015 byla žadateli zaslána Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

výzva

2155/2015/S

Dne 17. února 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím datové schránky doplněnou žádost o poskytnutí informací, které se týkají hlasových služeb KIVS.

Dne 19. února 2015 byla žadateli informace poskytnuta.

odpověď

2261/2015/S

Dne 19. února 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, které se týkají antivirového softwaru.

žádost

Žádost neobsahovala všechny povinné údaje podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žadatel byl vyzván dne 26. února 2015 k jejich doplnění.

výzva k doplnění žádosti

Dne 30. března 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny doplněnou žádost.

Dne 31. března 2015 byla informace žadateli poskytnuta.

odpověď

4921/2015/S

Dne 19. dubna 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, které se týkají veřejných zakázek v letech 2012 – 2014.

žádost

Vzhledem k velkému množství vyhledávaných informací bylo dne 27. dubna 2015 žadateli zasláno Vyrozumění o prodloužení lhůty o 10 dnů. Zároveň žadateli byly vyčísleny náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Po úhradě nákladů bude informace poskytnuta.

prodloužení lhůty

vyúčtování nákladů

5126/2015/S

Dne 26. dubna 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, které se týkají finančních nákladů senátora Petra Gawlase v letech 2010 – 2014.

žádost

Dne 5. května 2015 byla informace žadateli poskytnuta.

odpověď

5354/2015/S

Dne 2. května 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, které se týkají finančních nákladů senátora Pavla Eyberta v letech 2010 – 2014.

žádost

Dne 12. května 2015 byla informace žadateli poskytnuta.

odpověď

6400/2015/S

Dne 25. května 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, které se týkají projednávání podnětu ve věci porušení § 7 odst. 6 zákona č. 181/2007 Sb., v případě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Michala Uhla a PhDr. Jana Bureše, Ph.D.

žádost

Dne 9. června 2015 byla informace žadateli poskytnuta.

odpověď

7125/2015/S

Dne 8. června 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, které se týkají platů a odměn nejvýše postavených úředníků Kanceláře Senátu za rok 2014.

žádost

Dne 18. června 2015 byly žadateli vyúčtovány náklady spojené s rozsáhlým vyhledáváním informací.

vyúčtování nákladů

7518/2015/S

Dne 16. června 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, které se týkají projednávání podnětu ve věci porušení § 7 odst. 6 zákona č. 181/2007 Sb., v případě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Michala Uhla a PhDr. Jana Bureše, Ph.D.

žádost

Dne 23. června 2015 bylo žadateli datovou schránkou zasláno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

rozhodnutí o odmítnutí části žádosti

Dne 23. června 2015 bylo žadateli datovou schránkou zasláno Vyúčtování nákladů spojených s poskytnutím informací.

vyúčtování nákladů

Po úhradě nákladů spojených s poskytnutím informací byly zbylé informace žadateli prostřednictvím datové schránky poskytnuty dne 7. července 2015.

odpověď

8014/2015/S

V souladu s § 16a odst. 1 InfZ podal dne 25. června 2015 prostřednictvím datové schránky žadatel stížnost na výši požadované úhrady k vedoucímu Kanceláře Senátu.

stížnost

Dne 7. července 2015 vedoucí Kanceláře Senátu postup povinného subjektu i výši stanovené úhrady potvrdil a toto oznámení bylo žadateli odesláno prostřednictvím datové schránky.

odpověď

8405/2015/S

Dne 2. července 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, které se týkají projednávání podnětu ve věci porušení § 7 odst. 6 zákona č. 181/2007 Sb., v případě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Michala Uhla a PhDr. Jana Bureše, Ph.D.

žádost

Dne 15. července 2015 byla informace žadateli prostřednictvím datové schránky poskytnuta.

odpověď

8406/2015/S

Dne 2. července 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím datové schránky Odvolání vztahující se k Rozhodnutí o zamítnutí části žádosti (č .j. 7518/2015/S).

odvolání

Dne 15. července 2015 bylo žadateli prostřednictvím datové schránky odesláno Rozhodnutí, ve kterém Odbor vnějších vztahů a služeb žadateli vyhověl a požadovanou informaci poskytl.

rozhodnutí

10418/2015/S

Dne 23. srpna 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informace, která se týká poskytnutí daňového přiznání za rok 2014 pana senátora Jana Látky.

žádost

Dne 25. srpna 2015 byl žadatel informován, že evidenčním orgánem čestných prohlášení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích je Mandátový a imunitní výbor Senátu.

odpověď

11557/2015/S

Dne 18. září 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, které se týkají počtu žádostí o vydání senátora k trestnímu stíhání od počátku fungování Senátu PČR do současnosti.

žádost

Dne 2. října 2015 byla žadateli informace poskytnuta.

odpověď

11622/2015/S

Dne 22. září 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, které se týkají návštěvy pana senátora Jaroslava Doubravy na Krymu.

žádost

Dne 29. září 2015 byla žadateli datovou schránkou informace poskytnuta.

odpověď

12015/2015/S

Dne 1. října 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, které se týkají Mandátového a imunitního výboru ve věcech imunitních podle § 13 odst. 3 a § 14 resp. § 41 odst. 1 písm. c, d zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.

žádost

Dne 15. října 2015 byla žadateli informace poskytnuta.

odpověď

12133/2015/S

Dne 4. října 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, které se týkají hospodaření Kanceláře Senátu s investičními prostředky v letech 2009 – 2014. Jednalo se o 10 otázek vyjadřující subjektivní názor na přípravu a realizaci investičních prostředků.

žádost

Dne 8. října 2015 bylo žadateli prostřednictvím elektronické podatelny odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

rozhodnutí

12591/2015/S

Dne 9. října 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny odvolání proti části rozhodnutí, kterým bylo odmítnuto poskytnutí informace požadované v bodě 1 až 10 standardizovaného dotazníku přiloženého k žádosti pod č. j. 12133/2015/S.

odvolání

Dne 23. října 2015 bylo žadateli odesláno Rozhodnutí, ve kterém Odbor vnějších vztahů a služeb žadateli vyhověl a požadovanou informaci poskytl.

rozhodnutí

12751/2015/S

Dne 14. října 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí informace o výši platu a odměn asistenta senátora Jaroslava Palase (od počátku jeho působení na asistentské pozici) a informace o výši platu a náhrad pana senátora Jaroslava Palase.

žádost

Dne 23. října byla žadateli informace poskytnuta.

odpověď

13198/2015/S

Dne 23. října 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informace o výši platu a odměn senátora Jaroslava Palase od jeho zvolení senátorem do současnosti.

žádost

Dne 4. listopadu 2015 byla žadateli informace poskytnuta.

odpověď

13229/2015/S

Dne 25. října 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o sdělení počtu zaměstnanců Kanceláře Senátu a počtu externistů, a to k 1. lednu 2013, 1. lednu 2014 a 1. lednu 2015.

žádost

Dne 4. listopadu 2015 byla žadateli informace poskytnuta.

odpověď

13511/2015/S

Dne 2. listopadu 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací, které se týkají využívání služeb soukromých bezpečnostních agentur.

žádost

Dne 10. listopadu 2015 byla prostřednictvím datové schránky žadateli informace poskytnuta.

odpověď

14408/2015/S

Dne 15. listopadu 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí kopií usnesení Senátu a usnesení Mandátového a imunitního výboru.

žádost

Dne 30. listopadu 2015 byla žadateli informace poskytnuta.

odpověď

14462/2015/S

Dne 18. listopadu 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí adresáře všech senátorů, adresáře nevládních organizací, projektů Senátu v oblasti justice a adresáře organizačních složek Senátu Parlamentu ČR.

žádost

Dne 30. listopadu 2015 byla žadateli prostřednictvím České pošty informace poskytnuta.

odpověď

14658/2015/S

Dne 20. listopadu 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí jmenovitého seznamu všech novinářů a zástupců médií, kteří byli akreditováni dne 19. 11. 2015 na panelovou diskusi: „Novela zákona o vinohradnictví a kontrola dovezeného vína do ČR z pohledu Ministerstva financí a Celní správy“.

žádost

Dne 4. prosince 2015 byla žadateli informace poskytnuta.

odpověď

15309/2015/S

Dne 3. prosince 2015 byla Odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu emailem postoupena žádost o poskytnutí, resp. zveřejnění elektronické kopie plného znění textů stanovisek všech pěti ústavně právních expertů, kteří jej připravili jako jeden z podkladů pro jednání o případně žalobě Senátu na prezidenta republiky.

žádost

Dne 4. prosince 2015 byla žadateli zaslána výzva k doplnění a řádnému podání žádosti.

odpověď

15400/2015/S

Dne 4. prosince 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny doplněnou žádost o poskytnutí resp. zveřejnění elektronické kopie plného znění textů stanovisek všech pěti ústavně právních expertů, kteří jej připravili jako jeden z podkladů pro jednání o případné žalobě Senátu na prezidenta republiky.

žádost

Dne 15. prosince 2015 bylo žadateli zasláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

odpověď

15492/2015/S

Dne 7. prosince 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím České pošty žádost o poskytnutí informací, které se vztahují k naší odpovědi č. j. 14462/2015/S. Žadatel požádal o doplnění adresáře nevládních organizací a výtisky časopisů Senát.

žádost

Dne 16. prosince 2015 byla žadateli informace poskytnuta.

odpověď

16010/2015/S

Dne 11. prosince 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o informace, zda Senát PČR hodlá podat žádost a ucházet se o dotaci z výzvy Integrovaného regionálního operačního programu č. 17 a zda by žádost o dotaci, administraci výběrového řízení a realizační management případné dotace zajišťoval vlastními pracovníky či externími subjekty.

žádost

Dne 18. prosince 2015 bylo žadateli zasláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

odpověď

16305/2015/S

Dne 16. prosince 2015 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí informací, které se týkají spolupráce s firmami Newton Media a.s., Anopress IT a.s., Bisnode Česká republika.

žádost

Dne 28. prosince 2015 byla žadateli informace poskytnuta.

odpověď