Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2014

483, 484, 486, 487/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím elektronické podatelny dne 13. ledna 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se soudní kauzy J. V. (podávající žádost o informace):

žádost

Kancelář Senátu žadateli dne 15. ledna 2014 odeslala odpověď, kde byl J. V. vyzván k upřesnění žádosti o poskytnutí informace:

odpověď

878, 1296/2014/S

Žadatel o informaci J. V. upřesnil dne 23. ledna 2014 svoji žádost, ovšem tato přesto neodpovídá režimu zákona č. 106/1999 Sb.:

upřesnění

Kancelář Senátu reagovala na podání s upřesněním žádosti J. V. 19. února 2014 odpovědí, která také není poskytnuta v režimu zákona č. 106/1999 Sb.:

odpověď

652/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím elektronické podatelny dne 16. ledna 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se etického kodexu organizace:

žádost

Kancelář Senátu dne 24. ledna 2014 odeslala žadatelce odpověď s požadavkem doplnění informací:

odpověď

1048/2014/S

Na základě výzvy zaslala dne 29. ledna 2014 žadatelka o informaci prostřednictvím elektronické podatelny doplněnou žádost:

doplnění

Dne 5. února 2014 byla žadatelce o informaci odeslána požadovaná informace:

odpověď

1054/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím České pošty dne 29. ledna 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se škodních událostí za posledních pět let:

žádost

Dne 5. února 2014 byla žadateli odeslána odpověď s odkazem na veřejně přístupné informace:

odpověď

Žadatel o informaci reagoval dopisem prostřednictví České pošty dne 3. března 2014, kde poukázal na neúplnost zveřejněných informací a opět potvrdil svou žádost o poskytnutí informací:

potvrzení žádosti

Kancelář Senátu odpověděla dopisem dne 4. března 2014 s vyčíslením nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

vyčíslení

Dne 21. března 2014 byly na bankovní účet Kanceláře Senátu poukázány prostředky z účtu žadatele o informace T.O. k uhrazení nákladů spojených s vyhledáním informací.

Kancelář Senátu tedy 27. března 2014 odeslala žadateli T. O. odpověď s požadovanými informacemi v přehledných tabulkách:

informace

1156/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím elektronické podatelny dne 31. ledna 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se přehledu paušálních náhrad a náhrad prokázaných výdajů senátorů za rok 2013:

žádost

Kancelář Senátu žadateli Mgr. P. K. odeslala dne 5. února 2014 odpověď s žádostí o doplnění podání:

odpověď

1366/2014/S

Kancelář Senátu obdržela dne 5. února 2014 doplněnou žádost Mgr. P. K.:

doplnění

Dne 7. února 2014 odeslala Kancelář Senátu Mgr. P. K. odpověď, v níž poskytla žádané informace:

informace

1406/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím elektronické podatelny dne 6. února 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se opět přehledu paušálních náhrad a náhrad prokázaných výdajů senátorů za rok 2013:

žádost

Vzhledem k tomu, že byla žádost vyřízena poskytnutím informací na žádost Mgr. P. K. již spisem Č. J. 1366/2014/S, a to elektronicky a dopisem prostřednictvím České pošty, Kancelář Senátu považuje žádost za vyřízenou.

2230/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím České pošty dne 26. února 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se nominace kandidátů na veřejného ochránce práv:

žádost

Kancelář Senátu odpověděla dne 12. března 2014 žadatelce JUDr. M. Ch. v tom smyslu, že vyřízení žádosti je spojeno s větší časovou náročností, a proto bude zpoplatněno. Odpověď na žádost je pak podmíněna zaplacením vyčíslených nákladů (viz PDF):

odpověď

3657/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím České pošty dne 28. března 2014 od žadatelky o informaci JUDr. M. Ch. stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., na postup při vyřizování žádosti o informace. Ke stížnosti byla přiložena původní žádost o informace (Č. J. 2230/2014/S) s odpovědí prvoinstančního orgánu:

stížnost

Kancelář Senátu reagovala dne 4. dubna 2014 potvrzením oprávněnosti stížnosti žadatelky o informace JUDr. M. Ch. na postup prvoinstančního orgánu a informace poskytla bezplatně:

informace

3258/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím elektronické podatelny dne 18. března 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se daní pro pracující důchodce:

žádost

Kancelář Senátu odpověděla dne 27. března 2014 žadateli o informace P. H. prostřednictvím elektronické podatelny:

odpověď

3475/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím České pošty dne 26. března 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se funkcionality dohledového systému v listopadu roku 2009:

žádost

Kancelář Senátu reagovala dne 10. dubna 2014 na žádost o informace vyzváním žadatele M. B. k doplnění žádosti:

odpověď

3492/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím elektronické podatelny dne 25. března 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se zvukové znělky v jednacím sále Senátu a přilehlých prostorách:

žádost

4391/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím elektronické podatelny dne 11. dubna 2014 stížnost žadatele Ing. J. N. na postup prvoinstančního orgánu:

stížnost

Kancelář Senátu reagovala dne 16. dubna 2014 potvrzením stížnosti Ing. J. N. na postup prvoinstančního orgánu. Informace byly poskytnuty:

odpověď

3971/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím elektronické podatelny dne 3. dubna 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se procedur voleb členů Rady ÚSTR:

žádost

Kancelář Senátu odpověděla žadateli o informace Ing. D. R. dne 10. dubna 2014 a nabídla mu možnost návštěvy senátního archivu:

odpověď

4548/2014/S

Kancelář Senátu obdržela dne 15. dubna 2014 prostřednictvím elektronické podatelny od žadatele o informaci Ing. D. R. podání, které ovšem nebylo učiněno v režimu zákona č. 106/1999 Sb.:

potvrzení

OVVS coby prvoinstanční orgán vydal 25. dubna 2014 rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Rozhodnutí bylo následně opakovaně zasláno do vlastních rukou; dle dodejky bylo převzato dne 19. května 2014:

odmítnutí

5049/2014/S

OVVS (prvoinstanční orgán) obdržel dne 28. dubna 2014 prostřednictvím elektronické podatelny od žadatele o informaci Ing. D. R. odvolání k odmítnutí Č. J. 4548/2014/S. Odvolání ovšem bylo vyjádřeno způsobem, který nesplňoval pravidla daná informačním zákonem:

odvolání

Vedoucí Kanceláře Senátu coby druhoinstanční orgán odeslal žadateli o informaci dne 13. května 2014 sdělení. Mj. upozornil Ing. D. R. (žadatele), že jeho podání, resp. odvolání bylo učiněno bez uznávaného elektronického podpisu:

sdělení

5741/2014/S

Vedoucí KS coby druhoinstanční orgán obdržel dne 13. května 2014 podání žadatele Ing. D. R. s uznávaným elektronickým podpisem vydaným Českou poštou. Žadatel uvedl, že nemůže souhlasit s odpovědí Kanceláře Senátu:

nesouhlas

Odbor vnějších vztahů KS reagoval dne 15. května 2014 potvrzením správnosti elektronického podpisu a ujištěním, že žádost bude přezkoumána:

přezkoumání

Dne 27. května 2014 vydává vedoucí Kanceláře Senátu rozhodnutí o zamítnutí odvolání s dodatkem, že požadavek žadatele postupuje volební komisi Senátu jako podnět k případnému dalšímu řešení. Zároveň potvrdil rozhodnutí Odboru vnějších vztahů a služeb:

zamítnutí

4834/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím datové schránky dne 22. dubna 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se podání dle zákona č. 106/1999 Sb. ke KÚ Plzeňského kraje. Žádost o poskytnutí informace podala referentka KÚ Plzeňského kraje:

žádost

Kancelář Senátu dne 24. dubna 2014 po osobní konzultaci se senátorem L. M. poskytla požadované informace:

odpověď

5071/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím elektronické podatelny dne 29. dubna 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se ukončení senátorského mandátu Tomia Okamury a adresy elektronického registru oznámení veřejných činitelů:

žádost

Kancelář Senátu poskytla P. Č. požadované informace 7. května 2014 elektronickou cestou:

odpověď

6251/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím elektronické podatelny dne 26. května 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se účasti/neúčasti senátorů na senátních schůzích v letech 2006 až 2013:

žádost

Odpověď s vyčíslením nákladů za rozsáhlé vyhledávání informací obdržel žadatel o informaci 28. května 2014:

odpověď

6361/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím elektronické podatelny dne 28. května 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se životopisů senátorek a senátorů PČR:

žádost

Odpověď s odkazy na požadované informace zaslala Kancelář Senátu 4. června 2014:

odpověď

7407/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím elektronické podatelny dne 17. června 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se outsourcingových služeb u správy objektů. Dále se žadatelka zajímala o náklady za služby související se správou budov a objektů v letech 2011, 2012 a 2013. Zajímal ji počet zaměstnanců v současné době, aplikace normy ČSN EN 15221 Facility management v běžném provozu atd.:

žádost

7585/2014/S

Žadatelka o informaci L. P. doplnila dne 20. června 2014 svoji předchozí žádost (datum narození), aby jí mohly být poskytnuty informace na základě žádosti ze dne 17. června 2014:

opravená žádost

Kancelář Senátu reagovala na předmětnou žádost dne 27. června 2014 potvrzením přijetí žádosti a výzvou k upřesnění dotazů:

výzva k upřesnění

8085/2014/S

Žadatelka o informaci L. P. dne 2. července 2014 upřesnila svoji žádost o informaci:

upřesnění

Kancelář Senátu na základě upřesnění žádosti žadatelce poskytla dne 16. července 2014 většinu požadovaných informací:

odpověď

Na část dotazů vydala Kancelář Senátu rovněž dne 16. července 2014 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti:

odmítnutí

8112/2014/S

Kancelář Senátu obdržela prostřednictvím elektronické podatelny dne 3. července 2014 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnutí informací týkajících se přehledu paušálních náhrad a náhrad prokázaných výdajů senátorů za rok 2012 a 2013:

žádost

Kancelář Senátu žadatelce dne 16. července 2014 odeslala odpověď s požadovanými informacemi:

odpověď

9166/2014/S

Kancelář Senátu obdržela dne 2. srpna 2014 prostřednictvím datové schránky žádost o vyplnění dotazníku určeného pro vedoucí pracovníky informatiky Kanceláře Senátu. Tento dotazník měl sloužit žadateli pro účely výzkumu informačních technologií v oblasti státní správy.

žádost

Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu rozhodl o odmítnutí této žádosti, jelikož podle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Vyjma toho nemá povinný subjekt zákonnou povinnost vyplňovat dotazníky a zodpovídat dotazy, které by mohly v krajním případě ohrozit zabezpečení IT systémů.

odpověď

10001/2014/S

Dne 25. srpna 2014 pisatel zaslal prostřednictvím elektronické podatelny dotaz, zda se uskutečnilo jakékoli jednání představitelů Senátu Parlamentu ČR či jeho výboru či komise se státem Vatikán či jeho představitelem nebo s římskokatolickou církví, a to jak v ČR, tak mimo území ČR. V případě, že se takové jednání uskutečnilo, požadoval pisatel zaslání zápisu z jednání a sdělení výše výdajů, které byly ze strany Senátu Parlamentu ČR na toto jednání vynaloženy. Nežádal informace o případném jednání, které nemělo oficiální charakter, ale podobalo se spíše společenským akcím.

žádost

Dle sdělení ředitele Sekretariátu předsedy Senátu, ředitele Odboru organizačního, vedoucí Samostatného oddělení protokolu, vedoucí Oddělení senátních služeb, tajemnic senátních výborů a komisí se žádné takové oficiální jednání neuskutečnilo. Dle sdělení Sekretariátu 1. místopředsedkyně Senátu se v sídle Senátu dne 17.12.2013 konala tisková konference a pracovní jednání expertní komise ČSSD, hnutí ANO a zástupců církví o změně parametrů zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

odpověď

10236/2014/S

Dne 29. srpna 2014 pisatel prostřednictvím elektronické podatelny žádal zaslání provozního řádu Valdštejnského paláce a Valdštejnské zahrady.

žádost

K jeho žádosti jsme sdělili, že pokyny pro návštěvníky sídla Senátu Parlamentu ČR jsou příchozím sdělovány prostřednictvím piktogramů, které jsou na viditelném místě uvedeny u vchodů do sídla Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o mezinárodně uznávané symboly, srozumitelné všem českým občanům i cizojazyčným návštěvníkům. Tyto piktogramy zároveň slouží jako provozní řád sídla Senátu Parlamentu ČR pro jeho návštěvníky.

odpověď

10485/2014/S

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice obdržel dotaz na spisovou značku a počet členů, kteří schválili obsah písemnosti ze dne 23. 9.2014.

žádost

K tomuto dotazu Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice sděluje, že výše zmiňovaný dokument byl vypracován na základě návrhu právního poradce výboru a dokument následně podepsal předseda výboru. Číslo jednací bylo uvedeno na obálce.

odpověď

11206/2014/S

Dne 19. září 2014 jsme prostřednictvím datové schránky obdrželi žádost o poskytnutí informací týkajících se uzavření Valdštejnské zahrady pro veřejnost ve dnech 13. a 14. září 2014.

žádost

K této žádosti sdělujeme, že Valdštejnská zahrada byla v těchto dnech na základě rozhodnutí vedoucího Kanceláře Senátu uzavřena z důvodu vydatného deště, který způsobil podmáčení povrchů zahrady a s tím související technické potíže a bezpečnostní rizika.

odpověď

11262/2014/S

Kancelář Senátu obdržela dne 22. září 2014 prostřednictvím podatelny žádost o poskytnutí informací týkajících se vozového parku Kanceláře Senátu k 1. lednu 2014.

žádost

K jejich žádosti sdělujeme, že Kancelář Senátu vlastnila 42 vozidel k 1. lednu 2014 (v prosinci 2013 bylo nakoupeno 8 nových vozidel, počátkem roku 2014 bylo vyřazeno 7 nejvíce opotřebených, v průběhu roku tedy Kancelář Senátu využívá 35 vozidel). Dále sdělujeme, že Kancelář Senátu nenajímala žádná auta.

odpověď

11712/2014/S

Dne 2. října 2014 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím podatelny žádost o poskytnutí doplňujících informací týkající se vozového parku Kanceláře Senátu.

žádost

Kancelář Senátu žadateli zaslala tabulku s výčtem vozidel. U každého vozidla uvedla typ vozidla, rok pořízení, počet najetých kilometrů, druh řidičského oprávnění.

odpověď

12139/2014/S

Prostřednictvím elektronické podatelny jsme obdrželi dotaz, který se týkal data projednávání novely zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání v Senátu Parlamentu ČR.

žádost

K tomuto dotazu sdělujeme, že tato novela se bude projednávat na 26. schůzi Senátu Parlamentu ČR dne 22. října 2014.

odpověď

12266/2014/S

Dne 9. října 2014 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o poskytnutí smluv uzavřených s Ochranným svazem autorským týkající se pronájmu v budovách Senátu.

žádost

Žádosti jsme vyhověli a zaslali kopie Smlouvy o dočasném umístění výstavy v chodbě Valdštejnského paláce a Smlouvy o výpůjčce prostor sídla Senátu.

odpověď

13223/2014/S

Dne 31. října 2014 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí dokumentů vztahujících se k volbě členů do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

žádost

Vzhledem k velkému množství poskytnutých kopií jsme žadateli vyúčtovali náklady spojené s pořízením kopií a odesláním dokumentů ve výši 109,- Kč. Po úhradě nákladů byla informace žadateli poskytnuta.

vyúčtování nákladů

odpověď

14332/2014/S

Dne 23.listopadu 2014 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny žádost o vysvětlení určitých tvrzení pana senátora Veleby v pořadu Hydepark České televize.

žádost

Žadateli bylo zasláno vysvětlení funkce Kanceláře Senátu jako servisní organizace Senátu Parlamentu ČR. Dotaz byl přeposlán přímo senátorovi Velebovi.

odpověď

14552/2014/S

Dne 27. listopadu 2014 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací a kopií dokumentů týkající se volby členů do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, volby inspektora a předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů a volby Veřejného ochránce práv a jeho zástupce.

žádost

Vzhledem k velkému množství vyhledávaných informací byla prodloužena lhůta pro poskytnutí informace o 10 dnů. Zároveň žadateli byly vyčísleny náklady s pořízením kopií a poštovného. Část informací byla žadateli zamítnuta. Po úhradě nákladů byla informace poskytnuta.

odmítnutí části žádosti

odpověď

14627/2014/S

Dne 27. listopadu 2014 obdržela Kancelář Senátu prostřednictvím elektronické podatelny dotazy na zveřejněná prohlášení pana senátora Veleby.

žádost

Žadateli bylo zasláno vysvětlení funkce Kanceláře Senátu jako servisní organizace Senátu Parlamentu ČR. Dotaz byl přeposlán přímo senátorovi Velebovi.

odpověď