WELLER Friedrich, Ing.

III. voleb kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), kult. a úst.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Návrh resoluční:

k zpr. t. 442. 73, 12. V. 1937; 11.

Řeč v rozpravě:

o ujednání s Německem o celním kontingentu pro perleťové knoflíky (zpr. t. 55). 24, 10. III. 1936; 12, něm. 18.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617). 98, 20. XII. 1937; 20, něm. 31.

Interpelace:

stran jazykových a jiných závad na trati Certlov - Lipno (t. 284/7). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 376/3. 59,24. II. 1937; 3.

stran poškozování československých státních občanů německé národnosti (ethnické a jazykové příslušnosti) při silničních pracích mezi Mnichovým Hradištěm a Kuřívodami (t. 284/19). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 375/1. 57, 10. II. 1937; 3.

stran olympijského obrazu "Hitler a Sven Hedin" (t. 304/2). 47, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 421/5. 66, 31. III. 1937; 6.

stran protizákonné konfiskační praxe státního zastupitelství v Chebu proti nevinným satirickým projevům satirického měsíčníku sudetských Němců "Der Igel" (t. 328/1). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 375/13. 57, 10. II. 1937; 3.

stran neoprávněného trestního stíhání policejním úřadem v Liberci (t. 423/2). 66, 31. III. 1937; 6.

odpov. t. 538/1. 89, 29. X. 1937; 5.

stran obsazení místa okresního hejtmana v Liberci Němcem (t. 427/1). 66, 31. III. 1937; 6.

odpov. t. 538/2. 89, 29. X. 1937; 5.

stran označení nádraží v Lipsku a vládní čtvrtě v Berlíně na nejdůležitější a nejvýznamnější místa pro letecký útok (t. 452/4). 74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 549/2. 89, 29. X. 1937; 5.

stran odstrkování německého jazyka při vypsání místa pomocné síly na německé státní průmyslové škole v Liberci (t. 487/3). 82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 552/1. 89, 29. X. 1937; 5.

stran nezákonitého postupu policejního ředitelství v Liberci při vydávání zbrojních pasů (t. 536/4). 89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 640/1. 101, 3. III. 1938; 4.

stran nezákonitého postupu policejního ředitelství v Liberci při vydávání cestovních pasů (t. 536/5). 89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 628/3. 101, 3. III. 1938; 4.

stran jednojazyčně českých potvrzení o zapravení poplatků za rozhlas v lednu 1938 (t. 639/2). 101, 3. III. 1938; 4.

odpov. t. 712/4. 120, 17. XI. 1938; 13.

stran nepřístojného chování a vyhrožování použitím zbraní dvou důstojníků pěšího pluku č. 22 v Jičíně (t. 690/6). 114, 3. V. 1938; 6.

odpov. t. 712/7. 120, 17. XI. 1938; 13.

WENDERLICH Josef

III. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), kult., techn.-doprav. a úst. práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43). 12, 28. XI. 1935; 11, něm. 27.

o ujednání s Německem o celním kontingentu pro perleťové knoflíky (zpr. t. 55). 24, 10. III. 1936; 8, něm. 17.

o novelisaci zákona na ochranu republiky (zpr. t. 188). 32, 12. V. 1936; 28, něm. 32.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 15, něm. 98.

o obchodní dohodě s Argentinou (zpr. t. 512), v níž reaguje na prohlášení sen. Franka k událostem v Teplicích-Šanově dne 17. X. 1937. 89, 29. X. 1937; 10, něm. 13.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 95, 15. XII. 1937; 63, něm. 82.

Interpelace:

stran zastavení práce v prádelně lnu, akciové společnosti v Adršpachu, okres Broumov (t. 46/1). 11, 27. XI. 1935; 4.

odpov. t. 151/2. 26, 24. III. 1936; 3.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. s. jako soudu kmetského v Liberci

(přestupek §§ 4, 13 zák. č. 124/24 ve znění zákona č. 108/33 Sb. z.) (č. 1186).

13, 12. XII. 1935; 4. zpr. t. 124;

zprav. V. Němeček. 22, 26. II. 1935; 3.

nevydán. 31, 5. V. 1936; 6.

okres. s. ve Frýdlantu

(přestupek pomluvy podle § 2 a přestupek utrhání na cti podle § 3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.) (č. 2840). 37, 17. VI. 1936; 4. zpr. t. 391;

zprav. A. Šolc. 59, 24. II. 1937; 3.

vydán. 77, 3. VI. 1937; 5.

WERNER Franz

III. voleb. kraj

SdP

Nastoupil na místo zemřelého Karla Michlera.

Slib vykonal 43, 8. X. 1936; 5.

Volba verifikována 55, 21. I. 1937; 6.

Byl členem výb. úst.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o dodatkové úmluvě k obchodní dohodě s Rakouskem (zpr. t. 380). 66, 31. III. 1937; 10, něm. 12.

Interpelace:

stran šikanujícího předepisování daní (t. 363/6). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 434/7. 72, 11. V. 1937; 3.

stran omezování ústavou zaručené svobody shromažďovací (t. 545/8). 89,29. X. 1937; 5.

odpov. t. 641/6. 101, 3. III. 1938; 4.

stran protiprávního zabavení mapy obyvatelstva československé republiky (t. 709/4). 120, 17. XI. 1938; 18.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. s. v České Lípě

(přestupek podle § 312 tr. z. a přečin podle § 14 čís. 5 zák. na ochranu republiky) (č. 5801). 86, 30. VI. 1937; 3.

kraj. s. v České Lípě

(přestupek podle § 312 tr. z. a přečin podle § 14 čís. 5 zák. na ochranu republiky) (č. 7649). 110, 30. III. 1938; 3.

kraj. s. v České Lípě

(přestupek podle § 312 tr. z.) (č. 8022). 118, 17. V. 1938; 3.

WINTER Arnošt, Ing.

V. voleb. kraj

ČSD, NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br., ink., techn.-doprav. a zahr.

Stal se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938. 127, 15. XII. 1938; 4.

Návrhy:

na novelisaci zákona ze dne 28. XII. 1932, č. 204 Sb. z. o úsporných opatřeních personálních (t. 165). 27, 26. III. 1936; 5.

na poskytnutí pomoci krajům v západních Čechách, které byly postiženy katastrofální povodní v prvním týdnu červnovém, jakož i na regulování západočeských řek a jejich přítoků (t. 233). 38, 23. VI. 1936; 4.

na doplnění zákona o jízdě motorovými vozidly ze dne 26. III. 1935, č. 81 Sb. z. (t. 319). 49, 5. XII. 1936; 3.

na vydání zákona, kterým se osvobozují dary a věnování pro účely obrany státu ode všech daní a poplatků (t. 535). 89, 29. X. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 585. 97, 17. XII. 1937; 50.

Zpravodajem:

zahr. v.

o obchodní dohodě s Maďarskem (zpr. t. 54). 24, 10. III. 1936; 5.

zahr. v.

o dodatkové dohodě k obchodní smlouvě s Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou (zpr. t. 202). 36, 16. VI. 1936; 4,

zahr. v.

o Mezinárodních úmluvách o přepravě zboží, cestujících a zavazadel po železnicích (zpr. t. 383). 61, 2. III. 1937; 4.

zahr. v.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 336). 61, 2. III. 1937; 8.

techn.-doprav. v.

o železničním zákonu (zpr. t. 445). 71, 29. IV. 1937; 3.

doslov. 72, 11. V. 1937; 18.

techn.-doprav. v.

o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů (zpr. t. 441) (odmítá návrh Liehmův na vrácení předlohy výboru k novému projednání). 76, 2. VI. 1937; 8.

zahr. v.

o obchodní smlouvě s Australským soustátím (zpr. t. 386). 81, 16. VI. 1937; 4.

zahr. v.

o dodatkové dohodě k obchodní smlouvě s republikou Estonskou (zpr. t. 581). 108, 17. III. 1938; 30.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské. 9, 6. XI. 1935; 14.

o ujednání s Německem o celním kontingentu pro perleťové knoflíky (zpr. t. 55). 24. 10. III. 1936; 9.

o stavebním ruchu (zpr. t. 161) a o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 162). 27, 26. III. 1936; 36.

o prohlášení předsedy vlády o vnitropolitické situaci a o prohlášení ministra financí. 41, 2. VII. 1936; 72.

o zabezpečení cestovního ruchu do republiky československé v r. 1937 (zpr. t. 496). 86, 30. VI. 1937; 4.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 94, 14. XII. 1937; 33.

o civilních inženýrech (zpr. t. 686). 115, 4. V. 1938; 14.

Interpelace:

ve věci přídělu lesa obci Zbynici od hrádeckého velkostatku (t. 150/8). 26, 24. III. 1936; 3.

odpov. t. 236/7. 38, 23. VI. 1936; 4.

ve věci vývozu kulatiny (t. 432/5). 67, 20. IV. 1937; 6.

odpov. t. 544/4. 89, 29. X. 1937; 5.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. s. v Plzni

č. t. 115/35 8 (přečin podle §§ 1 a 2 zákona ze dne 28. VI. 1933, č. 108 Sb. z., o ochraně cti) (čís. 14.126/1935). 5, 25. VI. 1935; 4. zpr. t. 119,

zprav. J. Pocisk, 22, 26. II. 1935; 3.

nevydán. 23, 5. III. 1936; 11.

okr. s. v Plzni

(přestupek urážky na cti) (č. 2946). 39, 30. VI. 1936; 4.

okr. s. v Plzni

(přestupek urážky na cti) (č. 4509). 57, 10. II. 1937; 4.