VACEK Václav, Dr.

I. voleb. kraj

K

Nastoupil na místo resignovavšího Josefa Hakena.

Slib vykonal 43, 8. X. 1936; 6.

Volba verifikována 55, 21. I. 1937; 2.

Byl členem výb. nár. hosp., úst. práv. a zahr.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy pozměňovací:

k t. 445. 72, 11. V. 1937; 17 - 18.

k t. 585. 97, 17. XII. 1937; 43 - 44.

k t. 677. 112, 7. IV. 1938; 27 - 28.

Návrh resoluční:

k t. 585. 97, 17. XII. 1937; 50 - 51.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (zpr. t. 301). 46, 21. X. 1936; 4.

o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (zpr. t. 302). 46,21.X. 1936; 10.

o vojenském polním trestním řízení (zpr. t. 467). 78, 8. VI. 1937; 6.

o prodloužení a doplňku zákona č, 65/1936 o stavebním ruchu (zpr. t. 573). 91, 1. XII. 1937; 12.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609 - 617). 99, 21. XII. 1937; 42. o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575).

o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 105, 10. III. 1938; 20. o poplatkovém ekvivalentu (zpr. t. 677) 112, 7. IV. 1938; 25.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze

(zločin veřejného násilí podle § 83 tr. 2.) (č. 3842). 49, 5. XII. 1936; 4.

VÁCHA František

II. voleb. kraj

ČSD, NSP

Nastoupil na místo zemřelého Františka Tomáška.

Slib vykonal 120, 17. XI. 1938; 6.

Stal se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938. 127, 15. XII. 1938; 4.

VETTEROVÁ-BEČVÁŘOVÁ Anna

I. voleb. kraj

NSj, NJ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byla členem výb. kult.

Stala se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Řeč v rozpravě:

o stavebním ruchu (zpr. t. 161) a o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 162). 21, 26. III. 1936; 26, 43.

o novelisaci § 23 zákona č. 62/1869 f. z., jímž se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (zpr. 1.158). 28, 27. III. 1936; 28.

o platnosti sňatků uzavřených v době od 28. X. 1918 do 13. VII. 1919 na území Slovenska neb Podkarpatské Rusi jen před duchovním správcem (zpr. t. 416). 74, 19. V. 1937; 5.

o změně zákona čís. 226/1922 o školách obecných a měšťanských (zpr. t. 498). 84, 25. VI. 1937; 38.

Interpelace:

o přídělech peněžních výpomocí nemocnicím a jiným zdravotním ústavům z výtěžku 8%ní zdravotní přirážky a subvencí tělovýchovným a zdravotním korporacím a úvěrů k tomu účelu státním rozpočtem povolených (t. 185/2). 31, 5. V. 1936; 3.

odpov. t. 287/5. 43, 8. X. 1936; 11.

VLK Antonín

III. voleb. kraj

Ž, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. im., ink. (I. náhr.) a kult.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami na Novopacku (t. 212). 36, 16. VI. 1936; 3.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 413 (im. A. Pfrognera). 82, 22. VI. 1937; 8.

Prohlášení:

jménem klubu senátorů živnost.-obchod. strany stavovské při projednání novelisace zákona o přímých daních (zpr. t. 255). 41,2. VII. 1936; 55.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75). 14, 19. XII. 1935; 20.

o změně § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. 1.189) a o obraně státu (zpr. t. 190). 33, 13. V. 1936; 53.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 531). 87, 1. VII. 1937; 32.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617). 99,21. XII. 1937; 21.

Interpelace:

ohledně přeletu našich hranic německým dvojplošníkem (t. 706/3). 120, 17. XI. 1938; 13.

VRANÝ Josef

I. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Zemřel 27, III. 1937. 66, 31. III. 1937; 3.

Místo něho nastoupil Stanislav Horný.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze

(přečin podle zákona na ochranu cti) (č. 706). 8, 5. XI. 1935; 8.

okres. s. trest. v Praze

(přestupek podle zákona ze dne 28. VI. 1933, č. 108 Sb. z.) (č. 874). 11, 27. XI. 1935; 4. zpr. t. 267;

zprav. dr. O. Havelka. 42, 3. VII. 1936; 41.

kraj. s. trest. v Praze

(přečin proti bezpečnosti cti) (č. 2677). 34, 28. V. 1936; 4.

kraj. s. trest. v Brně

(podle § 242 tr. ř.) (č. 4706). 60, 25. II. 1937; 3.

kraj. s. trest. v Praze

(přečin proti cti, spáchaný tiskem) (č. 4724). 65, 11. III. 1937; 3.

kraj. s. trest. v Praze (přečin proti cti, spáchaný tiskem) (č. 4881). 66, 31. III. 1937; 6.

VYSKOČIL Juraj

VIII. voleb. kraj.

Ž, Ľud.

Nastoupil na místo zemřelého Bohuše Kianičky.

Slib vykonal 120, 17. XI. 1938; 6.

Stal se členem klubu sen. Slov. Hlinkovy ľudové strany. 128, 16. XII. 1938; 7.

WELLAN Mathias

VI. voleb. kraj

DSD, mk

Nastoupil na místo resignovavšího Wilhelma Niessnera.

Slib vykonal 44, 9. X. 1936; 3.

Volba verifikována 55, 21. I. 1937; 2.

Byl členem výb. in. a nár. hosp.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona čís. 226/1922 o školách obecných a měšťanských (zpr. t. 498). 84, 25. VI. 1937; 34, něm. 60.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. trest. s. v Brně

(§§ 1, 2 a 3 zák. čís. 124/24 Sb. z. ve znění zák. č. 108 z r. 1933, po případě § 4 zák. č. 124/24 o ochraně cti) (č. 4040). 49, 5. XII. 1936; 4. zpr. t. 388;

zprav. V. Němeček, 59,24.11. 1937; 3.

nevydán. 75, 20. V. 1937; 6.