UDRŽAL František

II. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. br. a zahr.

Vzdal se mandátu 2. XII. 1937. 92, 6. XII. 1937; 6.

Místo něho nastoupil Josef Stržil.

Zemřel dne 25. IV. 1938. 114, 3. V. 1938; 3.

Resoluce:

k t. 340. 54, 18. XII. 1936; 54-55.

Zpravodajem:

zahr. v.

o úmluvě s Rumunskem o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanou (zpr. t. 50). 17, 28.1.1936; 11.

UŠÁK Alois

IV. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Zemřel 29. VIII. 1935. 7, 23. X. 1935; 5.

Místo něho nastoupil Václav Turek.