THOŘ Josef

II. voleb. kraj

Ž, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. br. a stál.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

na vydání zákona, kterým se upravuje zákon ze dne 7. II. 1919, č. 76 Sb. z., o obecním zřízení (t. 684). 114, 3. V. 1938; 6.

Řeč v rozpravě:

o půjčce na obranu státu (zpr. t. 207). 35, 29. V. 1936; 12.

o vládním prohlášení min. předsedy. 103, 8. III. 1938; 13.

Interpelace:

v záležitosti zbavování volebního práva poplatníků do obcí (t. 66/1). 14, 19. XII. 1935; 4.

odpov. t. 173/1. 29, 28. IV. 1936; 5.

v záležitosti opavského incidentu z 1. V. 1938 (t. 696/2). 117, 11. V. 1938; 4.

ve věci urychleného provádění plánovité telefonisace venkova (t. 696/3). 117, 11. V. 1938; 4.

TISCHER Friedrich, Dr.

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. br., im., rozp. a úst.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení a novelisaci zákona o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 22). 6, 26. VI. 1935; 6, něm. 21.

o novelisaci některých ustanovení o advokátech (zpr. t. 177). 30, 29. IV. 1936; 4, něm. 10.

o obraně státu (zpr. t. 190). 33, 13. V. 1936; 75, něm. 120.

o novelisaci zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o soudní organisaci (zpr. t. 193). 34, 28. V. 1936; 10, něm. 14.

o prodloužení mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 230). 37, 17. VI. 1936; 14, něm. 40.

o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (zpr. t. 302). 46,21. X. 1936; 13, něm. 22.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 52, 16. XII. 1936; 26, něm. 76.

Interpelace:

stran úřadování okresního soudu ve Vyšším Brodě jež se příčí jazykovému zákonu (t. 262/4). 42, 3. VII. 1936; 41.

odpov. t. 295/4. 45, 20. X. 1936; 3.

stran protizákonné jazykové praxe u soudů vyšší stolice (t. 284/8). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 373/5. 57, 10. II. 1937; 3.

stran protizákonnosti výnosu ministerstva spravedlnosti č. 41.938/27 o kolkování přihlášek pohledávek k rozvrhu nejvyššího podání (t. 291). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 376/8. 59, 24. II. 1937; 3.

o tom, že policejní komisařství v Mariánských Lázních nedbá zásady oficiálnosti ve správním trestním řízení (t. 309/2). 48, 4. XI. 1936; 3.

odpov. t. 375/12. 57, 10. II. 1937; 3.

stran počtu československých státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru ministerstva spravedlnosti (t. 328/4). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 503/1. 84, 25. VI. 1937; 4.

stran různosti jednání s politickými stranami při májových projevech v Karlových Varech v neprospěch sudetsko-německé strany (t. 485/2). 82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 551/6. 89, 29. X. 1937; 5.

stran bezdůvodných zákazů návěstních desek a vývěsných skříněk (t. 500/6).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 552/6. 89, 29. X. 1937; 5.

o tom, že se na letišti v Karlových Varech nezaměstnávají dělníci německé národnosti (t. 545/4). 89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 687/7. 114, 3. V. 1938; 6.

o tom, že Léčebný fond veřejných zaměstnanců opomíjí sudetsko-německé obchodníky a živnostníky při zadávání dodávek (t. 639/3). 101, 3. III. 1938; 4.

odpov. t. 712/5. 120, 17. XI. 1938-; 13.

TOMÁŠEK František

II. voleb. kraj

ČSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. stál. (náhr.) a zahr.

Zemřel 5. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 4.

Místo něho nastoupil František Vácha.

Zpravodajem:

zahr. v.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 67).

23, 5. III. 1936; 7.

TÖRKÖLY József, Dr.

XI. voleb. kraj

MS (MN)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), nár. hosp. a zahr.

Vzdal se mandátu 12. II. 1937. 59, 24. II. 1937; 3.

Místo něho nastoupil dr. Béla Szilassy.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 3, 19. VI. 1935; 3, maď. 17.

o prodloužení a novelisaci zákona o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 22). 6, 26. VI. 1935; 4, maď. 18.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 8, maď. 95.

TRNOBRANSKÝ Jindřich

I. voleb. kraj

NSj, NJ

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) a zahr.

Stal se členem klubu sen. NJ 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

aby zákonem upraveny byly služební a pracovní poměry osob v postavení obchodních cestujících, zástupců, jednatelů a podobných zaměstnání (t. 196). 36, 16. VI. 1936; 3.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci ustanovení o soudních poplatcích (zpr. ústní k t. 80). 16, 21. XII. 1935; 24.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617). 99, 21. XII. 1937; 10.

Interpelace:

ve věci obvinění ředitele nemocenské pojišťovny soukromých úředníků a zřízenců v Praze Frant. Kislingera a jeho dalšího úřadování (t. 284/2). 43, 8. X. 1936; 11.

ve věci vydání knihy vyslance republiky Československé v Bukurešti Jana Šeby "Rusko a Malá dohoda v politice světové" (t. 404/2). 61, 2. III. 1937; 3.

odpov. t. 421/4. 66. 31. III. 1937; 6.

ve věci nepotrestání odsouzených viníků, kteří přepadli a brachiálním násilím zabránili konání veřejné schůze v obci Chabrech v okresu Praha - venkov (t. 623/2). 100, 23. II. 1938; 3.

odpov. t. 710/6. 120, 17. XI. 1938; 13.

Dotaz:

stran dvojího hlasování v 24. schůzi o návrhu, aby ministr zahraničních věcí podal zprávu o zahraniční situaci, za předsednictví místopředsedy dr. O. Base a odpov. předsedova. 25, 11.111. 1936; 3.

TSCHAKERT Robert

III. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 8.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. kult., rozp., techn.-doprav. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. 6. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938 ;7.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75). 11, 19. XII. 1936; 56, něm. 100.

o stavebním ruchu (zpr. t. 161) a o prodloužení a doplnění zákonu týkajících se bytové péče (zpr. t. 162). 27, 26. III. 1936; 19, něm. 61.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 33, 17. XII. 1936; 65, něm. 108.

o železničním zákonu (zpr. t. 445). 72, 11. V. 1937; 14, něm. 36.

o prodloužení a doplňku zákona č. 65/1936 o stavebním ruchu (zpr. t. 573). 91, 1. XII. 1937; 14, něm. 21.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 105, 10 III. 1938; 3, něm. 25.

o civilních inženýrech (zpr. t. 686). 115, 4. V. 1938; 11, něm. 26.

Interpelace:

stran neoprávněné tělesné prohlídky tajnými policisty bez dostatečných důvodů podezření (t. 284/11). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 373/7. 57, 10. II. 1937; 3.

stran těžkého ztýrání pana Karla Otta v Libouchci č. 366, orgány finanční stráže (t. 417/5). 64, 9. III. 1937; 4.

odpov. t. 537/1. 89, 29. X. 1937; 5.

stran katastrofálních následků sesouvání půdy v Jílovém u Podmokel, okres Děčín (t. 440). 69, 27. IV. 1937; 4.

odpov. t. 626/1. 100, 23. II. 1938; 4.

stran surového jednání a služebních přehmatů orgánu státního policejního úřadu v Děčíně (t. 485/1). 82, 22. VI. 1937; 6.

odpov. t. 551/5. 89, 29. X. 1937; 5.

o tom, že spolek "Arbeiterverein Kinderfreunde" v Podmoklech provedl zakázanou sbírku (t. 545/3). 89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 641/2. 101, 3. III. 1938; 4.

stran služebních závad u strážního domku 329 na trati Těchlovice - Nebučany (t. 545/5). 89 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 641/3. 101, 6. m. 1938; 4.

stran neodůvodněného propuštění poštovního posla Arnošta Johna v Martiněvsi z jeho služby u poštovního úřadu v Podmoklech (t. 637/3). 101, 3. III. 1938; 4.

odpov. t. 712/2. 120, 17. XI. 1938; 13.

stran bezdůvodného propuštění poštovního posla Jana Horwitze z Přípeře z jeho místa u poštovního úřadu v Těchlovicích (t. 639/1). 101, 3. III. 1938; 4.

odpov. t. 712/3. 120, 17. XI. 1938; 13.

stran protizákonné domovní prohlídky, zatčení a zabavení věci Gertrudy Kunertové v Bynově, č. 60 (t. 665/5). 111, 6. IV. 1938; 3.

stran protizákonného zatčení truhlářského pomocníka Waltera Schuberta v Kamenické Stráni, okres Děčín (t. 673/1). 111, 6. IV. 1938; 3.

stran nezachovávání nařízení ministerstva železnic a zkracování místních dodavatelů (t. 696/1). 117, 11. V. 1938; 4.

stran zasahování finančních orgánů do kompetence stráže bezpečnosti (t. 706/1). 120, 17/XI. 1938; 13.

o stranickém zadávání práce při regulacích potoků (t. 706/7). 120, 17. XI. 1938; 13.

stran nesprávného a trapného postupu při zadání tesařských prací na stavbě budovy celního úřadu v Krnově (t. 716/6). 120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích

(přečiny podle §§ 14/1, 5, § 18 č. 2 zák. č. 50/23 Sb. z.) (č. 6391). 89,29.X. 1937; 6.

zpr. t. 642;

zprav. dr. E. Bačínský. 101, 3. III. 1938; 4.

kraj. soud v Jičíně

(přečin podle § 14 č. 1 zák. č. 50/23 Sb. z.) (č. 6988). 100,23.11. 1938; 4.

kraj. s. v Jičíně

(přečiny podle § 14, č. 1, 5 zák. 50/23 Sb. z.) (č 7304). 100, 23. II. 1938; 4.

TUREK Václav

IV. voleb. kraj

REP, NJ

Nastoupil na místo zemřelého Aloise Ušáka.

Slib vykonal 7, 23. X. 1935; 3.

Volba verifikována 34, 28. V. 1936; 4.

Byl členem výb. in., ink. (II. náhr.) a techn.-doprav.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Řeč v rozpravě:

o dani z masa (zpr. t. 254). 41, 2. VII. 1936; 65.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 63.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 95, 15. XII. 1937; 32.

TURCHÁNYI Imre, Dr.

XI. voleb. kraj

MS (OKS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. im., ink. (II. náhr.), úst. práv. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 258/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Prohlášení:

jménem společného klubu Krajinské křesťansko sociální strany a maďarské národní strany k předloze o obraně státu (zpr. t. 190). 32, 12. V. 1936; 13, maď. 30.

jménem strany, stejné jako posl. dr. Szüllö v posl. sněm. o maďarské otázce v RČS za rozpravy o obchodní smlouvě s Maďarskem (zpr. t. 654). 109, 29. III. 1938; 8, maď. 18.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 5, 25. VI. 1935; 19, maď. 73.

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské. 9, 6. XI. 1935; 3, maď. 48.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75). 15; 20. XII. 1935; 80, maď. 132.

o im. věci K. Hokky (zpr. t. 120). 26, 24. III. 1936; 6.

o novelisaci § 23 zákona č. 62/1869 ř. z., jímž se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (zpr. t. 158). 28, 27. III. 1936; 22, maď. 40.

o novelisaci některých ustanovení o advokátech (zpr. t. 177). 30, 29. IV. 1936; 6, maď. 11.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 50, 14. XII. 1936; 43, maď. 64.

o změně § 3 zákona čís. 66/1932 (branného) (zpr. t. 410). 62, 3. III. 1937; 6, maď. 21.

o změně zákona čís. 226/1922 o školách obecných a měšťanských (zpr. t. 498).

84, 25. VI. 1937; 40, maď. 63.

o prozatímní úpravě právního postavem guvernéra Podkarp. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (zpr. t. 508). 85, 25. VI. 1937; 24, maď. 38.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 95, 15. XII. 1937; 65, maď. 85.

o dohodě o úpravě výměny zboží s Itálií (zpr. t. 511). 111, 6. IV. 1938; 6, maď. 10.

Interpelace:

o zastavení křivdících postupů pro cesty státních pensistů do ciziny (t. 175/1). 29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 283/12. 45, 20. X. 1936; 3

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Bratislavě

(přečin růžení obecného míru podle bodu 5 § 14 zák. č. 50/23 Sb. z ) (č. 1161). 13, 12. XII. 1935; 4