SEHNAL Václav

II. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. br., ink. (I. náhr.), nár. hosp. a techn.-doprav.

Zvolen provisorně zapisovatelem. 1, 18. VI. 1935; 12.

Zvolen definitivně zapisovatelem. 8,5. XI. 1935; 23.

Stal se členem, klubu sen. NJ. 127, 15. XH. 1938; 3.

Návrhy:

na poskytnutí podpory poškozeným zemědělcům následkem průtrže mračen (t. 44). 10, 7. XI. 1935; 3.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu obcí Staré Smrkovice, Nevrátice a Chomutice v okresu Nový Bydžov, postiženým krupobitím (t. 494). 82, 22. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

nár. hosp. v.

o dohodě k prozatímní obchodní dohodě se Spojenými státy americkými (zpr. t. 53). 21, 12. II. 1936; 6.

br. v.

o zbraních a střelivu (zpr. t. 664). 112, 7. IV. 1938; 3.

br. v.

o novelisaci zákona o umisťování déle sloužících poddůstojníků (zpr. t. 703). 119, 18. V. 1938; 7. doslov 16.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona na ochranu republiky (zpr. t. 188),

o změně § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti o rozpouštění politických stran (zpr. t. 189) a

o obraně státu (zpr. t. 190). 33, 18. V. 1936; 48.

SECHTR Josef

I. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. živn.-obch.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím v okrese Jílové a Praha-venkov (t. 495). 82,22. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

živn. v.

o novelisaci zákona č. 105/1932 o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (zpr. t. 620) . 99,21. XII. 1937; 103.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 15, 20. XII. 1935; 46.

o pojištění u báňských bratrských pokladen (zpr. t. 259). 42, 3. VII. 1936; 35.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 52, 16. XII. 1936; 41.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 19.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 105, 10. III. 1938; 17.

Interpelace:

v záležitosti zákazu zaměstnávati venkovské dělnictvo na stavbách prováděných v Praze (t. 170/2). 29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 236/8. 38, 23. VI. 1936; 4,

SCHARNAGL Georg

V. voleb. kraj

DCHS, SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Po splynutí něm. křesť. soc. strany děln. se stranou sudetsko-německou vstoupil 24. III. 1938 do klubu sen. sudetsko-německé strany. 109, 29. III. 1938; 16.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Návrh:

na poskytnutí mimořádné pomoci obci Svéráz a okolí, okres Český Krumlov, jež postiženy byly těžkým krupobitím (t. 21). 8, 5. XI. 1935; 6.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády 3, 19. VI. 1935; 8, něm. 23.

o obraně státu (zpr. t. 190) a o novelisaci zákona na ochranu republiky (zpr. t. 188). 32, 12. V. 1936; 18, něm. 30.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 53, 17 XII. 1936; 90, něm. 131.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 8, něm. 66.

SCHMIDT Rudolf

III. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5

Byl členem výb. im., parl. úsp. kom. (náhr.), soc. pol. a úst. práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Návrhy:

na provedení bezodkladných pomocných opatření pro okresy Šluknov, Hanšpach a Dubá, živelní pohromou těžce poškozené (t.214). 36, 16. VI. 1936; 3.

na provedení bezodkladných pomocných opatření pro obce v soudních okresech Úštěk a Litoměřice, živelní pohromou těžce poškozené (t. 501). 82, 22, VI. 1937; 3,

Návrh pozměňovací:

k t. 493. 86, 30. VI. 1937; 17.

Řeč v rozpravě:

o pojištění u báňských bratrských pokladen (zpr. t. 259). 42, 3. VII. 1936; 33, něm. 50.

o občanském zákoníku (t. 425). 68, 22. IV. 1937; 8, něm. 27.

o soudní příslušnosti, civilním řádu soudním a uvozovacím zákonu k těmto zákonům (t. 431). 70, 28. IV. 1937; 16, něm. 23.

o vojenském polním trestním řízení (zpr. t. 467). 78, 8. VI. 1937; 7, něm. 13.

o nejvyšším správním soudě (zpr. t. 468). 79, 9. VI. 1937; 14, něm. 19.

o novelisaci některých ustanovení veřejnonotářských řádů (zpr. t. 493). 86, 30. VI. 1937; 15, něm 22.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 94, 14 XII. 1937; 3, něm. 62.

Interpelace:

stran nepřípustných zásahů do svobodné kulturní činnosti sudetských Němců úředními zákazy starých rakouských a německých pochodů (t. 284/27). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 375/2. 57, 10. II. 1937; 3.

stran používání českého slova "Praha" v pražském německém vysílání (t. 309/4). 48, 4, XI. 1936; 3.

odpov. t. 421/8. 66, 31. III. 1937; 6.

stran nezákonného rozpouštění důvěrných schůzí (t. 325/2). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 424/2. 66,31. III. 1937; 6.

stran služebních přestupků železničního hlídače Josefa Hniličky ve Štětí (t. 499/3). 82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 562/6. 90,30. XI. 1937; 5.

stran nesprávné odpovědi na interpelaci tisk 325/2 ze dne 9. října 1936 (t. 499/5). 82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 552/3. 89, 29. X. 1937; 5.

stran zákazu konání obžínkové slavnosti ve Štětí (t. 545/2). 89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 641/1. 101, 3. III. 1938; 4.

stran obsazení místa listonoše v Sukoradech, okres Štětí, bez předchozího vypsání (t. 669/5). 111, 6. IV. 1938; 3.

odpov. t. 719/7. 120, 17. XI. 1938; 13.

stran pozastavení německého pozdravu a překročení služebních instrukcí orgánem tajné státní policie v Liberci (t. 716/3). 120, 17. XI. 1938; 13.

SCHÖSSER Karl

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. nár. hosp.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (zpr. t. 532). 87, 1. VII. 1937; 46, něm. 73.

Interpelace:

stran životu nebezpečných poměrů na železničních přejezdech (t. 284/9). 43,8.X. 1936; 11.

odpov. t. 395/1. 59, 24. II. 1937; 3.

stran počtu československých státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru ministerstva veřejných prací (t. 364/6). 55,21. I. 1937; 3.

odpov. t. 503/1. 84, 25. VI. 1937; 4.

stran bezohledného jednání četnictva ve Vyšším Brodě (t. 372/2). 57, 10. II. 1937; 3.

odpov. t. 477/2. 80, 15. VI. 1937; 3.

stran služebního poklesku orgánu četnické stanice v Manětíně, strážmistra Janoty v Manětíně (t. 417/10). 64, 9. III. 1937; 4.

odpov. t. 503/4. 84, 25. VI. 1937; 4.

stran urychlení trestního řízení proti bernímu úředníku Františku Řihákovi ve Žlutících, který německého říšského kancléře veřejně obviňoval ze zločinu (t. 418/1). 65, 11. III. 1937; 3.

odpov. t. 477/4. 80, 15. VI. 1937; 3,

stran nepřípustného verbování učitele Ladislava Hanuse v Novosedlech č. 13, okres Žlutice, pro návštěvu české školy (t. 427/2). 66,31.111. 1937; 6.

odpov. t. 537/5. 89, 29. X. 1937; 5.

stran přehmatů četnictva ve Vyšším Brodě (t. 427/4). 66, 31. III. 1937; 6.

odpov. t. 537/6. 89, 29. X. 1937; 5.

stran nátlaku vykonávaného na Josefa Köhlera, kočího v Libkovicích č. 1, okres Žlutice, aby své děti posílal do české školy (t. 706/5). 120, 17. XI. 1938; 13.

stran nepřístojnosti u poštovního úřadu v Radnicích, okres Kadaň (t. 709/7). 120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

okres. s. v Jesenici

(přestupek zákona na ochranu cti č. 108/33 Sb. z.) (č. 2212). 26, 24. III. 1936; 4. zpr. 1.179;

zprav. V. Němeček. 31, 5. V. 1936; 3.

vydán; zprav. dr. O. Havelka. 34,28 V. 1936; 12.

okres. soud v Chebu

(přestupek podle §§ 1, 2 a 3 a § 14, odst. 5 zákona o ochraně cti) (č. 2259). 29, 28. IV. 1936; 5. zpr. t. 266;

zprav. V. Němeček. 42, 3. VII. 1936; 41

vydán. 75, 20. V. 1937; 4.

SCHRAMMEL Emil

I. (VII.) voleb. kraj. Viz 47, 29. X. 1936; 4.

SdP, DNS.

Slib vykonal 47, 29. X. 1936; 5.

Volba verifikována 55, 21. I. 1937; 3.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Stal se členem klubu sen. DNS 7. XI. 1938. 120, 17. XI. 1938; 11.

Nastoupil na místo zemřelého inž. Gustava Mayra.

Interpelace:

stran počtu čsl. státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru ministerstva pošt a telegrafů (t. 364/3). 55,21.1. 1937; 3.

odpov. t. 503/1. 84, 25. VI. 1937; 4.

stran neoprávněného odepření výjezdu, který vyslovili orgánové pohraniční stráže v Břeclavi (t. 709/5). 120, 17. XI. 1938; 13.

SLADKÝ Václav

VII. voleb. kraj

ČNS, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

kult. v.

o novelisaci § 23 zákona č. 62/1869 ř. z., jímž se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (zpr. t. 158). 28,27. III. 1936; 9,

doslov 31.

SLÁMA Julius

VI. voleb. kraj

Ž, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. ink., kult., stál. (náhr.) a zahr.

Stal se členem klubu sen. NJ 127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

zahr. v.

o doplňkovém protokolu k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě s Itálií (zpr. t. 58). 29, 28. IV. 1936; 24.

zahr. v.

o dodatkovém protokolu k obchodní a plaveb ní úmluvě s Polskem (zpr. t. 381). 76, 2. VI. 1937; 6.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské. 9, 6. XI. 1935; 5.

o stavebním ruchu (zpr. 1.161) a o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. 1.162). 27, 26 III. 1936; 29.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609 - 617). 98,20. XII. 1937; 21.

Interpelace:

stran předpisu všeobecné daně výdělkové obchodům s jednotkovými cenami (t. 673/2). 111,6. IV. 1938; 3.

SOBOTA Jan, Dr.

II. voleb. kraj

L, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br., im., kult. a zahr.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

na poskytnutí neprodlené pomoci obyvatelstvu obce Slavíkov v politickém okresu náchodském a obcím Poříčí u Hronova a Horní Radechové, okr. Náchod, postiženým živelní pohromou (t. 472). 78, 8. VI. 1937; 3.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 48). 12, 28. XI. 1935; 18.

o úpravě některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (zpr. t. 229). 37, 17. VI. 1936; 27.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 52, 16 XII. 1936; 22.

o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (zpr. t. 442). 73, 12. V. 1937; 9.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 35.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Hradci Král

(přestupek zákona o ochraně cti Č. 108/33 Sb. z. (č. 3469). 43, 8. X. 1936; 13. zpr. t. 401;

zprav. F. Jakubec. 61, 2. III. 1937; 3.

nevydán. 78, 8. VI. 1937; 11.

SOUKUP František, Dr.

IV. voleb. kraj

ČSD, NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. stál.

Zvolen provisorně předsedou senátu a vykonal slib jako předseda, 1, 18. VI. 1935; 9.

Zvolen definitivně předsedou senátu. 8, 5. XI. 1935; 22.

Zpravodajem:

jako místopředseda stálého výboru o činnosti stál. výboru (zpr. t. 3). 1, 18. VI. 1935; 12.

jako I. místopředseda stálého výboru o činnosti stál. výboru.

Zpráva ústní. 121, 18. XI. 1938; 2.

Prohlášení:

v němž volá dodatečně k pořádku sen. Kreibicha a Mikulíčka za urážlivé výroky o říšském kancléři Hitlerovi, učiněné ve 107. schůzi. 108, 17. III.1938;

Proslov:

po zvolení předsedou senátu. 1, 18. VI. 1935; 9.

po definitivním zvolení předsedou senátu, 8, 5. XI. 1935; 22.

v poslední předvánoční schůzi, v němž poukázal na zdárnou činnost členů NS, vzpomněl abdikace presidenta T. G. Masaryka a zvolení dr. E. Beneše presidentem. 16, 21. XII. 1935; 32.

o prvém výročí volby presidenta republiky dr. Beneše. 54, 18. XII. 1936; 62.

v poslední schůzi 5. zasedání. 87, 1. VII. 1937; 59.

v poslední předvánoční schůzi, v němž vzpomněl presidenta osvoboditele, návštěvy ministra Delbose a dvouletí presidentství dr. E. Beneše; poděkováním za vykonanou práci skončil přáním oddechu v době vánoční a novoroční. 99,21. XII. 1937; 126.

v poslední schůzi v roce 20. výročí státu. 129, 17. XII. 1938; 11.

k návrhu, vzatému z denního pořadu, aby den 7. března byl prohlášen za každoroční státní svátek. 22, 26. II. 1935; 8.

soustrastný o tragickém utonutí 31 školních dítek v rozvodněné Dyji u Hustopeče a o živelní katastrofě na Novopacku. 34. 28. V. 1936; 3.

o návštěvě rumunského krále Carola II. a korunního prince Michala v Praze. 47. 29. X. 1936; 3.

smuteční nad důlním neštěstím v dolu "Ferdinand" v Chomli u Radnic dne 24. IV. 1937. 69, 27. IV. 1937; 3.

smuteční nad úmrtím posl. dr. Karla Kramáře. 76, 2. VI. 1937; 3.

smuteční nad úmrtím presidenta osvoboditele T. G. Masaryka. 88, 20. IX. 1937; 3.

díků za prohlášení min. předsedy dr. M. Hodži, připomínka předvečeru 88. narozenin T. G. Masaryka. 102, 4. III. 1938; 21.

Posmrtná vzpomínka:

předsedovi posl. sněmovny Bohumíru Bradáčovi. 7, 23. X. 1935; 3.

býv. sen. dr. Frant. Veselému. 7, 23. X. 1935; 5.

sen. Aloisi Ušákovi. 7, 23. X. 1935; 5.

anglickému králi Jiřímu V. 17, 28.1. 1936; 3.

sen. Janu Filipínskému. 43, 8. X. 1936; 2.

sen. Karlu W. Michlerovi. 43, 8. X. 1936; 3.

sen. inž. Gustavu Mayerovi. 43, 8. X. 1936; 4.

sen. Josefu Vranému. 66, 31. III. 1937; 3.

sen. inž. Eduardu Löhnertovi. 67, 20. IV. 1937; 3.

sen. dr. Ludevítu Labajovi. 67, 20. IV. 1937; 4.

odbor. přednostovi dr. Aloisi Trmalovi. 67, 20. IV. 1937; 4.

řediteli parlamentní zpravodajské služby min. radovi Martinu Pernicovi. 68, 22. IV. 1937; 2.

posl. dr. Karlu Kramářovi. 76, 2. VI. 1937; 3.

min. obchodu Jos. V. Najmanovi. 92, 6. XII. 1937; 4.

Františku Udržalovi, býv. předsedovi vlády. 114, 3. V. 1938; 3.

sen. Bohuši Kianičkovi. 120, 17. XI. 1938; 2.

sen. Janu Rýparovi. 120, 17. XI. 1938; 3.

sen. Josefu Reyzlerovi. 120, 17. XI. 1938; 3.

sen. Rudolfu Pánkovi. 120, 17. XI. 1938; 3.

sen. Františku Tomáškovi. 120, 17. XI. 1938; 4.

Odpovědi na dotazy:

K. Kreibicha stran udánlivého přistižení senátora na čes.-rakouských hranicích při podloudném vyvážení valut. 24, 10. III. 1936; 4.

J. Trnobranského stran dvojího hlasování v 24. schůzi o návrhu, aby ministr zahraničních věcí podal zprávu o zahraniční situaci, za předsednictví místopředsedy dr. O. Base. 25, 11. III. 1936; 3.

STEINER Gábor

XI. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) a techn. doprav.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh:

na bezodkladné poskytnutí podpory rolníkům a zemědělským dělníkům postiženým krupobitím v okresech Želíz a Parkán (t. 489), 82,22. VI. 1937; 3.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75). 15, 20. XII. 1935; 59, maď. 111.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 69, maď. 113.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 25, maď. 71.

o propůjčení vnitrostátní účinnosti části III. úmluvy o celním kartelu s Maďarskem (zpr. t. 646). 110, 30 III. 1938; 7, maď 26.

Interpelace:

o poměrech zavládnuvších v urbariální obci Farkašdě (t. 455/9). 74, 10. V. 1937; 3.

odpov. t. 554/1. 89, 29. X. 1937; 5.

o škodách způsobených krupobitím a povodní v Nededě (t. 455/10). 74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 554/2. 89, 29. X. 1937; 5.

o jednání člena sjednocených stran maďarských Ludvíka Srenkera, starosty v Dunajské Stredě, a policejního strážníka Hajduška v Dunajské Stredě (t. 497/1). 82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 551/10. 89, 29. X. 1937; 5.

o dělnících zaměstnaných při budování pohraniční obranné čáry (t. 545/14). 89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 638/2. 101, 3. III. 1938; 4.

o prodeji spotřebního družstva, potažmo o obecních závěrečných účtech v Biskupicích (t. 629/1). 101,3. III. 1938; 4.

odpov. t. 712/1. 120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. a kraj. s. v Košicích ze dne 30. XII. 1935 č. j. Nt V 94/35/3

(přečin podle §u 14, č. 5, přečin podle §u 18, č. 1 až 3 a zločin podle §u 15, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z.) (č. 1582). 17, 28.1. 1936; 7. zpr. t. 125;

zprav. dr. E. Bačínský. 22, 26. II. 1935; 3.

nevydán; zprav. dr. O. Havelka. 64, 9. III. 1937; 12.

vrch. stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Komárně ze dne 23. V. 1937 č. Tk 311/34-58

(zločin násilí proti orgánům vrchnosti podle § 4, odst. 1, § 6 odst. 1 zák. čl. XI. z r. 1914 (č. 5687). 80, 15. VI. 1937; 3,

STELLWAG Karl

III. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. in. a ink.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75.) 15, 20 XII. 1935; 68, něm. 117.

o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém (zpr. t. 168.)

28, 27. III. 1936; 6, něm. 36.

o prohlášení ministra financí o novelisaci zákona o přímých daních (zpr. t. 255). 41, 2 VII. 1936; 64, něm. 121.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 52, 16. XII. 1936; 34, něm. 85.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938. (zpr. t. 585). 94, 14. XII. 1937; 59, něm. 87.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575). a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 101,3 III. 1938; 23, něm. 32.

o zbraních a střelivu (zpr. t. 664). 112, 7. IV. 1938; 10, něm. 33.

Interpelace:

stran jednojazyčně českých evidenčních lístků pro německé zemědělce (t. 363/10). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 424/6. 66, 31. III. 1937; 6.

stran nezákonitého příkazu okresního úřadu v Německém Jablonném (t. 459/3).

76, 2. VI. 1937; 5.

odpov. t. 549/8. 89, 29. X. 1987; 5.

STODOLA Kornel

X. voleb. kraj

REP, Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. rozp.

Stal se členem klubu sen. Slov. Hlinkovy ľudové strany, oznámeno dopisem ze dne 15. XII. 1938.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 4, 24. VI. 1935; 11.

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské. 9, 6. XI. 1935; 43.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 52, 16. XII. 1936; 57.

o železničním zákonu (zpr. t. 445). 71, 29. IV. 1937; 26.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 95, 15. XII. 1937; 45.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 100, 23. II. 1938; 11.

o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky (zpr. t. 756). 129, 17. XII. 1938; 6.

Interpelace:

ohledně postavení silnice Štrbské Pleso - Popradské Pleso (t. 557/7). 90, 30. XI. 1937; 5.

STRŽIL Josef

II. voleb. kraj

REP, NJ

Nastoupil místo resignovavšího Františka Udržala.

Slib vykonal 92, 6. XII. 1937; 6.

Volba verifikována 120, 17. XI. 1938; 11.

Byl členem výb. rozp.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

SVOBODA Josef

I. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. in.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy:

na poskytnutí okamžité pomoci živelní pohromou postiženým domkářům a malým rolníkům v okresích: Dolní Královice, Vlašim, Příbram a Praha - venkov (t. 19). 8, 5. XI. 1935; 6.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelům v Kostelci n. Č. L. a okolí, postiženým živelní katastrofou (t. 729). 120, 17. XI. 1938; 13.

Návrh pozměňovací:

k t. 621. 99, 21. XII. 1937; 121.

Prohlášení:

při rozpravě

o vládním prohlášení min. předsedy (uvádí se kterými částmi vládního prohlášení klub komun. souhlasí a v čem má výhrady; oznamuje, že klub se zdrží hlasování). 104, 9. III. 1938; 34.

Řeč v rozpravě:

o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 621). 99, 21. XII. 1937; 114

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 108, 17. III. 1938; 4.

Interpelace:

o pronikavém zásahu berního úřadu v Berouně do samosprávných práv obce Počáple u Berouna (t. 114/1). 22, 26. II. 1935; 3.

odpov. t. 270. 43, 8. X. 1936; 11.

o neobjektivním postupu pana okresního hejtmana v K. Hoře (t. 237/1). 38, 23. VI. 1936; 4.

odpov. t. 290/3. 45, 20. X. 1936; 3.

o stranickém postupu okresních úřadů v Kutné Hoře, Č. Brodě, Brandýse n. L., Sedlčanech a v Čáslavi (t. 354/3). 54, 18. XII. 1936; 4.

odpov. t. 434/2. 72, 11. V. 1937; 3.

o svévolném postupu okresního hejtmana (dr. Kladívka) v Kutné Hoře (t. 444/1). 72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 547/8. 89, 29. X. 1937; 5.

o surovém a protizákonném nakládání s vyšetřovanými občany velitelem četnické stanice v Radimi, strážmistrem Čihákem (t. 637/4). 101, 3. III. 1938; 4.

odpov. t. 721/2. 120, 17. XI. 1938; 13.

o nezákonném a protiprávním jednání četnického podporučíka p. Cinka z Kolína n. Labem (t. 715/2). 120, 17. XI. 1938; 13.

SZILASSY Béla, Dr.

XI. voleb. kraj

MS (MN)

Nastoupil na místo resignovavšího dra Józsefa Törköly.

Slib vykonal 65, 11. III. 1937; 3.

Volba verifikována 87, 1. VII. 1937; 4.

Byl členem výb. zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Návrh:

na změnu berního zákona (t. 708). 120, 17. XI. 1938; 13.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 56, maď. 78.

Interpelace:

o některých chorobných zjevech při vývozu ječmene a sladu a o jejich nápravě (t. 623/5). 100, 23. II. 1938; 3

o užívání názvů měst v radiovém vysílání maďarském v Bratislavě (t. 690/1). 114, 3. V. 1938; 6.

o užívání maďarské trikolory (t. 690/2). 114, 3. V. 1938; 6.

o protizákonném jednání okresního úřadu ve Feledinci stran vydání cestovního pasu (t. 715/1). 120, 17. XI. 1938; 13.

ŠELMEC ADOLF

XI. voleb. kraj

REP, Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. in., rozp., techn. doprav. a zahr.

Stal se členem klubu sen. Slov. Hlinkovy ľudové strany. 128, 16. XII. 1938; 7.

Návrhy:

aby se poskytla státní pomoc rolnickému obyvatelstvu okresů celého jihoslovenského pásma a říčních údolních nížin, kde byly velké živelní katastrofy (t. 238). 38, 23. VI. 1936; 4.

na vybudování ochranných hrází na levém břehu řeky Latorice (t 433). 67, 20. IV 1937; 6.

Návrh resoluční:

k t. 191. 84, 25. VI. 1937; 26.

Zpravodajem:

rozp. v.

o zřízení vysoké školy technické v Košicích (zpr. t. 491). 84, 25. VI. 1937; 9.

zahr. v.

o obchodní dohodě s Argentinou (zpr. t. 512) 89, 29. X. 1937; 9.

techn.-doprav. v.

o převzetí akcií Čs. akciové plavební společnosti Dunajské v Bratislavě od zúčastněných bank (zpr. t. 576). 108, 17. III. 1938; 28.

zahr. v.

o obchodní smlouvě s Maďarskem (zpr. t. 654). 109, 29. III. 1938; 6.

doslov 11.

zahr. v.

o úmluvě o úpravě pohraničního styku s Maďarskem (zpr. t. 655). 109, 29. III. 1938; 11.

zahr. v.

o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše (zpr. t. 652). 110, 30. III. 1938; 17.

zahr. v.

o obchodní dohodě s republikou Kolumbií (zpr. t. 513). 114, 3. V. 1938; 10.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské. 10. 7. XI. 1935; 19.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 15, 20. XII. 1935; 57.

o obraně státu (zpr. t. 190). 33, 13. V. 1936; 58.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 44.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 22.

o některých opatřeních k zjednání vzájemného souladu mezi veřejnými knihami, pozemkovým katastrem a skutečnou držbou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 492). 110, 30. III. 1938; 18.

ŠMERAL BOHUMÍR, Dr.

IV. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. stál., úst.-práv. a zahr.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh pozměňovací:

k t. 190. 33, 13. V. 1936; 86 - 89.

Návrh resoluční:

k t. 190. 33, 13. V. 1936; 89.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 4, 24. VI. 1935; 7.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 14, 19. XII. 1935; 11.

o obraně státu (zpr. t. 190). 32, 12. V. 1936; 18.

ŠOLC Antonín

III. voleb. kraj

ČNS, mk.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br., im. a živn.-obch.

Přípisem ze dne 13. XII. 1938 oznámil, že se sen. F. Šťastným vytvořili po rozchodu svého klubu v senátě nezávislou skupinu českých národních socialistů. 126, 14. XII. 1938; 6.

Návrh:

na poskytnutí státní podpory poškozeným ohromnou živelní katastrofou okresu novopackého a části okresu jičínského (t. 213). 36, 16. VI. 1936; 3.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 130 (im. dr. A. Kloudy,

zpr. t. 131 (im. J. Pichla),

zpr. t. 132. (im. V Klofáče),

zpr. t. 133 (im. E. Špatného). 25, 11. III. 1936; 4.

im. v. zpr. t. 180 (im. O. Javornického) 45, 20. X. 1936; 13.

im. v. zpr. t. 342 (im. dr. L. Labaje) 60, 25. II. 1937; 4.

im. v. zpr. t. 391 (im. J. Wenderlicha). 77, 3. VI. 1937; 4.

br. v.

o nové úpravě věkové meze pro překládání vojenských soudců do výslužby (zpr. t. 516). 84, 25. VI. 1937; 45.

br. v.

o branné výchově (zpr. t. 530). 87, 1. VII. 1937; 4.

doslov 22.

živn. v.

o prodloužení platnosti hromadných smluv pracovních (zpr. t. 619). 99, 21. XII. 1937; 99.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 52, 16. XII. 1936; 10.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 95, 15. XII. 1937; 6.

ŠPATNÝ Emil

I. voleb. kraj

ČNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br. a stál. (náhr.).

Zemřel 9. III. 1937. 64, 9. III. 1937; 3.

Místo něho nastoupil Rudolf Pánek.

Zpravodajem:

br. v.

o civilních hlídačích vojenské správy (zpr. t. 100). 19, 4. II. 1936; 4.

Interpelace:

v záležitosti srážek z výplaty smluvních cen za dodávky textilního zboží pro veřejné úřady, podniky, ústavy, fondy a zařízení, zavedené vládními nařízeními č. 99/33 a č. 3/34 Sb. z. (t. 404/1). 61, 2. III. 1937; 3.

odpov. t. 547/1. 89, 29. X. 1937; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze

(přečin podle zákona na ochranu cti) (č. 710). 8, 5. XI. 1935; 8. zpr. t, 133;

zprav. A. Šolc. 23, 5. III. 1936; 4.

nevydán 25, 11. III. 1936; 4.

ŠTĚPÁNEK Anton, Dr.

VIII. voleb. kraj

REP, Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Stal se členem klubu sen. Slov. Hlinkovy ľudové strany. 128, 16. XII. 1938; 7.

Zpravodajem:

zahr. v.

o dohodě s Rakouskem o celním projednávání módních publikací (zpr. t. 48). 18, 29. I. 1936; 8.

kult. v.

o úpravě některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (zpr. t. 229). 37, 17. VI. 1936; 18. doslov 29.

zahr. v.

o dodatkovém ujednání k obchodní a plavební smlouvě s Rumunskem (zpr. t. 205). 39, 30. VI. 1936; 5.

zahr. v.

o úpravě státních hranic s Německem (zpr. t. 261). 42, 3. VII. 1936; 39.

zahr. v.

o obchodní dohodě s republikou Guatemalskou (zpr. t. 337). 62, 3. III. 1937; 4.

zahr. v.

o dodatkové úmluvě k obchodní dohodě s Rakouskem (zpr. t. 380). 66, 31. III. 1937; 9.

Prohlášení:

jménem koalovaných stran, jímž odmítá pro hlášení dr. Budaye, dr. Turchányiho a Pfrognera za rozpravy o propůjčení vnitrostátní účinnosti části III. úmluvy o celním kartelu s Maďarskem (zpr. t. 646). 110, 30. III. 1938; 3.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské. 9, 6. XI. 1935; 35.

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43). 12, 28. XI. 1935; 7.

o obraně státu (zpr. t. 190,). 33. 13. V. 1936; 61.

o ochraně a obraně proti leteckým útokům (zpr. t. 681). 113, 8. IV. 1938; 22.

ŠŤASTNÝ Ferdinand

I. voleb. kraj

ČNS, mk

Nastoupil místo zemřelého Rudolfa Pánka.

Slib vykonal 120, 17. XI. 1938; 6.

Přípisem ze dne 13. XII. 1938 oznámil, že po rozchodu svého klubu vytvořili v senátě se sen. A. Šolcem nezávislou skupinu českých národních socialistů. 126, 14. XII. 1938; 6.