OLEJNÍK František

V. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. soc.-pol.

Stal se Členem klubu sen. NJ 127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

soc.-pol. v.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 531). 87, 1. VII. 1937; 27.

Řeč v rozpravě:

o stanovení rozpočtu na rok 1936(zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 101, 3. III. 1938; 8.

o dopravních značkách pro silniční dopravu (zpr. t. 672). 113, 8, IV. 1938; 7.