LABAJ Ludevít, Dr.

XI. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. rozp.

Zemřel 12. IV. 1937. 67, 20. IV. 1937; 4,

Místo něho nastoupil Ján Juriga.

Návrh:

na poskytnutí podpory pohořelým v Budíně (okr. lučenecký) t. 45. 10, 7. XI. 1935; 3.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 3, 19. VI. 1935; 10.

o spotřební dani z kyseliny octové (zpr. 1.107). 20, 11.11. 1936; 6.

Interpelace:

ve věci odebrání lesů patřících potomstvu Šoltésů obce Stankovany se strany československého eráru (t. 322/2). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 428/1. 66, 31. III. 1937; 6.

Žádosti ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Košicích

(přečin rušení obecného míru a výzvy k trestným činům podle § 14, bod 5 a § 15, bod 2 zák. č. 50/23 Sb. z.) (č. 528). 8,5. XI. 1935; 8.

vrch. stát. zast. v Bratislavě

(přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky) (č. 591), 8,5. XI. 1935; 8.

vrch. stát. zast. v Bratislavě a disciplinárního s. pro veřejné notáře při vrch. s. v Bratislavě

(disciplinární přečin podle § 42, odst. 1, č. 2 zák. čl. VII. 1866) (č. 961). 11, 27. XI. 1935; 5.

kraj. s. v Bratislavě

ze dne 31. III. 1936, čís. Nt XVIII. 302/36 (přečin pomluvy podle § 2 zák. čís. 108/1933 Sb. z.) (čís. 2666). 34, 28. V. 1936; 4. zpr. t. 342;

zprav. K. Riedl. 50, 14. XII. 1936; 3.

vydán; zprav. A. Sole. 60, 25. II. 1937; 1.

LIEHM Hugo

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. nár. hosp.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Návrh pozměňovací:

k t 111. 20, 11. II. 1936; 34.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona čís. 78/1927 o stabilisačních bilancích (zpr. 1.111). 20, 11.11. 1936; 25, něm. 38.

o změně fin. zákona na rok 1936 (zpr. t. 256). 41, 2. VII. 1936; 25, něm. 110.

o nové úpravě čsl. měny (zpr. t. 293). 44.9. X., 1936; 10, něm. 28.

o doplnění řádu volení v obcích (zpr. t. 338). 57.10. II. 1937; 7, něm. 15.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 480). 92, 6. XII. 1937; 19, něm. 24.

o doplnění ustanovení § 5, odst. 1 zákona o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve státních půjčkách, (zpr. t. 682). 113,8. IV. 1938; 13, něm. 34.

o soustavě drobných peněz (zpr. t. 702), 119, 18. V. 1938; 3, něm. 18.

Interpelace:

stran nebezpečí zřícení mostu (t. 92/2). 17,28.1. 1936; 6.

odpov. t. 192/1. 32, 12. V. 1936; 3.

stran osobitých zásahů četnické stanice v Chodově do úřední činnosti obce Nová Role (t. 358/4). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 460/1. 76, 2. VI. 1937; 5.

stran počtu československých státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru ministerstva pro sjednocení zákonův a organisace správy (t. 364/5). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 503/1. 84, 25. VI. 1937; 4.

stran toho, že se protizákonným způsobem podporuje ustoupení od ústavně zaručených jazykových práv (t. 417/9). 64,9.111. 1937; 4.

odpov. t. 477/3. 80, 15. VI. 1937; 3.

stran doručení osnovy nového trestního zákoníka německým zájmovým svazům (t. 457/3. 74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 548/9. 89, 29. X. 1937; 5.

stran obsazení státního policejního úřadu ve Žlutících (t. 706/6). 120, 17. XI. 1938; 13.

stran nebezpečného vyhrožování velitele četnické stanice Gusta v Rabštejně, okres Žlutice (t. 709/2). 120, 17. XI. 1938; 13.

LOHNERT Eduard, Ing.

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) a rozp.

Zemřel 31. III. 1737. 67, 20. IV. 1937; 3.

Místo něho nastoupil Karl Bartl.

Interpelace:

stran jazykového vybavení okružních jízdních lístků (t. 358/3). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 456/1. 74, 19. V. 1937; 3.

o tom, že nejvyšší soud v Brně nedbá jazykového zákona (t. 363/3). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 456/2. 74, 19. V. 1937; 3.

stran ohrožení dobrých sousedských styků s Německou říší periodickým tiskopisem "Večerní České Slovo" v Praze (t. 378/2). 59, 24. II. 1937; 3.

odpov. t. 454/3. 74, 19. V. 1937; 3.