HACKENBERG Theodor

I. voleb. kraj

DSD, mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), parl. úsp. kom., rozp. a soc.-pol.

Řeč v rozpravě:

o půjčce na obranu státu (zpr. t. 207). 35, 29, V. 1936; 7, něm. 22.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 51.15. XII. 1936; 32, něm. 86.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 94, 14. XII. 1937; 46, něm. 79.

HAKEN Josef

I. voleb. kraj

K

Slib vykonal 5, 25. VI. 1935; 16.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br., ink. (II. náhr.), kult. a úst.-práv.

Vzdal se mandátu 4. V. 1936. 43, 8. X. 1936; 5. Místo něho nastoupil Dr. Václav Vacek.

Interpelace:

stran výnosu týkajícího se nošení civilního obleku důstojníků (t. 102/2). 19, 4. II. 1936; 3.

odpov. t. 192/3. 32, 12. V. 1936; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. trest. s. v Praze č. Tk XXVIII/6264/29

(zločin podle § 2 zákona na ochranu republiky) (čís. 562/1930). 5, 25. VI. 1935; 4.

HANCKO Anton

VIII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. kult. a soc.-pol.

Návrhy:

na udělení podpory pohořelým v Bělé při Varíne, okres Žilina na Slovensku (t. 127). 22, 26. II. 1935; 3.

na udělení podpory pohořelým v Dolné Tižině, okres Žilina, na Slovensku (t. 211). 37, 17. VI. 1936; 4.

na udělení podpory pohořelým v obci Dolnia Tižina, okres Žilina, v Oščadnici, okres Čadca, a v Pažití - Lopušné, okres Kys. Nové Město (t. 244). 39, 30. VI. 1936; 3.

na udělení podpory pro pohořelé v obci Fačkov, okres Žilina (t. 462). 76, 2. VI. 1937; 5.

na udělení podpory pro pohořelé v obci Lieskovec n. Kysucou, okres Kys. Nové Město (t. 463). 76, 2. VI. 1937; 5.

na udělení podpory pro pohořelé v obci Bělá při Varíne, okres Žilina (t. 464). 76, 2. VI. 1937; 5.

na udělení podpory pro pohořelé v obci Stražov, okres Žilina (t. 728). 120, 17. XI. 1938; 13.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské, 9, 6. XI. 1935; 9.

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43). 11, 27. XI. 1935; 20.

o stavebním ruchu (zpr. 1.161) a o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 162). 27, 26. III. 1936; 40.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 51.

o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (zpr. t. 442). 73, 12. V. 1937; 4.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 12.

Interpelace:

ve věci vyplácení vkladů bývalé uherské poštovní spořitelny (t. 432/7). 67, 20. IV. 1937; 6.

odpov. t. 547/12. 89, 29. X. 1937; 5.

v záležitosti výstavby železničního nádraží v Žilině (t. 449/3). 72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 547/12. 89. 29. X. 1937; 5.

ve věci obsazení místa důvěrného lékaře Léčebného fondu veřejných zaměstnanců pro Košice-město (t. 706/4). 120, 17. XI. 1938; 13.

HAVELKA Otakar, Dr.

I. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 5, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. br., im., parl. úsp. kom. (náhr.), rozp., soc.-pol. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrhy:

na vydání zákona, kterým se mění zákon o právních poměrech domovníků (t. 367). 57, 10. II. 1937; 3.

na zrušení zákona o odkladu exekučního vyklizení (t. 368). 57, 10. II. 1937; 3.

Zpravodajem:

úst. práv. v.

o úmluvě s Maďarskem o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích československo-maďarských (zpr. t. 49). 17, 28. I. 1936; 8.

úst. práv. v.

o úmluvě s Rumunskem o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců (zpr. t. 50). 17, 28. I. 1936; 11.

úst. práv. v.

o novelisaci zákona čís. 218/1926 o právu autorském (zpr. t. 118). 23, 5. III. 1936; 4 textové změny 24, 10. III. 1936; 14.

soc. pol. v.

o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém (zpr. t. 168). 28, 27. III. 1936; 4.

úst. práv. v.

o novelisaci některých ustanovení o advokátech (zpr. t. 177). 30, 29. IV. 1936; 3, doslov.

im. v. zpr. t. 134 (im. K. Pfeiferové). 34, 28. V. 1936; 11,

im. v. zpr. t. 179 (im. K. Schössera) 34, 28. V. 1936; 12.

rozp. v.

o úpravě některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (zpr. t. 229). 37, 17. VI. 1936; 21.

úst. práv. v.

o doplnění organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské (zpr. t. 240). 38, 23. VI. 1936; 7.

im. v. zpr. t. 400 (im. V. Dundra). 63, 4. III. 1937; 7, doslov 10.

im. v. zpr. t. 125 (im. G. Steinera). 64, 9. III. 1937; 11.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75). 15, 20. XII. 1935; 84.

o stavebním ruchu (zpr. t. 161) a o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 162). 27, 26. III. 1936; 48,

o novelisaci zákona o přímých daních (zpr. t. 255). 41, 2. VII. 1936; 85.

o občanském zákoníku (t. 425). 68, 22. IV. 1937; 3.

HAVLÍK Rudolf

VI. voleb. kraj

ČSD, NSP

Nastoupil na místo zemřelého Jana Filipínského.

Slib vykonal 43, 8. X. 1936; 5.

Volba verifikována 55, 21. I. 1937; 2.

Byl členem výb. ink. a živn.-obch.

Stal se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938. 127, 15. XII. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 73.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617), 99, 21. XII. 1937; 71.

HAVLÍN Josef, Ing.

III. voleb. kraj

NSj, mk, hosp. Ž, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935 ;5

Byl členem výb. im., ink. (I. náhr.), stál. (náhr.) a techn. doprav.

Vystoupil z klubu sen. NSj 8. VI. 1937 a zůstal mimo klub. 79. 9. VI. 1937; 3.

Vstoupil jako hospitant do klubu sen. strany živn. 23. II. 1938. 100, 23. II. 1938; 20.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrhy:

na vydání zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 142). 24, 10. III. 1935; 4.

na udělení podpory obcím a občanům okresu novopackého, postiženým katastrofální pru trží mračen (t. 210). 36, 16. VI. 1936; 3.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení zákona ze dne 9. IV. 1935. čís. 69 Sb. z., o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 245). 39, 30. VI. 1936; 3.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 257). 42, 3. VII. 1936; 41.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o daních přímých (t. 258). 42, 3. VII. 1936; 41.

na vydání zákona o povinném evidenčním členství vysokoškolských inženýrů a inženýrů podle císařského nařízení ze dne 14. III. 1917, č. 130 ř. z. (t. 583). 97, 17. XII. 1937; 3.

na vydání zákona, kterým se upravuje a doplňuje nařízení vlády ze dne 17. XII. 1920, č. 667/1920 Sb. z., o zadávám státních dodávek a prací (Zadávací řád) (t. 685). 114, 3. V. 1938; 6.

Návrh pozměňovací:

k t. 255. 41, 2. VII. 1936; 94 - 95.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení a novelisaci zákona o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 22). 6, 26. VI. 1935; 12.

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské, 9, 6. XI. 1935; 30.

o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 99). 18, 29. I. 1936; 11.

o půjčce na obranu státu (zpr. t. 207). 35, 29. V. 1936; 9.

o prodloužení účinnosti některých ustanovení tiskových zákonů (zpr. t. 231). 37, 17. VI. 1936; 6.

o prohlášení předsedy vlády o vnitropolitické situaci, o novelisaci zákona o přímých daních (zpr. t. 255) a o prohlášení ministra financí. 41, 2. VII. 1936; 42.

o nové úpravě čs. měny (zpr. t. 293). 44, 9. X. 1936; 8.

o státním rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 52, 16. XII. 1936; 3.

o železničním zákonu (zpr. t. 445). 72, 11. 5. 1937; 3.

o změně zákona čís. 226/1922 o školách obecných a měšťanských (zpr. t. 498). 84,25. VI. 1937; 31.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 97, 17. XII. 1937; 3.

Interpelace:

v přičíně způsobu přijímání pomocných, kancelářských a jim podobných sil pro státní správu a pro správu státních podniků (t. 150/5). 26, 24. III. 1936; 3.

odpov. t. 290/1. 45, 20. X. 1936; 3.

v záležitosti germanisační činnosti církve starokatolické v severních Čechách (t. 322/1). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 421/1. 66, 31. III. 1937; 6.

týkající se školních map vůbec a národnostních map ve školních atlasech zvláště (t. 432/10). 67, 20. IV. 1937; 6.

odpov. 547/6. 89, 29. X. 1937; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. trest. v Praze (přestupek urážky na cti a pomluvy podle § 1 a 2 zák. č. 108/33) (č. 6317). 99, 21. XII. 1937; 9. zpr. t. 747;

zprav. dr. O. Havelka. 126, 14. XII. 1938; 3.

HAVRÁNEK Pavel

VI. voleb. kraj

ČSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935: 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. živn.-obch.

Vzdal se mandátu 17. I. 1936. 17, 28 I. 1936; 6.

Místo něho nastoupil Tomáš Korvas.

HEGER Josef

VII. voleb. kraj

SdP

Náhradník za resignovavšího Josefa Hocke, oznámil přípisem z 27. XI. 1935, že senátorský mandát nepřijímá. 11, 27. XI. 1935; 3.

HELLER Karl, Dr.

IV. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink., úst.-práv. a zahr.

Zvolen provisorně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda senátu. 1, 18. VI. 1935; 11, 12.

Zvolen definitivně místopředsedou senátu. 8, 5. XI. 1935; 22.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Návrh resoluční:

k t 340. 54, 18. XII. 1936; 55.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 5, 25. VI. 1935; 39, něm. 88.

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské. 10, 7. XI. 1935; 9, něm. 47,

o změně § 3 zákona 466/1932 (branného) (zpr. t. 410). 62, 3. III. 1937; 14, něm. 26.

o občanském zákoníku (t. 425). 68, 22. IV. 1937; 4, něm. 25,

o nejvyšším správním soudě (zpr. t. 468). 80, 15. VI. 1937; 6, něm 15.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 531). 87, 1. VII. 1937; 29, něm 70.

o vládním prohlášení min. předsedy, 104, 9 III. 1938; 25, něm 55.

Interpelace:

stran národně-socialistické propagandy jisté učitelky na I. dívčí měšťanské škole v Teplicích-Šanově (t. 170/10). 29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 285. 43, 8. X 1936; 11.

stran výcviku průmyslového dorostu (t. 497/2). 82, 22 VI. 1937; 3.

odpov. t. 562/7. 90, 30 XI. 1937; 5.

Volán k pořádku:

11, 27. XI. 1933; 4.

HILGENREINER Karl, Dr.

V. voleb. kraj

DCHS, SdP, DNS

Slib vykonal 1, 18 VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935, 4.

Byl členem výb. in. a soc.-pol.

Po splynutí něm. křest soc. strany děln. se stranou sudetsko-německou vstoupil 24. III. 1938 do klubu sen. sudetsko-německé strany. 109, 29. III. 1938; 16.

Stal se členem klubu sen. DNS 7. XI. 1938 120, 17. XI. 1938; 11.

Návrh:

na provedení bezodkladných pomocných opatření pro obyvatele poškozené živelní pohromou ve Šluknově a Kaiserwalde (t. 216). 36, 16. VI. 1936; 3.

Řeč v rozpravě:

o výkladu mm. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské. 10, 7. XI. 1935; 16, něm. 56.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75). 15, 20. XII. 1935; 48, něm. 104.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 52, 16. XII. 1936; 54, něm. 89.

o vládním prohlášení min. předsedy. 103, 8. III. 1938; 14, něm. 20.

HOCKE Josef

VII. voleb kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935, 5

Byl členem výb. techn.-doprav.

Vzdal se mandátu 23. X 1935 8, 5. XI. 1935; 23.

Po resignaci náhradníka Josefa Hegera nastoupil jeho mandát inž. Gustav Mayr. 13, 12. XII. 1935, 2

HOKKY Karoly

XII. voleb. kraj

MS (OKS), mk

Slib vykonal 1, 18 VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. ink. a kult.

Zbaven mandátu 20. I. 1939 v důsledku rozpuštění politických stran na Podkarpatské Rusi.

Návrhy:

na úpravu státního občanství (t. 174). 29. 28 IV. 1936; 5.

na změnu §§ 58 a 85 berního zákona (t. 691). 114, 3 V. 1938; 6.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 3, 19 VI. 1935; 9, maď. 24.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936. (zpr. t. 75). 14, 19. XII. 1935; 38, maď. 86

o stát závěrečném účtu za rok 1934 (zpr. t. 61). 29, 28. IV. 1936; 22, maď. 34.

o půjčce na obranu státu (zpr. t. 207). 35, 29. V. 1936; 6, maď. 21.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 50, 14. XII. 1936; 22, maď. 48.

o stát. závěrečném účtu za rok 1935 (zpr. t. 323). 56, 22. I. 1937; 6, maď. 27.

o úpravě platových poměrů Školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (zpr. t. 442). 73, 12. V. 1937, 11, maď. 19.

o nejvyšším správním soudě (zpr. t. 468). 79, 9. VI. 1937; 12, maď. 17.

o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarp. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (zpr. t. 508). 85, 25, VI. 1937; 13, maď. 29.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 567). 100, 23. II. 1938; 9, maď. 21.

o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 585). 94. 14. XII. 1937; 26, maď. 71.

o vládním prohlášení min. předsedy. 104, 9. III. 1938; 3, maď. 45.

o poplatkovém ekvivalentu (zpr. t. 677). 112, 7. IV. 1938; 22, maď. 40.

Interpelace:

o rychlé a radikální pomoci zadluženému obyvatelstvu Podkarpatské Rusi (t. 37/4). 8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 113/7. 22, 26. II. 1935; 3.

o neudržitelných poměrech pozorovaných po delší dobu u pohraniční celnice v Selo Solotvině a o zavraždění československého státního občana rumunské národnosti Vasila Húzó Andri pohraniční finanční stráží (t. 37/5). 8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 139/4. 24, 10. III. 1936; 4.

o zadržování obecních přirážek obci Sevľuše, čímž se zabraňuje potřebným investicím obce (t. 40/2). 8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 113/8. 22, 26. II. 1935; 3.

aby okres sevľušský vyhlášen byl za okres nouzový (t. 40/3). 8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 151/1. 26, 24. III. 1986; 3.

o zrušení režimu vládního komisariátu v Mukačevě a Paušíně (t. 40/4). 8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 103/2. 20, 11. II. 1936; 3.

o zabraňování členským schůzím a zakazování veřejných schůzí zemské strany křesťansko-socialistické (t. 66/2). 14, 19. XII. 1935; 4.

odpov. t. 173/2. 29, 28. IV. 1936; 5.

o dopravních nesnázích nastalých v důsledku odevzdání silnice Dakovo - Halmi v Rumunsku, které ochromily hospodářský život v 11 obcích československých (t. 114/4). 22, 26. II. 1935; 3.

odpov. t. 199/4. 34, 28. V. 1936; 4.

o úpravě základní sumy 4.908 Kčs, kterou mají zajistiti pro platy učitelů udržovatelé církevních škol a která činí na Slovensku až 1.200 Kč, dále o úpravě služebních, platových a pensijních věcí církevních učitelů (t. 114/5). 22, 26. II. 1935; 3.

odpov. t. 173/5. 29, 28. IV. 1936; 5,

o pensích bývalých lesníků velkostatku Schönbornského (t. 114/6). 22, 26. II. 1935; 3.

odpov. t. 199/5. 34, 28. V. 1936; 4.

o zažehnání resp. zmírnění těžké bídy maloživnostníků a maloobchodníků (t. 130/2). 26, 24 III. 1936; 3.

odpov. t. 283/1. 45, 20. X. 1936; 3.

o provádění zákona č. 224/1925 Sb. z., vydaného v zájmu erárních dělníků (t. 150/3). 26,24. III. 1936; 3.

odpov. t. 283/2. 45, 20. X. 1936; 3.

o rychlé pomoci majitelům vinic, aby tito mohli co nejdříve zavést nové druhy révy, které začínají úplně vytlačovat z trhu druhy staré (t. 150/4). 26, 24. III. 1936; 3.

odpov. t. 283/3. 45, 20. X. 1936; 3.

o zákazu vystupování umělců z Maďarska na Slovensku (t. 175/2). 29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 283/13. 45, 20. X. 1936; 3.

o pozdním vycházení úředních maďarských textů československých zákonů a nařízení (t. 284/17). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 376/5. 59, 24. II. 1937; 3.

o odstranění rozporu, který stává mezi §§ 2 a 3 zákona č. 193/1920 a § 8 zákona č. 52/1935 (t. 284/18). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 374/1. 57, 10. II. 1937; 3.

o vyplácení vkladů ukládaných u bývalé uherské poštovní spořitelny (t. 430). 66, 31. III. 1937; 6.

odpov. t. 538/4. 89, 29. X. 1937; 5.

o zdanění množství vína pod 200 litrů (t. 432/9). 67, 20. IV. 1937; 6.

odpov. t. 551/1. 89, 29. X. 1937; 5.

o naléhavé výstavbě budov okresního soudu a finančních úřadů v Sevľuši (t. 444/8). 72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 551/3. 89, 29. X. 1937; 5.

o znečištění vody řeky Mrtvé Boržavy škodlivými hmotami (t. 449/5). 72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 548/2. 89, 29. X. 1937; 5.

o nestátních učitelích, učitelkách a dětských opatrovatelkách, o jich základních platech a jiných křivdách (t. 449/6). 72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 548/1. 89, 29. X. 1937; 5.

o modrých a žlutých železničních legitimacích nestátních a státních učitelů (t. 455/7). 74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 548/7. 89, 29. X. 1937; 5.

o špatných silnicích, nedostatku pošt a zanedbaných veřejnozdravotních poměrech v obcích Dercen a Fornoš (t. 455/8), 74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 558/2. 90, 30. XI. 1937; 5.

o nebezpečí krajní zkázy výroby vína v Podkarpatské Rusi (t. 475/2). 80, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 558/1. 90, 30. XI. 1937; 5.

o nesprávné praxi státních matričních úřadů, že od snoubenců požadují k uzavření sňatku v každém případě průkaz o státním občanství (t. 586/7). 100, 23. II. 1938; 3

o vyučování řím. kat. náboženství (t. 669/1). 111, 6. IV. 1938; 3.

aby městu Sevľuš, které čítá přes 10.000 obyvatelů, byla dána zvláštní daňová komise (t. 669/3). 111, 6. IV. 1938; 3.

o stanovách řím -katol. autonomní náboženské obce v Sevľuši (t. 696/4). 117, 11. V. 1938; 4.

o nárocích obce Verbovce na pastviny (t. 711/2). 120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Košicích (přestupek utrhání na cti resp. pomluvy) (č. 337).

8, 5. XI. 1935; 8.

zpr. t. 120; zprav. V Němeček. 22,26. II. 1935; 3.

vydán. 26, 24. III. 1936; 6.

vrch. stát. zast. v Košicích a kraj. s. v Berehově (podezření z přečinu rušení obecného míru podle § 14, bod 5 a 1 zák. č. 50/23 Sb. z.) (č. 933) 11, 27. XI. 1935; 5.

HORÁK Jan

VII. voleb. kraj

Ž, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. soc. pol. a rozp.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

rozp. v.

o novelisaci zákona č. 180/1936 o dani z umělých jedlých tuků a vlád. nař. č. 51/1934 o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých (zpr. t. 609). 98,20. XII. 1937; 13,

rozp. v.

o kartelovém poplatku (zpr. t. 612). 98, 20. XII. 1937; 15.

rozp. v

o dopravních značkách pro silniční dopravu (zpr. t. 672) 113, 8. IV. 1938; 5.

rozp. v.

o prodloužení účinnosti zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové

(zpr. t. 754). 128, 16. XII. 1938; 4

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 15, 20. XII. 1935; 22.

o obraně státu (zpr. t. 190). 33, 13. V. 1936; 18.

o pojištění u báňských bratrských pokladen (zpr. t. 259). 42, 3. VII. 1936; 22.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 94, 14. XII. 1937; 52.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575). a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 101, 3. III. 1938; 12.

HORNÝ Stanislav

I. voleb. kraj

REP, NJ

Nastoupil na místo zemřelého Josefa Vraného.

Slib vykonal 67, 20. IV. 1937; 6.

Volba verifikována 87, 1. VII. 1937; 4.

Byl členem výb. kult. a rozp.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

kult. v.

o změně zákona čís. 226/1922 o školách obecných a měšťanských (zpr. t. 498). 83, 23. VI. 1937; 4.

kult. v.

o branné výchově (zpr. t. 530). 87, 1. VII. 1937; 8.

rozp. v.

o doplnění ustanovení § 5, odst. 1 zákona o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve státních půjčkách (zpr. t. 682). 113, 8. IV. 1938; 10.

rozp. v.

o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky (zpr. t. 756). 129, 17. XII. 1938; 3.

HRUBAN Mořic, Dr.

VI. voleb. kraj

L, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl Členem výb. ink., ústav.-práv. a stál.

Zvolen provisorně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda senátu. 1, 18. VI. 1935; 11, 12.

Zvolen definitivně místopředsedou senátu. 8, 5. XI. 1935; 22.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Projev:

v poslední předvelikonoční schůzi. 113, 8. IV. 1938; 31.

Řeč v rozpravě:

o soudní příslušnosti, civilním řádu soudním a uvozovacím zákonu k těmto zákonům (t. 431). 70, 28. IV. 1937; 14.

o vládním prohlášení min. předsedy. 104, 9. III. 1938; 35.

Interpelace:

v záležitosti pražské notářské komory (t. 76/1). 15, 20. XII. 1935; 3.

HUBKA Josef

V. voleb. kraj

ČSN, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. kult. a rozp.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

aby byl vydán zákon o učňovských školách (t. 136). 23, 5. III. 1936; 4.

Zpravodajem:

rozp. v.

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43). 11, 27. XI. 1935; 20.

rozp. v.

o prodloužení účinnosti zákona č. 247/1933 o srážkách z platů členů NS na r. 1936 (zpr. t. 83). 16, 21. XII. 1935; 18.

rozp. v.

o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 99). 18, 29. I. 1936; 9. doslov 13, vyjádření k resoluci 14.

rozp. v.

o civilních hlídačích vojenské správy (zpr. t. 100). 19, 4. II. 1936; 5.

rozp. v.

o novelisaci § 23 zákona č. 62/1869 ř. z., jímž se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (zpr. t. 158). 28, 27. III. 1936; 15, doslov 33.

kult. v.

o pojmenování české vysoké školy technické v Brně (zpr. t. 406). 61, 2. III. 1937; 6.

kult. v.

o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (zpr. t. 442). 72, 11. V. 1937; 24, doslov 73. 12. V. 1937; 12.

rozp. v.

o příspěvku na obranu státu a o dani z mimořádných zisků (zpr. t. 613). 98, 20. XII. 1937; 15. rozp. v.

o změně některých ustanovení o kolku z hracích karet (zpr. t. 615). 98, 20. XII. 1937; 18. rozp. v.

o prodloužení účinnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 753). 128, 16. XII. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona čís. 226/1922 o školách obecných a měšťanských (zpr. t. 498), 84, 25. VI. 1937; 37.

o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (zpr. t. 660) a o novelisaci vlád. nař. č. 76/1936 o zemědělském vyrovnávacím řízení (zpr. t. 661). 107, 16. III. 1938; 15.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 108, 17. III. 1938; 26.

Interpelace:

ve věci vzdělávacích kursů pro německou mládež v Čechách (t. 404/7). 61, 2. III. 1937; 3,

odpov. t. 537/10. 89, 29. X. 1937; 5.