GARLIK Karl

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. in. a soc.-pol.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 5, 25. VI. 1935; 25, něm. 79.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 92, něm. 133.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 95, 15. XII. 1937; 26, něm. 80.

o novelizaci zákona č. 99/1932 o odškodnění nemoci z povolám, zpr. t. 675. 112, 7. IV. 1938; 12, něm. 34.

Interpelace:

stran zákazu okresního úřadu v Kaplici prodávati dubové listy s žaludy a stran porušení jazykového zákona (t. 262/3). 42, 3. VII. 1936; 41.

odpov. t. 295/3. 45, 20. X. 1936; 3.

stran protizákonného zákazu lidové šumavské písně "Wenn ich der Heimat grüne Auen..." (t. 281/12). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 373/8. 57, 10. II. 1937; 3.

stran úžasné neznalosti zákona u četnictva v Hostomicích, okres Bílina (t. 288/3).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 375/5. 57, 10. II. 1937; 3.

stran opomenutí četnického hlášení o smrtelném neštěstí (t. 297/2). 45, 20. X. 1936; 3.

odpov. t. 375/7. 57, 10. II. 1937; 3.

stran bezdůvodně ohlášeného odvolání funkcionáře státního zastupitelství u okresního soudu v Bílině (t. 305/2). 47, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 375/11. 57, 10. II. 1937; 3.

stran zákazu účasti školních dítek při nepolitické oslavě padlých vojínů ve Fuchsbergu a stran těžkých jazykových závad výměru okresního úřadu v Klatovech ze dne 22. VII. 1936, č. 12 - 491 ai 36 (t. 305/4). 47, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 421/6. 66, 31. III. 1937; 6.

stran ozbrojení domněle nepolitických spolků (t. 314/4). 48, 4. XI. 1936; 3.

odpov. t. 421/10. 66, 31. 111. 1937; 6.

stran zbytečného a neodůvodněného odvolání státního zastupitelství proti osvobozujícímu rozsudku okresního soudu v Nové Bystřici (t. 314/5). 48, 4. XI. 1936; 3.

odpov. t. 424/1. 66, 31. III. 1937; 6.

stran jednojazyčně českých přípisů berních úřadů obci Žďáru v okresu chabařovickém (t. 328/6). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 428/6. 66, 31. III. 1937; 6.

stran porušování jazykových práv okresním úřadem v Tachově (t. 364/1). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 460/5. 76, 2. VI. 1937; 5.

o tom, že orgánové státní policie v Českých Budějovicích hrubě porušili služební předpisy (t. 459/5). 76, 2. VI. 1937; 5.

odpov. t. 548/11. 89, 29. X. 1937; 5.

GREGER Justin, Dr.

I. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 1.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. kult., úst.-práv. a zahr.

Vzdal se mandátu 7. X. 1936. Místo něho nastoupil Dr. Kurt Brass. 43, 8. X. 1936; 5.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43). 12, 28. XI. 1935; 17, něm. 29.

o novelisaci § 23 zákona č. 62/1869 ř. z., jímž se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (zpr. t. 158). 28, 27. III. 1936; 20, něm. 38.

o změně § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 189). 32, 12. V. 1936; 27, něm. 31.

o úpravě některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (zpr. t. 229). 37, 17. VI. 1936; 28, něm. 46.

Interpelace:

stran pokusů českého učitele o odnárodňování (t. 262/5). 42, 3. VII. 1936; 41.

odpov. t. 295/5. 45, 20. X. 1936; 3.

GRÜNZNER Ernst

III. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), soc.-pol. a techn.-doprav.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938, 120, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (zpr. t. 241). 38, 23. VI. 1936; 31, něm. 45.

o železničním zákonu (zpr. t. 445). 71, 29. IV. 1937; 39, něm. 51.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617). 99, 21. XII. 1937; 47, něm. 134.