ENHUBER Emil

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 13, 12, XII. 1935; 3.

Byl členem výb. dáv. z maj., ink. (I. náhr.), rozp., techn. doprav. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1933 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Návrhy pozměňovací:

k t. 255. 41, 2. VII. 1936; 92 - 94.

k t. 445. 72, 11. V. 1937; 18.

Návrhy resoluční:

k t. 75, 16, 21. XII. 1935; 17.

k t. 255. 41, 2. VII. 1936; 95.

k t. 585. 97, 17. XII. 1937; 50.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 5, 25. VI. 1935; 35, něm. 83.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75). 15, 20. XII. 1935; 37, něm. 93.

o rozšíření platnosti zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. ústní k t. 79); činí prohlášení k daňovým předlohám jménem strany. 16, 21. XII. 1935; 22, něm. 34.

o spotřební dani z přídavků ke kypření těsta (zpr. t. 108). 20. 11. II. 1936; 20, něm. 36.

o novelisaci §u 23 zákona č. 62/1869 ř. z., jímž se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (zpr. t. 158). 28, 27. 10. 1936; 23, něm. 42.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě o vzájemných celních slevách na hudební nástroje (zpr. t. 203). 36, 16. VI. 1936; 6, něm. 7.

o dani z umělých jedlých tuků (zpr. t. 235). 38, 23. VI. 1936; 24, něm. 43.

o novelisaci zákona o přímých daních (zpr. t. 255). 41, 2. VII. 1936; 14. něm. 103.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 50, 14.XII. 1936; 42, něm. 62.

54, 18. XII. 1936; 13, něm. 68.

o železničním zákonu (zpr. t. 445). 71, 29. IV. 1937; 34, něm. 45.

o daňových úlevách na opravy domů (zpr. t. 572). 91, 1. XII. 1937; 18, něm. 22.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 97, 17. XII. 1937; 35, něm. 60.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602/605, 608, 609-617). 99, 21. XII. 1937; 24, něm. 127.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 107, 16. III. 1938; 19, něm. 46.

Interpelace:

naléhavá stran opožděného uveřejnění vlád. nař. ze dne 24. I. 1936, č. 10 Sb. z., čímž poplatníkům způsobena škoda (t. 135). 23, 5. III. 1936; 4.

odpov. t. 167. 27, 26. III. 1936; 5.

naléhavá stran opožděného uveřejnění vlád. nař. ze dne 30. I. 1936, č. 28 Sb. z. (t. 148). 24, 10. III. 1936; 4.

odpov. t. 172. 29, 28. IV. 1936; 5.

naléhavá stran prodloužení lhůty k podání přiznání pro daň důchodovou a všeobecnou daň výdělkovou (t. 379). 58, 11. II. 1937; 2.

odpov. t. 409. 61, 2. III. 1937; 3.

stran slavnosti slunovratu v Teplicích-Šanově (t. 262/2), 42, 3. VII. 1936; 41.

odpov. t. 295/2. 45, 20. X. 1936; 3.

stran svatodušní slavnosti v Kamýku, okres Litoměřice (t. 284/4). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 356/1. 54, 18. XII. 1936; 4.

stran počtu německých aktivních důstojníků v československé armádě (t. 309/3).

48, 4. XI. 1936; 3.

odpov. t. 376/12. 59, 24. II. 1937; 3,

stran zadávání prací na hlavním nádraží v Teplicích-Šanově přespolním dělníkům (t. 325/1). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 428/4. 66, 31. III. 1937; 6.

stran zákazu výstavy sudetsko-německé strany v Bílině (t. 325/3). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 428 5. 66, 31. III. 1937, 6.

stran počtu československých státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru ministerstva průmyslu, obchodu a živností (t. 328/2). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 503/1. 84, 25. VI. 1937; 4.

stran osvobození lněného (semenného) oleje od daně z umných tuků (t. 372/4). 57, 10. II. 1937; 3.

odpov. t. 460/8. 76, 2. VI. 1937; 5.

stran částečné konfiskace textu pozvánky Zemského svazu společenstev pekařů s německou řečí jednací pro Čechy se sídlem v Teplicích-Šanově (t. 438/2). 69, 27. IV. 1937; 4.

odpov. t. 538/5. 89, 29. X 1937; 5.

stran sebevraždy hodináře Bruno Lange v Trnovanech-Teplicích (t. 588/1), 100, 23. II. 1938; 3.

odpov. t. 719/2. 120, 17. XI. 1938; 13.

stran omylného překladu německého vydání zákona č. 251 Sb. z. ze dne 21 XII. 1937 o dani z umělých jedlých tuků (t. (537/1). 101, 3. III. 1938; 4.

odpov. t. 719/6. 120, 17. XI. 1938; 13.

Žádost ve věcech imunity:

velitelství I. divise v Praze - štáb

(podezření, že svým jednáním dopustil se skutků ohrožujících dobrou pověst čs. důstojníka ve výslužbě) (č. 274). 9, 6. XI. 1935; 3.

Volán k pořádku:

54, 18. XII. 1936; 18.

107, 16. III. 1938; 24.