DONÁT Václav

I. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5 XI. 1935; 3.

Byl členem výb. stál. a zahr.

Zvolen provisorně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda. 1, 18. VI. 1935; 11, 12.

Zvolen definitivně místopředsedou senátu, 8, 5. XI. 1935; 22.

Návrhy:

na poskytnutí podpory poškozenými živelními pohromami v různých krajích našeho státu (t. 6). 4, 24. VI. 1935; 3.

(koaliční) na vydání zákona, kterým se prohlašuje den 7. III. za každoroční státní svátek (t. 89). 17, 28. I. 1936; 6.

na poskytnutí státní podpory poškozeným živelní pohromou na Německobrodsku (t. 194). 34,28. V. 1936; 4.

(koaliční) na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu N. S. (t. 405). 60, 25. II. 1937; 3.

na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou obce Nová Buková, okres Počátky (t. 520). 84, 25. VI. 1937; 4.

Návrhy pozměňovací:

(koaliční) k t. 445. 72, 11. V. 1937; 17.

(koaliční) k t. 498. 84, 25. VI. 1937; 44.

(koaliční) k t. 493. 86, 30. VI. 1937; 16 - 17.

Návrhy resoluční:

k t. 161. 27, 26. III. 1936; 52.

(koaliční) k t. 168. 28, 27. III. 1936; 6.

Prohlášení:

jménem koalovaných stran v závěru rozpravy o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské. 10, 7. XI. 1935; 37.

Řeč v rozpravě:

o vládním návrhu min. předsedy. 127, 15. XII. 1938; 9.

Posmrtná vzpomínka:

sen. Emilu Špatnému. 64, 9. III. 1937; 3.

odpověď na dotazy:

F. Paulusa stran ustavení inkompatibilitního výboru. 66, 31. III. 1937; 6.

DRESL Karl

VII. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. in.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Návrh:

na poskytnutí okamžité pomoci pohořelým v Malém Hradisku, okres Prostějov (t. 23). 8, 5. XI. 1935; 6.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci §u 23 zákona č. 62/1869 ř. 2., jímž se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (zpr. t. 158). 28, 27. III. 1936; 19, něm. 36.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Olomouci

(přečin rušení obecného míru §u 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a přečin šíření nepravdivých zpráv podle §u 18, čís. 2 téhož zákona) (č. 384). 8, 5. XI. 1935; 8.

okres, soud ve Frývaldově

(ublížení na cti ve smyslu zákona č. 108/1933 o ochraně cti) (č. 409). 8, 5. XI. 1935; 8.

zpr. t. 121; zprav. V. Němeček. 22, 26. II. 1935; 3.

nevydán. 29, 28. IV. 1936; 26.

DUNDR Vojtěch

III. voleb. kraj

ČSD, NSP.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. br. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938, 127, 15. XII. 1938; 4.

Návrhy:

aby byla ihned poskytnuta pomoc obyvatelstvu obcí na Novopacku, Jičínsku a Mnichovohradišťsku, postiženým živelní pohromou (t. 209). 36, 16. VI. 1936; 3.

na změnu některých paragrafů zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon) (t. 350). 52, 16. XII. 1936)9.

Prohlášení:

jménem koalovaných stran k předloze o branné výchově (zpr. t. 530). 87, 1. VII. 1937; 12.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 5, 25. VI. 1935; 58.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75). 15, 20. XII. 1935; 10.

o obraně státu (zpr. t. 190). 32, 12. VI. 1936; 14.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 54, 18. XII. 1936; 19.

o im. věci F. Pauluse (zpr. t. 400). 63, 4. III. 1937; 7.

o novelisaci zákona č. 105/1932 o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (zpr. t. 620). 99, 21. XII. 1937; 107.

o vládním prohlášení min. předsedy. 127, 15. XII. 1938; 11.

Interpelace:

ve věci protizákonného postupu okresního úřadu v Semilech (t. 170/1). 29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 283/5. 45, 20. X. 1936; 3.

ve věci kartelu výrobců dřevěných píp a postupu odborového rady inž. Urbana v ministerstvu obchodu proti nekartelovaným firmám (t. 271/3). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 373/2. 57, 10, II. 1937; 3.

ve věci konfiskace časopisu "Stráž Pojizeří" v Ml. Boleslavi (t. 449/4). 72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 587/3. 100, 23. II. 1938; 4.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Hradci Král.

(přečín urážky na cti a pomluvy podle §§1 a 2 zák. ze dne 28. VI. 1933, q. 108 Sb., a §u 1 zák. č. 124 Sb. z. z 30. V. 1924 ve znění vyhlášky ze dne 7. VII. 1933, č. 145 Sb. z. (č. 1878). 22, 26. II. 1935; 4.

zpr. t. 265; zprav. V. Němeček. 42, 3. VII. 1936; 41.

vydán. 75, 20, V. 1937; 4.

sen. F. Paulusa ze dne 16. XII. 1936 o provedení kárného řízení pro urážky na cti ve smyslu § 51 j. ř. (č. 1306/1936) předs.

zpr. t. 400; zprav. dr. O. Havelka. 61, 2. III. 1937; 3.

návrh na udělení důtky zamítnut. 63, 4. III. 1937; 10.

DYTRYCH Tomáš

VI. voleb. kraj

L, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br., ink. (I. náhr.), nár.-hosp. a parl. úsp. kom. (náhr.).

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

nár.-hosp. v.

o obchodní dohodě s Maďarskem (zpr. t. 54). 24, 10. III. 1936; 5.

nár.-hosp. v.

o doplňkovém protokolu k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě s Itálií (zpr. t. 58). 29, 28. IV. 1936; 25.

br. v.

o změně § S zákona č. 66/1932 (branného) (zpr. t. 410). 62, 3. III. 1937; 5, doslov 18.

nár. hosp. v.

o dodatkové dohodě k obchodní smlouvě s republikou Estonskou (zpr. t. 581). 108, 17. III. 1938; 31.

zahr. v.

o obchodní dohodě s Liberií (zpr. t. 698). 122, 19. XI. 1938; 2. zahr. v.

o obchodní smlouvě se Spojenými státy mexickými (zpr. t. 653). 123, 22. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75). 14, 19. XII. 1935; 66.

o stát. závěrečném účtu za r. 1934 (zpr. t. 61). 29, 28. IV. 1986; 10.

o obrané státu (zpr. t. 190). 33, 13. V. 1936; 51.

o změně fin. zákona na rok 1936 (zpr. t. 256). 41, 2. VII. 1936; 78.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 32.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 95, 15. XII. 1937; 14.

Interpelace:

ve věci míšení katastrálního měřického úřadu v Bučovicích (t. 140). 23, 5. III. 1936; 4.

odpov. t. 236/4. 38, 23. VI. 1936; 4.