CHALUPNÍK Josef

VII. voleb. kraj

ČSD, NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) techn.-doprav. a živn. obch.

Stal se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938. 127, 15. XII. 1938; 4.

Zpravodajem:

techn. doprav. v.

o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů (zpr. t. 441) - 75, 20. V. 1987; 6. zahr. v.

o dodatkové úmluvě pozměňující ujednání ze dne 26. VI. 1935 k hospodářské dohodě s Německem (zpr. t. 651). 118, 17. V. 1938; 6, doslov 8.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938, (zpr. t. 585). 95, 15. XII. 1937; 20.

JAKUBEC František

VII. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. im., nár. hosp. a zahr.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

nár. hosp. v.

o dodatkové dohodě k obchodní smlouvě s Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou (zpr. t. 202). 36, 16. VI. 1936; 4.

nár. hosp. v.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě o vzájemných celních slevách na hudební nástroje (zpr. t. 203). 36, 16. VI. 1936; 5.

nár. hosp. v.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 203). 39, 30. VI. 1936; 4.

nár. hosp. v.

o dodatkovém ujednání k obchodní a platební smlouvě s Rumunskem (zpr. t. 206). 39, 30. VI. 1936; 5.

nár. hosp. v.

o iniciat. návrzích na poskytnutí státní pod póry poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 268). 45, 20. X. 1936; 4, doslov. 12.

im. v. zpr. t. 387 (im. V. Popoviče). 66, 31. III. 1937; 6.

nár. hosp. v.

o dodatkové úmluvě k obchodní dohodě s Rakouskem (zpr. t. 380). 66, 31. III. 1937; 7.

im. v. zpr. t. 390 (im. dr. J. Budaye, dr. K. Krčméryho, dr. G. Fritze, dr. Š. Polyáka a dr. K. Mederlyho). 76, 2. VI. 1937; 7.

im. v. zpr. t. 401 (im. dr. J. Soboty). 78, 8. VI. 1937; 11.

nár. hosp. v.

o obchodní smlouvě s Australským soustátím (zpr. t. 386). 81, 16. VI. 1937; 5.

nár. hosp. v.

o poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (tisky č. 321, 357, 435, 453, 462, 463, 464) (zpr. t. 514). 87, 1. VII. 1937; 51.

nár. hosp. v.

o dodatkovém protokolu k obchodní a plavební úmluvě s Polskem (zpr. t. 482). 90, 30. XI. 1937; 8.

nár. hosp. v.

o novelisaci zákona č 105/1932 o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (zpr. t. 260). 99, 21. XII. 1937; 103, doslov 111.

nár. hosp. v.

o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (zpr. t. 660). 107, 16. III. 1938; 4.

nár. hosp. v.

o obchodní smlouvě s republikou Ecuador-skou (zpr. t. 649). 117, 11. V. 1938; 9.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 52, 16. XII. 1986; 66.