CZAKERT Robert

viz

TSCHAKERT Robert

ČASNÝ Felix

VII. voleb. kraj

ČSD, NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. in., ink. (I. náhr.) a kult.

Stal se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938. 127, 15. XII. 1938; 4.

Návrh:

na vydání zákona o zařízení státního fondu na podporování divadel (t. 51). 13, 12. XII. 1935; 3.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43). 12, 28 XI. 1935; 21.

o stát. rozpočtu a fin zákonu pro r. 1937 (zpr.t., 340). 51, 15. XII. 1936; 52.

o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (zpr. t. 442). 72, 11. V. 1937; 31.

Interpelace:

o nemožných poměrech státního čs. reálného gymnasia v Olomouci a o postavení nové budovy pro tento ústav (t. 497/5). 82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 549/12. 89, 29. X. 1937; 5.