BAČINSKÝ Edmund, Dr.

XII. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. im., ink. (I. náhr.) a úst.-práv. 11. X. 1938 jmenován ministrem pro Podk. Rus. 120, 17. XI. 1938; 9.

Zbaven mandátu 20.1. 1939 v důsledku rozpuštění politických stran na Podkarpatské Rusi.

Zpravodajem:

úst.-práv. v.

o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarp. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (zpr. t. 508). 85, 25. VI. 1937; 8, ruš. 12, doslov 26.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75).

14, 19, XII. 1935; 41, ruš. 90,

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 50, 14. XII. 1936; 26, ruš. 53.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 94, 14. XII. 1937; 7, ruš. 67.

BALLA Josef

XII. voleb. kraj

ČSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3. Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3. Byl členem výb. im., ink. a nár.-hosp.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 10. XI. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 5, 25. VI. 1935; 22, maď. 76.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75).

15. 20. XII. 1935; 75, maď. 126.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 84, maď. 127.

o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarp. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (zpr. t. 508). 85, 25. VI. 1937; 16, maď. 33.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 ízpr. t. 585). 97, 17. XII. 1937; 21, maď. 55.

Interpelace:

ve věci urychlené výplaty vkladů, uložených československými příslušníky do byv. uh. král. poštovní spořitelny před převratem (t. 170/3), 29, 28. IV. 1936; 5. odpov. t. 283/6. 45, 20. X: 1936; 3.

stran vyvlastnění pozemků na stavbu rodinných domků podle zákona č. 65 Sb. z. z r. 1936 (t. 673/3). 111, 6. IV. 1938; 3.

BARTL Karl

IV. voleb. kraj

SdP

Nastoupil po zemřelém ing. Eduardu Löhnertovi.

Slib vykonal 67, 20. IV. 1937; 6.

Volba verifikována 87, 1. VII. 1937; 4.

Byl členem výb. živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Interpelace:

stran zbytečných, nákladných a mnoho času zabírajících opatření policejního úřadu v Chebu v oboru prodeje novin a časopisů (t. 690/8). 114, 3. V. 1938; 6.

stran bezdůvodného zabavení ručně psaného provolání v Kryrech, okres Podbořany (t. 709/3). 120, 17. XI. 1938; 13.

BAS Otakar, Dr.

I. voleb. kraj

Ž, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. in. a ústav.-práv.

Zvolen provisorně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda 1, 18. VI. 1935; 11, 12.

Zvolen definitivně místopředsedou senátu. 8, 5. XI. 1935; 22.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Zemřel 18. III. 1939.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje ustanovení § 13 zákona ze dne 10. VII. 1933, čís. 126 Sb. z., jímž se mění a doplňují tiskové zákony (t. 105). 19, 4. II. 1936; 3.

aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje zákon proti nekalé soutěži ze dne 15. VII. 1927, čís. 111 Sb. z. (t. 484). 80, 15. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

úst.-práv. v.

o změně g 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 189). 32, 12. V. 1936; 4.

úst. práv. v.

o změně zákona o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (zpr. t. 301). 46, 21. X. 1936; 3.

doslov 8.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády. 5, 25. VI. 1935; 5.

o novelisaci ustanovení o soudních poplatcích (zpr. ústní k t. 80). 16, 21. XII. 1935; 23

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (zpr. ústní k t. 87). 16, 21. XII. 1935; 27.

o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 99). 18, 29. I. 1936; 9.

o novelisaci některých ustanovení o advokátech (zpr. t. 177). 30, 29. IV. 1936; 5.

o obraně státu (zpr. t. 190). 33, 13. V. 1936; 30.

o novelisaci zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o soudní organisaci (zpr. t. 193), 34, 28. V. 1936; 8.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 11.

o občanském zákoníku (t. 425). 67, 20. IV. 1937; 24.

o soudní příslušnosti, civilním řádu soudním a uvozovacím zákonu k těmto zákonům (t. 431). 70, 28. IV. 1937; 4.

o železničním zákonu (zpr. t. 445). 71, 29. IV. 1937; 32.

o nejvyšším správním soudě (zpr. t. 468), 80, 15. VI. 1937; 3.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 97, 17. XII. 1937; 10.

Interpelace:

v záležitosti tiskových oprav imunisovaných řečí (t. 102/3), 19, 4. II. 1936; 3.

odpov. t. 192/4. 32, 12. V. 1936; 3.

v záležitosti stíhání - trestního i civilního - podle zákona proti nekalé soutěži (t. 102/4). 19, 4. II. 1936; 3.

odpov. t. 192/5. 32, 12. V. 1936; 3.

BENEŠ Vojta

V. voleb. kraj

ČSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935, S.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1035; 3,

Byl členěni výb. kult. a úst.-práv.

Vzdal se mandátu 15. X. 1936. 45, 20. X 1936; 3

Místo něho nastoupil Františwk Müller.

Zpravodajem:

kult. v.

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43). 11, 27. XI. 1935; 5.

doslov 12, 28. XI. 1935; 23.

BERGMAN Rudolf

IV. voleb. kraj

NSj, NJ

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. br.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, postiženému živelními pohromami (t. 317), 84, 25. VI. 1937; 4.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona na ochranu republiky (zpr. t. 188) a o obraně státu (zpr. t. 190). 33, 13. V. 1936; 14.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 50, 14. XII. 1936; 32.

o změně § 3 zákona č. 66/1932 (branného) (zpr. t. 410). 62, 3. III. 1337; 10.

o branné výchově (zpr. t. 530). 87, 1. VII. 1937; 11.

Interpelace:

v záležitosti platnosti vlád. nař. č. 23 ze dne 30. I. 1936 na poplatníky ze řad zemědělců, kteří mají nárok na náhradu pozemkové daně dle vlád. nař. č. 74 ze dne 28. V. 1928 (t. 170/4). 29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 283/7. 45, 20. X. 1936; 3,

ve věci provedení pozemkové reformy v pohraničí (t. 170/5). 29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 287/1. 43, 8. X. 1936; 11.

v záležitosti čelení rozmáhajícímu se pytláctví (t. 170/6). 29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 283/8. 45, 20. X. 1936; 3.

ve věci nedovoleného překročování našich hranic říšskoněmeckými vojíny a důstojníky (t. 170/7). 29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 283/9. 45, 20. X. 1936. 3. ve věci snížení poplatků za zbrojní pasy (t. 198/2). 34, 28. V. 1936; 4.

odpov. t. 283/19. 45, 20. X. 1936; 3.

v záležitosti zdlouhavého vyřizování rekursů v oboru sociálního pojištění (t. 198/3). 34, 28. V. 1936; 4.

odpov. t. 287/2. 43, 8. X. 1936; 11.

v záležitosti příliš vysokých poplatků a daní v případě převodu zemědělských usedlostí t. 198/4. 34, 28. V. 1936; 4.

odpov. t. 283/20. 45, 20. X. 1936; 3.

v záležitosti zajištění dělnictva pro sklizňové práce v roce 1936 (t. 225/l). 36, 16. VI. 1936; 3.

odpov. t. 283/23. 45, 20. X. 1936; 3.

v záležitosti mimořádného zvýšení příspěvků pěstitelům lnu a konopí podle §u 3 vlád. nař. č, 99 ze dne 13. VI. 1933 oněm zemědělcům, kteří v roce 1937 budou pěstovati uvedené rostliny po prvé (t. 225/2). 36, 16. VI. 1936; 3.

odpov. t. 290/2. 45, 20. X. 1936; 3.

v záležitosti povinného pojištění společných školních výletů a vycházek proti úrazu a případu úmrtí v přiměřené výši (t. 225/3). 36, 16. VI. 1936; 3.

odpov. t. 287/4. 43, 8. X. 1936; 11.

ve věci zřízení Pomocného fondu zemědělského (t. 304/6). 47, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 374/9. 57, 10. II. 1937; 3.

v záležitosti trestání zemědělců v obci Jablečně, pol. okres Rokycany, pro překročení ustanovení odst. 2 § 1 vlád. nař. č. 173 ze dne 20. VII. 1935 o úpravě osevu pšenice, žita, ječmene a ovsa v roce 1935 - 1936, (t. 305/6). 47, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 395/4. 59, 24. II. 1937; 3.

v záležitosti valorisace platového přídavku pro odborné učitele na školách měšťanských, (t. 322/4) 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 374/10. 57, 10. II. 1937; 3.

ve věci užívání státního jazyka v nemocenských pojišťovnách (t. 354/2). 54, 18. XII. 1936; 4.

odpov. t. 521/1. 85, 26. VI. 1937; 4.

ve věci zákona o plemenitbě skotu, vepřů a ovcí (t. 358/1). 55, 21. I. 1937 ;5.

odpov. t. 450/1. 72, 11. V. 1937; 3.

ve věci snížení cen za prostředky k hubení škůdců ovocného stromoví (t. 358/5). 55, 21. L 1937; 3.

odpov. t. 476/1. 80, 15. VI. 1937; 3.

ve věci prodloužení lhůty k odevzdání závazných nabídkových listů, umožňujících prodej obilí (t. 358/6). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 450/3. 72, 11. V. 1937; 3.

ve věci nejednotnosti učebnic na školách měšťanských (t. 404/3). 61, 2. III. 1937; 3.

odpov. t. 521/2. 85, 26. VI. 1937; 4.

v záležitosti zaručení pravosti a. zlepšení odbytu másla vyrobeného v zemědělských podnicích (t. 417/1). 64, 9. III. 1937; 4.

odpov. t. 521/3. 85, 26. VI. 1937; 4.

v záležitosti zvýšení počtu náhradní zálohy pro rok 1937 (t. 417/2). 64, 9. III. 1937; 4.

odpov. t. 476/3. 80, 15. VI. 1937; 3.

v záležitosti jazykové kvalifikace soudců a soudních úředníků v pohraničních krajích (t. 417/3). 64,9. III. 1937;

4. odpov. t. 476/2. 80, 15. VI. 1937; 3.

v záležitostí dopravy protistátních tiskovin do republiky (t. 417/4). 64, 9. III. 1937; 4.

odpov. t. 488/2. 82, 22. VI. 1937; 3.

v záležitosti změny praxe provádění sociální péče o zemědělce (t. 432/1). 67, 20. IV. 1937; 6.

odpov. t. 521/4. 85, 26. VI. 1937; 4.

v záležitosti stavby silnic ve venkovských obcích (t. 432/2). 67, 20. IV. 1937; 6.

odpov. t. 547/3. 89, 29. X. 1937; 5.

v záležitosti stavby nové soudní budovy pro okresní soud a věznici v Bílině (t. 432/3). 67, 20. IV. 1937; 6.

odpov. t. 521/5. 85, 26. VI. 1937; 4.

v záležitosti bojkotu a nátlaku, jejž v pohraničních krajích provádí sudetoněmecká strana (t. 432/4). 67, 20. IV. 1937; 6.

odpov. t. 544/3. 89, 29. X. 1937; 5.

ve věci výmazů slevených daňových pohledávek z knih pozemkových (t. 444/10). 72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 537/9. 89, 29. X. 1937; 5.

ve věci, umísťování českých lidí ve veřejných úřadech a podnicích v pohraničním území (t. 444/11). 72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 647/1. 106, 15. III. 1938; 3.

ve věci poplašných zpráv o šířící se tularemii (t. 449/1). 72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 547/11. 89, 29. X. 1937; 5.

ve věci zavádění telefonů do venkovských obcí (t. 449/2). 72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 544/7. 89, 29, X. 1937; 5.

ve věci státní nespolehlivosti lesního personálu na slezském pohraničí a na Hlučínsku (t. 455/4). 74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 548/6. 89, 29. X. 1937; 5.

v záležitosti zajištění dostatečného počtu pracovních sil pro žňové práce v zemědělství (t. 455/5). 74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 587/2. 100, 23. II. 1938; 4.

ve věci rozšiřování německého vysílání z rozhlasových stanic československých (t. 497/3). 82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 544/13. 89, 29. X. 1937; 5.

v záležitostí přizpůsobení se cen obilí ze sklizně 1937 současné cenové výši (t. 497/4). 82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 554/3. 89, 29. X. 1937; 5.

ve věci revise snížení obilního osevu a zajištění dostatečného množství chlebové mouky (t. 533/2). 86, 30. VI. 1937; 3.

odpov. t. 558/5. 90, 30. XI. 1937; 5.

ve věci státního příspěvku fondům při zemědělských radách určeným na podporu krajů postižených živelní pohromou (t. 533/3). 86, 30. VI. 1937; 3.

odpov. t. 549/13. 89, 29. X. 1937; 5.

ve věci protistátních projevů na schůzích sudetoněmecké strany (t. 536/3). 89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 638/1. 101, 3. III. 1938; 4.

v záležitosti zákazu schůzí, odkladu voleb do obcí a odkladu voleb do okresních zastupitelstev v Benešově a ve Vlašimi (t. 557/4). 90, 30. XI. 1937; 5.

odpov. t. 638/3. 101, 3. III. 1938; 4.

v záležitosti členství české mládeže v organisacích mládeže strany sudetoněmecké (t. 557/5). 90, 30. XI. 1937; 5.

odpov. t. 647/6. 106, 15. III. 1938; 3.

v záležitosti připravovaného rušení dobytčích trhů v menších městech (t. 557/6). 90, 30. XI. 1937; 5.

odpov. t. 668/1. 109, 29. III. 1938; 4.

v záležitosti podrobení podniku Radiojournal, čs. zpravodajství radiotelefonické, společnost s r. o., Král. Vinohrady, vojenskému dozoru (t. 586/3). 100, 23. II. 1938; 3.

ve věci umístění českých škol v některých pohraničních krajích (t. 586/4). 100, 23. II. 1938; 3.

odpov. t. 697. 118, 17. V. 1938; 3.

v záležitosti výkladu vládního nařízení čís. 15 ze dne 4. II. 1937, pokud jde o propadnutí větších srážek placených zaměstnanci na daň důchodovou, než odpovídá kvótě ze služebních požitků (t. 623/3). 100, 23. II. 1938; 3.

odpov. t. 668/2. 109, 29. III. 1938; 4.

BOCK Karl

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 13, 12. XII. 1935; 3.

Byl členem výb. nár. hosp. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938. 120, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 67). 23, 5. III. 1936; 8, něm. 13.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 56). 25, 11. III. 1936; 6, něm. 9.

o Mezinárodních úmluvách o přepravě zboží, cestujících a zavazadel po železnicích (zpr. t. 383). 61, 2. III. 1937; 4, něm. 15.

o novelisaci zákona č. 105/1932 o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (zpr. t. 620). 99, 21. XII. 1937; 105. něm. 146.

Interpelace:

stran protizákonného zabavování a pozastavování praporů a vlajek sudetoněmecké strany (t. 284/13). 43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 373/9. 57, 10. II. 1937; 3.

stran hrubého porušení zásady národnostní rovnosti při ustanovení poštovních úředníků a zřízenců u poštovního úřadu v Žatci (t. 297/3). 45, 20. X. 1936; 3.

odpov. t. 375/8. 57, 10. II. 1937; 3.

stran hrubého porušení zásady národnostní rovnosti při ustanovení úředníků a zřízenců u berní správy a berního úřadu v Žatci (t. 314/1). 48, 4. XI. 1936; 3.

odpov. t. 428/3. 66, 31. III. 1937; 6.

stran jednojazyčného vyhotovení stvrzenek poštovních úřadů o poplatcích pro rozhlas (t. 427/3). 66, 31. III. 1937; 6.

odpov. t. 456/7. 74, 19, V. 1937; 3,

stran bezdůvodné tělesné prohlídky policejními úředníky na hlavním nádraží v Plzni (t. 427/5). 66, 31. III. 1937; 6.

odpov. t. 538/3. 89, 29. X. 1937; 5.

stran bezdůvodného zákazu slavnosti praporů v Postoloprtech okresním úřadem v Žatci (t. 534/3). 89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 640/3. 101, 3 III. 1938; 4.

stran poškozování domácích německých stavebních podnikatelů při zadávání stavby poštovní budovy v Žatci (t. 586/2). 100, 23. II. 1938; 3.

odpov. t. 719/1. 120, 17. XI. 1938; 13.

stran provokujících štvavých řečí vojínů v Měcholupech (t. 709/9). 120, 17. XI. 1938; 13.

stran protizákonného odnětí odznaků strany průvodčím československých státních drah (t. 716/2). 120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Mostě

(přečin podle §§ 14/1, 14/5 a 18/2 zákona na ochranu republiky č. 50/23 Sb.) (č. 2954), 39, 30. VI. 1936; 4.

zpr. t. 344; zprav. J. Pocisk. 50, 14. XII. 1936; 3.

nevydán. 59, 24. II. 1937; 12.

kraj. soud v Mostě

(zločin podle § 87 tr. z. a přestupek podle § 4 zák. č. 309/21 Sb. z.) (č. 3014). 39, 30. VI. 1936; 4.

zpr. t. 355; zprav. J. Pocisk. 54, 18. XII. 1936; 4.

vydán. 60, 25. II. 1937; 5.

kraj. soud v Mostě

(zločin podle § 98 lit. b) tr. zákona) (č. 5725). 82, 22. VI. 1937; 3.

Volán k pořádku:

87, 1. VII. 1937; 31.

BOTTO Ján, Dr. Ing.

IX. voleb. kraj

REP, Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. br., ink. a stál. (náhr.).

Stal se Členem klubu sen. Slov. Hlinkový Pudové strany. 128, 16. XII. 1938; 7.

Návrh:

na vybudování železničních spojek: 1. mezi Dobšinou a železniční tratí Červená Skala - Margecany, 2. mezi tratěmi Červená Skala - Margecany a Bohumín - Košice a 3. mezi stanicemi Muráň a Tisovec (t. 147). 24, 10. III. 1935; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 492. 110, 30. III. 1938; 20.

Zpravodajem:

br. v. o novelisaci zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (zpr. t. 97). 18, 29. L 1936; 4, doslov 7, oprava tiskových chyb 19, 4. II. 1936; 6.

br. v. o změně správní působnosti vojenských útvarů (zpr. t. 351). 53, 17. XII. 1936; 4.

br. v. o vojenském polním trestním řízení (zpr. t. 467). 78, 8. VI. 1937; 3, doslov 9. prohlášení k resolucím 10.

Řeč v rozpravě:

o obraně státu (zpr. t. 190). 33, 13. V. 1936; 22.

BRASS Kurt, Dr.

I. voleb. kraj

SdP, DNS

Nastoupil na místo resignovavšího dra Justina Gregera.

Slib vykonal 47, 29. X. 1936; 5.

Volba verifikována 55, 21. L 1937; 2.

Byl členem výb. kult. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu sen. DNS 7. XI. 1938. 120, 17. XI. 1938; 11.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 77, něm. 117.

o zřízení vysoké školy technické v Košicích (zpr. t. 491). 84, 25. VI. 1937; 12, něm. 48.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 3, něm. 60.

Interpelace:

naléhavá stran neodůvodněného vystěhování chudého nezaměstnaného z obecního nouzového bytu městské obce pražské (t. 315). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 370. 57, 10. II. 1937; 3.

stran poškozování Němců ve Státní tiskárně (t. 418/5). 65, 11. III. 1937; 3.

odpov. t. 477/6. 80, 15. VI. 1937; 3.

stran nesnesitelných prostorových poměrů na německé vysoké škole technické v Praze, obzvláště jejího oddělení pro chemii (t. 711/4). 120, 17. XI. 1938; 13.

stran novostavby a rozšíření různých klinik německé university v Praze (t. 715/5). 120, 17. XI. 1938; 13.

BRODECKÝ Vilém

I. voleb. kraj

ČSD, NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. br., soc.-pol. a techn. doprav.

Stal se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938. 127, 15. XII. 1938; 4.

Návrh:

na poskytnutí podpor osobám poškozeným živelní katastrofou v Kostelci nad Černými lesy (t. 733). 120, 17. XI. 1938; 13.

Zpravodajem:

br. v. o obraně státu (zpr. t. 190). 32, 12. V. 1936; 8

doslov 33, 13. V. 1936; 92.

soc. pol. v. o pracovním poměru redaktorů (zpr. t. 260). 42, 3. VII. 1936; 4.

soc. pol. v. o železničním zákonu (zpr. t. 445). 71, 29. IV. 1937; 17.

soc. pol. v. o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu (zpr. 4. 618). 99. 21. XII. 1937; 92.

soc. pol. v. o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 621). 99, 21. XII. 1937; 113.

soc. pol. v. o novelisaci zákona č. 99/1932 o odškodnění nemocí z povolání, (zpr. t. 675). 112, 7. IV. 1938; 10,

doslov 20.

techn.-doprav. v. o dopravních značkách pro silniční dopravu (zpr. t. 672). 113, 8. IV. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (zpr. t. 241). 38, 23. VI. 1936 ;v 29.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 38.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 198, 17. III. 1938; 9.

BROŽ Bedřich

VII. voleb. kraj

L, NJ

Nastoupil na místo zemřelého Jana Rýpara.

Slib vykonal 120, 37. XI. 1938; 6.

Byl členem výb. živn.-obch.

Stal se členem klubu sen. NJ J27, 15. XII. 1938; 3.

BUDAY Jozef, Dr.

IX. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 3. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. im. a stál.

Zvolen provisorně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda 1, 18. VI. 1935; 11, 12.

Zvolen definitivně místopředsedou senátu 8, 5. XI. 1935; 22.

Prohlášení:

jménem klubu sen. a posl. strany o slovenském problému za rozpravy o obchodní smlouvě s Maďarskem (zpr. t. 654). 109, 29. III. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády 5, 25. VI. 1935; 16.

Interpelace:

ohledně porušení tajnosti voleb zneužitím úřední moci vedoucím notářem v Lučenci Josefem Schwambergrem, který při úředním výkonu urážkami a skutkem ublížil senátoru N. S. Antonu Pázmánovi (t. 711/1). 120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Bratislavě (přestupek urážky podle § 1 zák. čís. 108/1938) (č. 911). 11, 27. XI. 1935; 5.

zpr. t. 390; zprav. dr. E. Bačínský. 59, 24. li 1937; 3.

nevydán; zprav. F. Jakubec. 76, 2, VI. 1937; 7.

vrch. stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Nitře ze dne 12. III. 1938 č. j. Nt XII. 15/38 (pře-čin podle § 14 č. 5 a § 18 č. l o 3 zák. na ochranu republiky) (č. 7641). 109, 29. Jíl. 1938; 4