Senát Národního shromáždění R. Čs. r.1930.

III. volební období.

1. zasedání.

Tisk 111.

Návrh

senátorů Donáta, Habrmana, Klofáče, dr Reyla, dr Hellera, Luksche, Dyka, Thoře a spol.

na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka.

Zákon

ze dne.......................,

o zásluhách T. G. Masaryka.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) T. G. Masaryk zasloužil se o stát.

(2) Výrok tento budiž na věčnou paměť vtesán do kamene v obou sněmovnách Národního shromáždění.

§ 2.

Zákon tento provede vláda.

Důvodová zpráva.

K všeobecným oslavám osmdesátých narozenin prvého občana a prvého presidenta republiky Československé T. G. Masaryka připojuje se s vděčností a nadšením i Národní shromáždění, jež podle ústavy slučuje v sobě svobodně volené zástupce celého státu. Jest záhodno, aby tak učinilo ve formě nejslavnostnější a nejtrvalejší, kterou ústava mu poskytuje, totiž ve formě zákona.

Pročež navrhují podepsaní, aby Národní shromáždění usneslo se na připojeném návrhu zákona, zvěčňujícím zásluhy T. G. Masaryka o stát.

V Praze dne 19. února 1930.

Donát, Habrman, Klofáč, dr Reyl, dr Heller, Luksch, Dyk, Thoř,

dr Šrobár, Filipinský, dr Klouda, dr Karas, Niessner, Kahler, Bergman, Pastyřík.