UŠÁK Alois

IV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. br. - im. - in. - techn. doprav. a živn.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v okresech libochovickém a lovosickém (t. 560). 110, 15. VII. 1931; 3.

na poskytnutí státní pomoci obcím postiženým krupobitím a průtrží mračen v okresech slánském a velvarském (t. 818). 156, 9. VI. 1932; 3.

na poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obcím v okresech žateckém a lounském (t. 1059). 272, 26. VI. 1933; 3.

Zpravodajem:

živn. v. o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení (zpr. t. 238). 49, 23. VI. 1930; 8.

nár. hosp. v. o vydání dalších předpisů o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (zpr. t. 462). 98, 26. V. 1931; 7, doslov 100, 27. V. 1931; 42.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 74, 18. XII. 1930; 16.