RAIMAN Ferdinand

I. voleb. kraj

ČS

Z e m ř e l 2. XII. 1929 1, 12. XII. 1929; 2.

Za něho povolán náhradník Komrs Julius.

REHÁK Gejza, dr.

XI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) - nár. hosp. a soc. pol.

Zpravodajem:

soc. pol. v. o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966). 187, 27. XII. 1932; 3.

nár. hosp. v. o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (zpr. t. 1248). 260, 25. IV. 1934; 7.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 74, 18. XII. 1930; 57.

o novelisaci zákona o zubním lékařství a zubní technice (zpr. t. 1366). 275, 11. VII. 1934; 38.

Prohlášení:

za rozpravy o dodatkové dohodě k obchod. smlouvě s Francií (zpr. t. 684), v němž jménem klubu nár. dem. podává důrazný protest proti snahám, jimiž by byla dotknuta suverenita našeho státu a ohrožena integrita Slovenska. 133, 25. I. 1932; 8.

REIL Emil

II. voleb. kraj

DCHS

Povolán jako náhradník místo mandátu zbaveného dra Wilh. M e d i n g e r a.

Volba verifikována 177, 13. XII. 1932; 3.

Slib vykonal 161, 8. VII. 1932; 4.

Návrhy:

stran dočasné odpočítatelnosti dobrovolných příspěvků na pomoc pro nezaměstnané v letech 1933 a 1934 - (t. 959). 184, 21. XII. 1932; 3.

Řeč v rozpravě:

o vládním programovém prohlášení. 170, 8. XI. 1932; 30, něm. 52.

o dani kuponové a o snížení úroků z některých papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 1011) a o půjčce práce (zpr. t. 1012). 205, 21. III. 1933; 27, něm. 50.

o změnách řádu volení v obcích (zpr. t. 1092). 230, 10. VII. 1933; 24, něm. 43.

o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období (zpr. t. 1424). 288, 20. XII. 1934; 7, něm. 13.

REJMON Pavel

III. voleb. kraj

REP

Povolán jako náhradník místo zemřelého Josefa Š i m o n k a.

Volba verifikována 282, 13. XII. 1934; 3

Slib vykonal 262, 15. V. 1934; 4.

Byl členem výb. techn. doprav.

REYL František, dr.

II. voleb. kraj

L

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. in.

Řeč v rozpravě:

o vládním programovém prohlášení předsedy vlády. 4, 18. XII. 1929; 52.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 71, 16. XII. 1930; 73.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 128, 17. XII. 1931; 51.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka o stávce horníků v revírech severočeském a ostravsko-karvínském. 139, 19. IV. 1932; 34.

o délce presenční služby a některých změnách branného zákona a zák. 53/1927 (zpr. t. 747). 146, 10. V. 1932; 22.

o vládním programovém prohlášení. 170, 8. XI. 1932; 28.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 197, 23. II. 1933; 85.

o prohlášení min. zahr. věcí o boji o demokracii v politice evropské a světové. 212, 26. IV. 1933; 18.

o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (zpr. t. 1076). 226, 22. VI. 1933; 21.

o ochraně cti (zpr. t. 1080). 227, 26. VI. 1933; 18.

Interpelace:

ve příčině vadného obsahu školních učebnic, schválených ministerstvem školství a národní osvěty (t. 682/1). 133, 25. I. 1932; 4. odpov. t. 1002/2. 203, 17. III. 1933; 3.

REYZL Josef

III. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) - parl. úsp. kom. (náhr.) - nár. hosp. - rozp. - soc. pol. - techn. doprav. a živn.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 28)., XII. 1929; 29, něm. 53. 32, 10. IV. 1930; 19, něm. 46.

o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 202). 43, 4. VI. 1930; 25, něm. 62.

o stát. závěrečném účtu RČS za r. 1928 (zpr. t. 4, 311). 61, 20. XI. 1930; 11, něm. 31.

o změně a doplňku zák. č. 77/1927 Sb. z. o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 330). 65, 27. XI. 1930; 25, něm. 93.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404). 84, 10. III. 1931; 56, něm. 68.

o novelisaci zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 627). 119, 12. XI. 1931; 11, něm. 70.

o novelisaci zákona čís. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850). 162, 13. VII. 1932; 15, něm. 55.

o dopravě motorovými vozidly (zpr. t. 965). 186, 22. XII. 1932; 30, něm. 55.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 198, 24. II. 1933; 17, něm. 137.

Interpelace:

stran vydávání listin k překročení hranic pro motorová vozidla (t. 783/3). 151, 31. V. 1932; 3. odpov. t. 886/2. 165, 20. X. 1932; 3.

stran dodávek štěrku pro rekonstrukce státních silnic (t. 783/4). 151, 31. V. 1932; 3. odpov. t. 997/2. 202, 14. III. 1933; 3.

stran ztýrání dělníka četníky ve Cvikově (t. 1013/1). 206, 27. III. 1933; 3. odpov. t. 1084/2. 229, 28. VI. 1933; 3.

stran konfiskační praxe okresního úřadu ve Varnsdorfu (t. 1027/4). 211, 25. IV. 1933; 5. odpov. t. 1113/6. 232, 17. X. 1933; 5.

o tom, jak se zacházelo s bezvěreckým pacientem ve všeobecné nemocnici v Rumburku (t. 1342/4). 269, 26. VI. 1934; 3. odpov. t. 1386/8. 277, 6. XI. 1934; 3.

Žádost ve věcech imunity:.

okres. s. ve Šluknově (přestupek proti bezpečnosti cti podle §u 488 tr. z.) (č. 3714/31). 90, 22. IV. 1931; 5. zpr. t. 586; zprav. dr. A. Milota. 112, 14. X. 1931; 4, 5. n e v y d á n 116, 4. XI. 1931; 18.

okres. s. ve Šluknově (přestupek proti bezpečnosti cti) (č. 8931 předs.). 220, 1. VI. 1933; 3. zpr. t. 1145; zprav. dr. A. Holitscher. 238, 28. XI. 1933; 4. zpráva vzata zpět 251, 17. II. 1934; 3. zpr. t. 1239; zprav. dr. A. Holitscher. 259, 10. IV. 1934; 3. n e v y d á n 260, 25. IV. 1934; 21.

RIEDL Karel

VI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. soc. pol. a úst. práv.

Návrhy:

aby vydáno bylo prováděcí nařízení k zákonu ze dne 30. VI. 1921, č. 256 Sb. z., o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských (t. 73). 12, 5. II. 1930; 2.

na vydání zákona, kterým se upravuje chorobinecká péče (t. 189). 34, 6. V. 1930; 3.

na povolení dělnických lístků pro nezaměstnané při hledání práce (t. 478). 101, 9. VI. 1931; 3.

na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou na Brněnsku a přilehlých částech jižní Moravy (t. 865). 165, 20. X. 1932; 3.

Zpravodajem:

soc. pol. v. o prodloužení účinnosti zákona č. 45/1928 o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 151). 23, 27. III. 1930; 9, doslov 35.

soc. pol. v. o přiznávání a odnímání práva veřejnosti nemocnicím (zpr. t. 215). 43, 4. VI. 1930; 4, doslov 9.

úst. práv. v. o státním vězení (zpr. t. 534). 110, 15. VII. 1931; 4, doslov 20.

úst. práv. v. o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 547). 111, 16. VII. 1931; 66, doslov 73.

úst. práv. v. o prodloužení účinnosti zákona čís. 124/1931, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 948). 179, 15. XII. 1932; 12.

úst. práv. v. o finančních prokuraturách (zpr. t. 1033). 217, 26. V. 1933; 4.

úst. práv. v. o změnách řádu volení v obcích (zpr. t. 1092). 230, 10. VII. 1933; 6, doslov 30.

úst. práv. v. o dalším prodloužení účinnosti zákona čís. 124/1931, kterým se provádí mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly a vydávají se některé prozatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 1160). 240, 18. XII. 1933; 10.

soc. pol. v. o prohlášení živnosti masérské za koncesovanou (zpr. t. 1243). 259, 10. IV. 1934; 18.

soc. pol. v. o prohlášení masérství a pěstění lidského těla za živnost koncesovanou (zpr. t. 1268). 262, 15. V. 1934; 20.

soc. pol. v. o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem (zpr. t. 1257). 263, 5. VI. 1934; 7.

úst. práv. v. o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období (zpr. t. 1424). 288, 20. XII. 1934; 6.

úst. práv. v. o splátkových obchodech (zpr. t. 1496). 299, 9. IV. 1935; 8.

oprava tiskových chyb 11.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 28, 3. IV. 1930; 11.

o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů (zpr. t. 407). 89, 27. III. 1931; 12.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 127, 16. XII. 1931; 79.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966). 188, 28. XII. 1932; 34.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 282, 13. XII. 1934; 82.

Interpelace:

ve věci stavby budovy pro II. stát. reál. gymnasium v Brně-Husovicích - (t. 100/10). 14, 19. II. 1930; 4. odpov. t. 182/1. 33, 29. IV. 1930; 3.

ve věci ustavení pojišťovacích soudů podle zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 232/1). 45, 11. VI. 1930; 4. odpov. t. 278/3. 52, 9. X. 1930; 4.

ve věci neobsazování systemisovaných míst v berní službě na Podkarpatské Rusi (t. 664/2). 132, 19. XII. 1931; 4. odpov. t. 702/3. 136, 24. II. 1932; 5.

v záležitosti okamžité intervence ve mzdovém sporu horníků rosicko-oslavanského revíru se správou podniků (t. 918/2). 172, 16. XI. 1932; 3. odpov. t. 1041/2. 217, 26. V. 1933; 4.

RICHTER János

XI. voleb. kraj.

MN

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Z e m ř e l 18. V. 1934. 263, 5. VI. 1934; 3.

Místo něho nastoupil Imre Varga.

Byl členem výb. im. - in. - ink. (II. náhr.) - kult. - parl. úsp. kom. (náhrad.) a zahr.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 196, 22. II. 1933; 14, něm. 92.

o vlastní im. věci (zpr. t. 996). 203, 17. III. 1933; 5, něm. 10.

Žádost ve věcech imunity:

stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, čís. 1, a přečiny rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 3, a podle § 14. čís. 5 zákona na ochranu republiky) (č. 9810). 7, 20. XII. 1929; 3. zpr. t. 1050; zprav. dr. O. Havelka. 219, 30. V. 1933; 5. vydán 221, 8. VI. 1933; 5.

kraj. s. trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488 a 491 tr. z.) (č. 298/30). 8, 15. I. 1930; 6. zpr. t. 996; zprav. dr. O. Havelka. 202, 14. III. 1933; 3. vydán 203, 17. III. 1933; 9.

vrchního stát. zast. v Košicích a kraj. s. v Levoči z 25. VI. 1930, č. j. Nt III. 47/30 (přečin podle §u 14, čís. 1 zákona na ochranu republiky) (č. 1837). 51, 2. X. 1930; 7. zpr. t. 441; zprav. inž. J. Havlín. 92, 24. IV. 1931; 3. zpráva vrácena výboru. 102, 10. VI. 1931; 33. zpr. t. 903; zprav. dr. E. Bačínský. 169, 3. XI. 1932; 3.

ROVŇAN Gašpar

IX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. im. - in. a úst. práv.

Návrhy:

na novelisaci zákona za účelem snížení nápojové daně z vína (t. 867). 165, 20. X. 1932; 3.

na poskytnutí pomoci postiženým krupobitím a vichřicí v okrese vrábelském na Slovensku (t. 868). 165, 20. X. 1932; 3.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 27, 2. IV. 1930; 26.

válečných poškozenců (zpr. t. 236). 48, 13. VI. 1930; 52.

o ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření (zpr. t. 223). 51, 2. X. 1930; 13.

o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpr. t. 280). 53, 10. X. 1930; 11.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 329). 64, 26. XI. 1930; 46.

o trestním soudnictví nad mládeží (zpr. t. 398). 84, 10. III. 1931; 12.

o změně zákona o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 628). 119, 12. XI. 1931; 39.

o prodloužení a doplňku zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 676). 132, 19. XII. 1931; 21.

o bankovním zákonu (zpr. t. 723). 140, 20. IV. 1932; 29.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966), o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (zpr. t. 963) a o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (zpr. t. 967). 188, 28. XII. 1932; 30.

o novelisaci některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (zpr. t. 1014). 208, 29. III. 1933; 6.

o dočasné úpravě výkonu exekuce proti zemědělcům (zpr. t. 1035). 216, 5. V. 1933; 27.

o novelisaci tiskových zákonů (zpr. t. 1085). 229, 28. VI. 1933; 10.

o prodloužení mimořádné moci nařizovací podle zákona č. 95/1933 a o bližší úpravě jejího použití (zpr. t. 1142). 237, 15. XI. 1933; 8.

o novelisaci zákona na ochranu republiky a zákonů tiskových (zpr. t. 1359). 274, 10. VII. 1934; 14.

ROZKOŠNÝ Jan, dr. techn. h. c.

VII. voleb. kraj

REP

Volha verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. dáv. z maj. - nár. hosp. - rozp. a zahr.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci postiženým větrnou smrští v okrese hranickém na Moravě (t. 839). 160, 24. VI. 1932; 3.

aby bylo vládě uloženo vyšetřiti škody způsobené neobyčejně velkým suchem a živelními pohromami v zemi moravskoslezské a poskytnouti pomoc zemědělcům, jejichž existence těmito pohromami byla ohrožena (t. 1334). 268, 21. VI. 1934; 4.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o opatření Stál. výb., kterým byla schválena dohoda o úpravě obchodních styků s republikou Tureckou z 19. IX. 1929 (zpr. t. 52). 10, 29. I. 1930; 36.

zahr. v. o dodatečné dohodě k obchodní úmluvě s Francií ze dne 2. VII. 1928 (zpr. t. 90). 18, 26. II. 1930; 7, doslov 9.

zahr. v. o úmluvě mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, král. SHS a ČSR o úpravě pensí zemských, obecních a okresních, sjednané ve Vídni 30. XI. 1923 a o dodatečné úmluvě mezi RČS a republikou Rakouskou k této úmluvě, podepsané ve Vídni 3. II. 1929 (zpr. t. 116). 20, 11. III. 1930; 6.

rozp. v. o poštovní spořitelně (zpr. t. 221). 47, 12. VI. 1930; 7.

rozp. v. o prodloužení účinnosti zákona o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (zpr. 274). 56, 21. X. 1930; 4.

zahr. v. o smlouvě s Rakouskem o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků býv. pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev (zpr. t. 312). 61, 20. XI. 1930; 5.

výb. nár. hosp. a rozp. o obchodní a plavební smlouvě s král. Rumunským (zpr. t. 376). 77, 22. I. 1931; 3, doslov 13.

zahr. v. o obchodní dohodě s republikou Chile (zpr. t. 377). 78, 3. II. 1931; 8.

rozp. v. o úpravě některých právních a finančních poměrů soukromých místních drah v státním provozu (zpr. t. 380).1. II. 1931; 59.

zahr. v. o dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě s Jihoslavií (zpr. t. 524). 106, 10. VII. 1931; 7, doslov 15.

zahr. v. o prodloužení dodatkové úmluvy k obchod. smlouvě s Rakouskem (zpr. t. 611), o prodloužení dodatkové úmluvy k obchod. dohodě s Rakouskem (zpr. t. 612) a o dodatkové úmluvě k obchodní dohodě s Rakouskem (zpr. t. 613). 117, 10. XI. 1931; 4.

výb. zahr. a nár. hosp. o dodatkové úmluvě k československo-něm. hospodářské dohodě (zpr. t. 705). 137, 30. III. 1932; doslov 28.

nár. hosp. v. o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací (zpr. t. 740). 147, 11. V. 1932; 5.

nár. hosp. v. o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (zpr. t. 831). 158, 23. VI. 1932; 6, doslov 15. vyjádření k resolucím. 160, 24. VI. 1932; 34.

zahr. a nár. hosp. v. o prozatímní obchodní dohodě s republikou Řeckou (zpr. t. 911). 177, 13. XII. 1932; 4.

výb.nár. hosp. a zahr. o prodloužení platnosti dodatkové úmluvy k českoslov.-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 926) a o dodatkové úmluvě k této dohodě (zpr. t. 927). 177, 13. XII. 1932; 5.

rozp. v. o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků (zpr. t. 950). 179, 15. XII. 1932; 20, doslov 23.

nár. hosp. v. o dodatkové úpravě k prozatímní úpravě obchod. styků s Dánskem (zpr. t. 925). 181. 19. XII. 1932; 15.

nár. hosp. v. o III. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 977). 191, 14. II. 1933; 4.

nár. hosp. v. o dohodě s Rakouskem o snížení cla u některých druhů zboží (zpr. t. 993). 202, 14. III. 1933; 4, doslov 11.

rozp. v. o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1091). 210, 30. III. 1933; 4.

rozp. v. o novelisaci §§ 1, 3 a 5 zákona, kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (zpr. t. 1036). 216, 5. V. 1933; 46.

zahr. v. o čtvrté dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 1069). 224, 20. VI. 1933; 5.

rozp. v. o návrzích na poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelním pohromami (zpr. t. 1106). 232 17. X. 1933; 9.

zahr. v. o páté dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 1132). 240, 18. XII. 1933; 13.

zahr. v. o obchodní a plavební smlouvě s Bulharskem (zpr. t. 1192). 248, 24. I. 1934; 28. opravy textu 249, 15. II. 1934; 10.

zahr. v. o dodatkovém ujednání k československo-německé hospodář. dohodě (zpr. t. 1195). 249, 15. II. 1934; 7.

zahr. v. o dodatkovém ujednání k čsl.-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 1228). 257, 13. III. 1934; 4.

výb.nár.hosp.a zahr. o dodatkovém ujednání k obchodní a plavební smlouvě s Rumunskem (zpr. t. 1294). 265, 12. VI. 1934; 6.

nár. hosp. v. o obchodní smlouvě s Tureckem (zpr. t. 1322). 269, 26. VI. 1934; 7.

rozp. v. o iniciat. návrzích na poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 1356). 273, 4. VII. 1934; 12.

výb. nár. hosp. a zahr. o dohodě s Rakouskem o odbavování lázeňských a turistických propagačních tiskovin (zpr. t. 1324). 273, 4. VII. 1934; 26.

zahr. v. o druhém dodatkovém protokolu k dohodě s Francií o letecké dopravě (zpr. t. 1441). 297 2. IV. 1935; 6.

o novém určení výše státních záruk za vývozní úvěry (zpr. t. 1473). 299, 9. IV. 1935; 24.