OLEJNÍK František

V. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory a pomoci pohořelým v Čepinci u Nepomuka (t. 764). 149, 18. V. 1932; 3.

na státní pomoc postiženým krupobitím a průtrží mračen v okresech: Domažlice, Klatovy, Přeštice, Nepomuk, Blatná a Prachatice (t. 792). 153, 3. VI. 1932; 4.

na poskytnutí bezodkladné státní pomoci postiženým krupobitím v okrese sušickém (t. 866). 165, 20. X. 1932; 3.

Resoluce:

k t. 1222. 255, 24. II. 1934; 12.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku pro čsl. celní území (zpr. t. 237). 48, 13. VI. 1930; 19.

o nové soustavě drobných peněz (zpr. t. 813). 156, 9. VI. 1932; 14.

o vydání zvláštních předpisů o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (zpr. t. 995). 201, 2. III. 1933; 18.

o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (zpr. t. 1248). 260, 25. IV. 1934; 9.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 282, 13. XII. 1934; 23.