NAVRÁTIL Gustav

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930: 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Zvolen zapisovatelem 138, 30. III. 1932: 9

Byl členem výb. in. - ink. (l. náhr.) a stál.

Návrhy:

na zavedení III. a IV. služební třídy u podnikových úředníků státních železnic (t. 971). 189, 8. II. 1933; 5.

Řeč v rozpravě:

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184). 34, 6. V. 1930; 31.

o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpr. t. 280). 54, 14. X. 1930; 6.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 126, 15. XII. 1931: 17.

Interpelace:

v záležitosti reaktivování restringovaného úřednického čekatele Ladislava Hluchaniče (t. 566/2). 111, 16. VIl. 1931; 5. odpov. t. 769/1. 149, 18. V. 1932; 3.

NEDVĚD František

VII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. br. - im. - in. - ink. (I. náhr. a členem) - parl. úsp. kom. (náhr.) - rozp. - soc. pol. - stál. (náhrad. a členem) - úst. práv. - zahr. a živn.

Návrhy:

ohledně vojenské smlouvy Československa s Francií (t. 542). 108, 14. VII. 1931; 3.

ohledně vojenských a leteckých cvičení v létě r. 1931 (t. 543). 108, 14. VII. 1931; 3.

na vydání zákona o právním postavení nouzových náhradních obydlí, která byla a budou postavena proti předpisům stavebních a požárních řádů a zdravotních zákonů (t. 594). 112, 14. X. 1931; 5.

na vydání zákona o zabírání bytů obcemi. (t. 596). 112. 14. X. 1931; 5.

na novou úpravu zákona č. 45 Sb. z. ze dne 28. III. 1928 o vyklizení najatých místností (t. 599),

na novou úpravu ochrany nájemníků (t. 657). 125, 14. XII. 1931: 3.

na novelizaci zákona o podomním obchodě (t. 701). 136, 24. II. 1932; 5.

na vydání zákona o zkrácení presenční služby vojenské bez zvýšení ročního počtu vojska (t. 746). 146, 10. V. 1932; 3.

na zřízení vyšetřovacího výboru (t. 782). 151, 31. V. 1932; 3.

na vydání zákona o hospodářství obcí okresů a zemí (t. 999). 202, 14. III. 1933; 3.

na vydání zákona o právu asylu pro politické emigranty v Československu (t. 1377). 277, 6. XI. 1934; 3.

5 p o z m ě ň o v. návrhů k t. 152. 23, 27. III. 1930; 34.

2 p o z m ě ň o v. návrhy k t. 151. 23, 27. III. 1930; 34.

27 p o z m ě ň o v. a 17 e v e n t. návrhů k t. 160. 29, 4. IV. 1930; 25-34.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 236. 48, 13. VI. 1930; 71.

1 p oz m ě ň o v., 4 e v e n t. a 6 d o p l ň o v. návrhů k t. 329 64, 26. XI. 1930; 59 - 61.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 331. 65, 27. XI. 1930: 68-69.

2 p o z m ě ň o v. návrhy k t. 350. 74, 18. XII. 1930; 93.

71 p o z m ě ň o v. návrhů k t. 398. 84, 10. III. 1931: 16-19.

po z m ě ň o v. návrh k t. 747. 146, 10. V. 1923; 30.

4 p o z m ě ň o v. návrhy k t. 748. 147, 11. V. 1932; 40.

4 p o z m ě ň o v. návrhy k t. 837. 160, 24. VI. 1932; 31-32.

p o z m ě ň o v. návrh. k t. 1011. 205, 21. III. 1933; 44.

p o z m ě ň o v. a e v e n t. návrh k t. 1012. 205, 21. III. 1933; 46-47.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 1085. 229, 28. VI. 1933; 18.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 1219. 254, 23. II. 1934; 32-34.

p o z m ě ň o v. a e v e n t. návrh k t. 1497, 298, 4. IV. 1935; 37-40.

Resoluce:

k t. 151. 23, 27. III. 1930; 34.

72 resol. k t. 160. 29, 4. IV. 1930; 4-14.

k t. 174. 32, 10. IV. 1930; 39.

k t. 236. 48, 13. VI. 1930; 71.

Řeč v rozpravě:

o opatření Stál. výb. stran ochrany nájemníků a staveb. ruchu (zpr. t. 40 a 39). 8, 15. 1. 1930; 8.

o opatření Stál. výb., kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 45/1928 o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 44). 9, 24. I. 1930; 26.

o vykladu min. dr. Beneše o haagské konferenci. 12, 5. II. 1930; 19.

o prodloužení a doplňku zákona č. 44/1928 o ochraně nájemníků (zpr. t. 152) a o prodloužení účinnosti zákona čís. 45/1928 o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 151). 23, 27. III. 1930; 31.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 28, 3. IV. 1930; 71.

o stavebním ruchu (zpr. t. 174). 32, 10. IV. 1930; 34.

o změně a doplňku zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 236). 48, 13. VI. 1930; 62.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 329). 64, 26. XI. 1930; 21.

o změně zákona č. 168/1922 Sb. z. o výjimečných opatřeních na Slovensku (zpr. t. 334). 65, 27. XI. 1930; 79.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 71, 16. XII. 1930; 78.

o obchodní a plavební smlouvě s král. Rumunským (zpr. t. 376). 77, 22. I. 1931; 5.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi a o prohlášení min. vnitra dr. Slávika o událostech v Duchcově. 79, 5. II. 1931; 44.

o prohlášení min. vnitra dr. Slávika o událostech v Duchcově. 80, 10. II. 1931; 26.

o im.věcech sen. P. Stránského (zpr. t. 391 a 393). 81, 11. II. 1931; 62.

o trestním soudnictví nad mládeží (zpr. t. 398). 82, 5. III. 1931; 12.

o im. věci I. Lokoty (zpr. t. 384). 86, 23. III. 1931; 14.

o státní půjčce (zpr. t. 474). 100, 27. V. 1931; 7.

o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) (zpr. t. 473). 101, 9. VI. 1931; 16.

o státním vězení (zpr. t. 534), v níž mluví o případu sen. Majora v Košútech. 100, 15. VII. 1931; 6.

o podpoře zahran. obchodu (zpr. t. 552). 111, 16. VII. 1931; 38.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení. 115, 21. X. 1931; 69.

o im. věci I. Lokoty (zpr. t. 587). 116, 4. XI. 1931; 13.

o prodloužení a doplňku zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 676). 132, 19. XII. 1931; 13.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka o stávce horníků v revírech severočeském a ostravsko-karvínském. 139, 19. IV. 1932; 8.

o délce presenční služby a některých změnách branného zákona a zák. 53/1927 (zpr. t. 747). 146, 10. V. 1923; 6.

o doplňku ustanovení exekučního řádu (zákona) (zpr. t. 790). 155, 7. VI. 1932; 6.

o změně některých ustanovení obecného horního zákona z 23. V. 1854. č. 146 ř. z. (zpr. t. 821). 157, 14. VI. 1932; 8.

o prodloužení zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 837). 160, 24. VI. 1932; 11.

o novelisaci zákona čís. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850). 162, 13. VII. 1932; 46.

o im. věci J. Janíka (zpr. t. 861). 165, 20. X. 1932; 7.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 196, 22. II. 1933; 71.

o dani kuponové a o snížení úroků z některých papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 1011) a o půjčce práce (zpr. t. 1012). 205, 21. III. 1933; 13.

o prodloužení platnosti asanačních zákonů pro hlav. město Prahu (zpr. t. 1051). 220, 1. VI. 1933; 4.

o novelisaci tiskových zákonů (zpr. t. 1085). 229, 28. VI. 1933; 12.

o konečné úpravě čsl. měny (zpr. t. 1207), o akciové bance cedulové (zpr. t. 1208) a o prohlášení předsedy vlády. 251, 17. II. 1934; 13.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1219). 254. 23. II. 1934; 18.

o zřízení čsl. reeskontního a lombardního ústavu (zpr. t. 1235). 258, 14. III. 1934; 22.

o prohlášení ministra věcí zahraničních 272, 3. VII. 1934: 16.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935; mluví o některých rozsudcích proti komunistům a žádá propuštění Krosnáře a Lokoty. 284, 18. XII. 1934; 38.

o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497). 298, 4. IV. 1935; 35.

o vlastní im. věci (zpr. t. 1483). 301, 11. IV. 1935; 19.

Interpelace:

n a l é h a v á o střílení do košútského dělnictva (t. 477). 101, 9. VI. 1931; 3. odpov. t. 578/4. 112, 14. X. 1931; 4.

o zamýšlené stavbě trati dráhy Plzeň - Brno (t. 57/3). 9. 24. I. 1930; 5. odpov. t. 308/4. 58, 6. XI. 1930; 3.

ohledně pracujícímu rolnictvu nepřátelského rozdělování nouzových podpor zemědělcům. postiženým živelní pohromou v Divišově (t. 57/4). 9, 24. I. 1930; 5. odpov. t. 272/1. 51, 2. X. 1930: 5.

ohledně protizákonného vyhoštění dělníka Nováčka z Velkého Meziříčí a protizákonného držení ve vazbě - (t. 277/1). 52. 9. X. 1930: 3. odpov. t. 114/1. 232, 17. X. 1933; 5. odpov. t. 1114/1. 232, 17. X. 1933: 5.

záležitosti protizákonného odejmutí tabáční trafiky Růženě Zelené, vdově po vojínu padlém ve světové válce (t. 277/2). 52, 9. X. 1930; 3-4. odpov. t. 417/1. 86, 23. III. 1931; 3-4.

ohledně třídního, brutálního a protizákonného předpisování a vymáhání činžovní daně na obyvatelích dělnické barákové kolonie "Podchlumí" v Mladé Boleslavi a ohledně hrozícího jim nebezpečí úplným ožebračením následkem postupu městské rady tamtéž (t. 277/3). 52, 9. X. 1930; 4. odpov. t. 457. 96, 20. V. 1931; 6.

v záležitosti odepření podpory Marii Zelenkové, matce po padlém vojínu (t. 322/1). 61, 20. XI. 1930; 3. odpov. t. 375/3. 76, 21. I. 1931; 5.

ve věci protizákonného jednání policejních strážníků na policejním ředitelství pražském (t. 322/3). 61, 20. XI. 1930; 3. odpov. t. 392/4. 81, 11. II. 1931; 3.

ohledně hrozného utrpení dělníka Václava Matějky, otce 5 malých dítek, a ohledně protizákonného a surového postupu vůči němu se strany obecních a okresních orgánů (t. 347/1). 68, 12. XII. 1930; 3. odpov. t. 428/1. 90, 22. IV. 1931; 4.

o protizákonném zbavení Karla Denglera členství v městské radě v Lokti zemským úřadem v Praze (t. 385/1). 78. 3. II. 1931; 3. odpov. t. 431/6. 90, 22. IV. 1931; 4.

v záležitosti obecních voleb v Gajdlu na Slovensku dne 28. X. 1 930 (t. 389/1). 80, 10. II. 1931; 3. odpov. t. 431/7. 90, 22. IV. 1931; 4.

o zotročení dělnictva a nedodržování sociálního zákonodárství na Mechanisované parní pile Tomáše Magliče v Mělníku - Přístav (t. 410/3). 88, 26. III. 1931; 3. odpov. t. 461/2. 98, 26. V. 1931; 5.

o protizákonném, fašistickém věznění Mikoly Slusarčuka (t. 433/1). 90, 22. IV. 1931; 4.

v záležitosti obecních voleb v Gajdlu na Slovensku dne 28. X. 1930 (t. 452/2). 96, 20. V. 1931; 6. odpov. t. 592/2. 112, 14. X. 1931; 5.

ohledně neslýchaného postupu policejního komisaře Freiwalda při stávce dělnictva na regulaci říčky Chustnice v Chustu (t. 577/1). 112, 14. X. 1931; 4.

ohledně trestních činů Antonína Kovalského z Berehové, t. č. vedoucího stavby na regulaci říčky Chustnice v Chustu (t. 577/2). 112, 14. X. 1931; 4. odpov. t. 680. 133, 25. I. 1932; 4.

v záležitosti povolení důchodu matce zastřeleného dělníka Mikloše Hincáka v Chustu (t. 577/3). 112, 14. X. 1931; 4. odpov. t. 688/2. 133, 25. I. 1932; 5.

ohledné neslušného chování min. rady dr. Kurze z V. odboru ministerstva veřejných prací při návštěvě deputace severočeských horníků v ministerstvu (t. 728/1). 142, 26. IV. 1932; 3. odpov. t. 883/7. 165, 20, X. 1932; 3.

ohledně protizákonného vyhotovení úředních listin okresním hejtmanem dr. Dworzakem ve Vsetíně (t. 783/2). 151, 31. V. 1932; 3. odpov. t. 895/2. 168, 27. X. 1932; 3.

ohledně persekuce a trestání školních dítek pro účast na besídce "Včely" 13. III. 1932 v Nové Vsi, okres Kralupy n. Vlt. (t. 783/5). 151, 31. V. 1932; 3. odpov. t. 895/3. 168, 27. X. 1932; 3.

stran účasti školních dítek v sociálnědemokratickém průvodě 1. máje v Bratislavě (t. 1063/1). 221, 8. VI. 1933; 3. odpov. t. 1118/2. 232, 17. X. 1933; 5.

ohledně zabavení pohlednice s obrazem senátora Ivana Lokoty (t. 1063/5). 221, 8. VI. 1933; 3. odpov. t. 1113/7. 232, 17. X. 1933; 5.

ve věci nemožné praxe soudní - (t. 1156/1). 239, 5. XII. 1933; 2. odpov. t. 1198/1.

ohledně zabavení motorového kola československému státnímu příslušníku Adolfu Müllerovi německými úřady (t. 1197/1). 247, 23. I. 1934; 3. odpov. t. 1253/1. 260, 25. IV. 1934; 7.

ohledně neslýchané konfiskace brožury "Kdy bude lépe" (t. 1225/2). 256, 6. III. 1934; 3. odpov. t. 1253/3.

v záležitosti skandálního hospodářství bytového družstva všeobecně prospěšného "Bytová kultura" v Praze-Žižkově (t. 1260/2). 261, 4. V. 1934; 3. odpov. t. 1386/1. 277, 6. XI. 1934; 3.

ohledně spolupráce poštovních úřadů s četnictvem (t. 1283/1). 263, 5. VI. 1934; 4. odpov. t. 1380/4. 277, 6. XI. 1934; 3.

ohledně protizákonného postupu četníků (t. 1283/2). 263, 5. VI. 1934; 4. odpov. t. 1384/1. 277, 6. XI. 1934; 3.

ohledně konfiskace článku "Svobodu proletářským vězňům!", obsaženého v prvním čísle časopisu "Dělnický Obhájce" (t. 1306/1). 267, 19. VI. 1934; 3. odpov. t. 1380/5. 277, 6. XI. 1934; 3.

ohledně persekuce dělnického hnutí v Československu (t. 1306/2). 267, 19. VI. 1934; 3. odpov. t. 1386/2. 277, 6. XI. 1934; 3.

o zneužívání zákona čís. 125/1927 okresním úřadem v Breznu n. Hronom (t. 1342/2). 269, 26. VI. 1934; 3. odpov. t. 1386/4. 277, 6. XI. 1934; 3.

ohledně soustavného surového týrání a mučení vězňů ve věznici krajského soudu v Mladé Boleslavi a ohledně sebevraždy vězně Koldy, který následkem týrání a mučení spáchal sebevraždu. (t. 1342/3). 269, 26. VI. 1934; 3. odpov. t. 1386/6. 277, 6. XI. 1934; 3.

ohledně špatného stravování, šikanování a týrání vojínů armády (t. 1385/1). 277, 6. XI. 1934; 3. odpov. t. 1432/1. 289, 5. III. 1935; 4.

ohledně neslýchaných policejních opatření při pobytu sovětských sportovců v Liberci (t. 1390/1). 277, 6. XI. 1934; 3. odpov. t. 1432/3. 289, 5. III. 1935; 4.

ohledně záhadné smrti Josefa Herana z Prahy (t. 1390/2). 277, 6. XI. 1934; 3. odpov. t. 1432/4. 289, 5. III. 1935; 4.

ohledně protahování vyšetřovací vazby Jana Kučery z Olomouce (t. 1390/3). 277, 6. XI. 1 934; 3. odpov. t. 1411. 284, 18. XII. 1934; 102.

ohledně stíhání komunistických členů obecního zastupitelstva ve Městě Žďáře pro nepovstání při posmrtném projevu za krále Alexandra a ministra Barthoua (t. 1390/4). 277, 6. XI. 1934; 3. odpov. t. 1432/5. 289, 5. III. 1935: 4.

o mimořádné persekuci dělnického hnutí na Podkarpatské Rusi (t. 1391/2). 279, 8. XI. 1934; 3. odpov. t. 1432/9. 289, 5. III. 1935; 4.

ohledně rušení předpisu § 1 zákona o ochraně nájemníků Nejvyšším soudem a ohledně závazné interpretace zmíněného předpisu zákonodárným sborům ve smyslu § 8 občanského. zákona (t. 1469/2). 293, 19. III. 1935; 3.

ohledně zabavení úplně nezávadného článku v "Rudém Právu" dne 1. III. 1935 (t. 1469/4). 293, 19. III. 1935; 3.

Dotazy:

ze dne 16. I. 1930 na předseda senátu stran vyloučení V. Mikulíčka z pěti schůzí senátu a odpov. předsedy sen. 10, 29. I. 1930; 6.

ze dne 29. a 30. IV. 1930 na předsedu senátu, v nichž si stěžuje na opětné porušování své senátorské imunity kraj. soudem v Košicích a odpov. předsedy sen. 40, 26. V. 1930; 4.

ze dne 28. XI. 1930 na předsedu senátu ve věci censury projevů členů senátu a odpov. předsedy sen. 68, 12. XII. 1930; 4.

ze dne 27. V. 1932 na předsedu senátu stran zákazu policejního ředitelství konati veřejnou schůzi svolanou na den 23. V. 1932 a odpov. předsedy sen. 155, 7. VI. 1932; 3.

podle § 69 jedn. ř. na předsedu senátu stran projevu, který učinil dr. Soukup, předsedavší dne 26. V. 1932 v hotelu Monopol v Praze schůzi gruzínské emigrace a odpov. předsedy sen. 158, 23. VI. 1932; 3.

ohledně slučitelnosti funkce předsedy senátu s funkcí v kontrarevoluční gruzínské organisaci a odpov. předsedy sen. 270, 27. VI. 1934; 4.

. Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Jihlavě (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky) (č. 70). 7, 20. XII. 1929; 4. zpr. t. 634; zprav. dr. O. Havelka. 119, 12. XI. 1931; 4. vydán 123, 4. XII. 1931; 22.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky) (č. 2552). 61, 20. XI. 1930; 4.

přečin podle § 17, č. 1, al. 1, 2 zák. na ochranu republiky (č. 12847). 281, 12. XII. 1934; 2. zpr. t. 1483; zprav. dr. A. Milota. 296, 28. III. 1935; 4. n e v y d á n; zprav. dr. O. Havelka. 301, 11. IV. 1935; 22.

Volán k pořádku:

77, 22. I. 1931; 5, 6.

79, 5. II. 1931; 15, 46.

120, 27. XI. 1931; 5, 6.

Vyloučen z jednání senátu:

na 5 schůzí 2, 13. XII. 1929; 4.

NENTVICH Jindřich

X. voleb. kraj.

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. in. a kult.

Návrhy:

na pomoc požárem postiženým v Bardiovské Nové Vsi (t. 582). 112, 14. X. 1931; 4.

na pomoc krajům na Podkarpatské Rusi, stiženým katastrofální povodní - (t. 1102). 231, 12. VII. 1933; 5.

na poskytnutí pomoci povodní postiženým obcím okresů Medzilaborce, Snina, Humenné a Michalovce (t. 1139). 236, 14. XI. 1933; 4.

na poskytnutí urychlené pomoci pohořelým v Krivé, okres Bardiov na Slovensku (t. 1317). 267, 19. VI. 1934; 3.

Resoluce:

k t. 160. 29, 4. IV. 1930; 8.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 27, 2. IV. 1930; 103.

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184). 35, 7. V. 1930; 4.

o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpr. t. 280). 54, 14. X. 1930; 16.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 128, 17. XII. 1931; 41.

o úpravě užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930 až 1932 (zpr. t. 943). 179, 13. XII. 1932; 7.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 197, 23. II. 1933; 101.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 284, 18. XII. 1934; 59.

Interpelace:

ve věci tzv. slovenské výhody učitelstva lidových a měšťanských škol (t. 204/2). 38, 20. V. 1930; 3. odpov. t. 450/1. 94, 5. V. 1931; 3.

ve věci usmrcení a zranění civilních osob vojenským ručním granátem v Košicích (t. 492/2). 103, 2. VIl. 1931; 3. odpov. t. 625/3. 117. 10. XI. 1931; 3.

ve věci zřízení městské spořitelny v Prešově (t. 718/1). 139, 19. IV. 1932: 4. odpov. t. 873/4. 165, 20. X. 1932: 3.

ve příčině odkladu jmenování starosty města Košic (t. 984/1). 191, 14. II. 1933; 3. odpov. t. 1002/6. 203, 17. III. 1933: 3.

v záležitosti práv učitelstva církevních škol a školských poměrů na Slovensku a Podkarp. Rusi (t. 1491/1). 297, 2. IV. 1935; 3.

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. a okres. s. v Košicích z 8. VIII. 1931, č. j. T IX. 197/31-18 (přečin pomluvy podle §§ 1, 6 zák. čl. XLI/1914) (č. 4661/31). 112, 14. X. 1931; 7. zpr. t. 608; zprav. inž. J. Havlín. 115, 21. X. 1931; 85. n e v y d á n 117, 10. XI. 1931; 17.

NlESSNER Wilhelm

VI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930: 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. im. - in. - stál. (náhr.) a živn.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. dr. Beneše o haagské konferenci. 13, 6. II. 1930; 22. něm. 52.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 70, 15. XII. 1930: 19. něm. 56.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 130, 18. XII. 1931; 34. něm. 104.

o prodloužení a doplňku zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 676). 132, 19. XII. 1931: 11, něm. 29.

o vládním programovém prohlášení. 171, 10. XI. 1932; 30. něm. 41.

o dohodě s Rakouskem o snížení cla u některých druhů zboží (zpr. t. 993); mluví o událostech v Německu. 202, 14. III. 1933; 5. něm. 13.

o doplňku zákona na ochranu republiky (zpr. t. 1086). 229, 28. VI. 1933: 22, něm. 32.

o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1127). 234, 25. X. 1933; 24, něm. 52.

o im. věci sen. J. Reyzla (zpr. t. 1239). 260, 25. IV. 1934; 17, něm. 24.

o novelisaci zákona na ochranu republiky a zákonů tiskových (zpr. t. 1359). 274, 10. VII. 1934; 17, něm. 58.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 282, 13. XII. 1934; 17, něm. 94.

Interpelace:

stran událostí při schůzi německých studujících (t. 1513/2). 299, 9. IV. 1935; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem) (č. 4690/31). 14. X. 1931; 7. zpr. t. 636; zprav. A. Berkovec. 119, 12. XI. 1931; 4. n e v y d á n 120, 27. XI. 1931; 18.

Volán k pořádku:

234, 25. X. 1933; 31.

NOVÁK Antonín

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. br. - ink. a rozp.

Návrhy:

na poskytnutí mimořádné výpomoci malým zemědělcům na Českomoravské vysočině krupobitím postiženým - (t. 502). 103, 2. VII. 1931; 4.

Zpravodajem:

rozp. v. o změně § 2 a 5 zákona č. 194/1920 o zaopatřovacích nárocích býv. vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona č. 288/1924 o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (zpr. t. 187) (generálské pense). 35, 7. V. 1930; 30.

br. v. o délce presenční služby a některých změnách branného zákona a zák. 53/1927 (zpr. t. 747). 146, 10. V. 1932; 4, doslov 30.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení lhůty k projednávání usnes. posl. sněm. o zaopatřovacích nárocích býv. vojenských gážistů a o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 1). 8, 15. I. 1930; 19.

o změně a doplňku zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 236). 48, 13. VI. 1930; 66.

o změně a doplňku zák. č. 77/1927 Sb. z. o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 330) a o prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 333). 65, 27. XI. 1930; 62.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404). 85, 11. III. 1931; 26.

o zcizení některých státních nemovitostí v Praze VII. (zpr. t. 584). 112, 14. X. 1931; 18.

o změnách řádu volení v obcích (zpr. t. 1092). 230, 10. VIl. 1933; 27.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 242, 20. XII. 1933; 32.

o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497). 298 4. IV. 1935; 20.

o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům (zpr. t. 1514). 300, 11. IV. 1935; 19.

Prohlášení:

jménem klubů sen. čsl. a něm. soc. dem. o propouštění horníků v severočeském a ostravsko-karvínském revíru za rozpravy o dodatkové úmluvě k československo-něm. hospodářské dohodě (zpr. t. 705). 137, 30. III. 1932; 10.

Interpelace:

o náhradě výloh členů okresních zastupitelstev, výborů a komisí (t. 135/1). 20, 11. III. 1930; 3. odpov. t. 216/4. 42, 3. VI. 1930; 3.

ve věci přeložení vojenské střelnice v Kobylisích za obvod hlav. města Prahy (t. 1182/1). 243, 21. XII. 1933; 104. odpov. t. 1247/1. 259, 10. IV. 1934; 4.

o konfiskační praxi policejního úřadu v Kladně (t. 1316/1). 267, 19. VI. 1934; 3. odpov. t. 1380/2. 277, 6. XI. 1934; 3.

o poměrech, které zavládly v okrese Snina, na východním Slovensku, za úřadování okresního náčelníka Julia Durčinského (t. 1404/2). 282, 13. XII. 1934; 90. odpov. t. 1470/4. 293, 19. III. 1935; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem) (č. 134/29). 8, 15. I. 1930; 6.

NOVÁK František

I. voleb. kraj

L

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. in. - ink. - rozp. - techn. doprav. - úst. práv. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. v. o zdravotně veterinární úmluvě s Francií (zpr. t. 378). 78, 3. II. 1931; 10.

zahr. v. o dodatkovém protokolu k obchod. smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 614). 118, 11. XI. 1931; 4.

rozp. v. o zmocnění vlády, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektr. podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 673). 132, 19. XII. 1931; 7.

zahr. v. o ratifikaci úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemoci z povolání (zpr. t. 749). 147, 11. V. 1932; 25.

rozp. v. o prodloužení lhůty k postátnění odborných škol pro ženská povolání (zpr. t. 1371). 275, 11. VII. 1934; 19.

rozp. v. o osvobození věnování k založení a k rozmnožení základního jmění nadání "Ústav T. G. Masaryka", jakož i jiných věnování na oslavu 85. narozenin prvního presidenta republiky od daní, kolků a poplatků (zpr. t. 1453). 292, 15. III. 1935; 4.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 28, 3. IV. 1930; 103.

o zvýšení dávek pensij. pojištění soukr. zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (zpr. t. 535). 108, 14. VII. 1931; 20.

Interpelace:

o jubilejním fondu státních zaměstnanců z r. 1928 (t. 157). 30, 8. IV. 1930; 4.

ve věci sociálních opatření týkajících se zaměstnanců ve vyšších soukromých službách (t. 179/1). 33, 29. IV. 1930; 3. odpov. t. 625/1. 117, 10. XI. 1931; 3.

o úpravě autobusového provozu (t. 410/1). 88, 26. III. 1931; 3. odpov. t. 1157/1. 239, 5. XII. 1933; 2.

v záležitosti zastavení přezkoušení zaměstnanců německé národnosti ze služebního jazyka v podniku ČSD a poskytnutí zvláštních výhod a ohledů těmto zaměstnancům (t. 1027/2). 211, 25. IV. 1933; 5. odpov. t. 1084/3. 229, 28. VI. 1933; 3.

NOVÁK František

VII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. br. - ink. (II. náhr. a I. náhr.) - soc. pol. a úst. práv.

. Návrhy:

na státní pomoc postiženým větrnou smrští v obci Milostovicích a Držkovicích, okres Opava (t. 842). 161, 8. VIl. 1932; 4.

Zpravodajem:

úst. práv. v. o dočasné úpravě výkonu exekuce proti zemědělcům - (zpr. t. 1035). 216, 5. V. 1933; 6.

úst. práv. v. o změně zák. čís. 74/1933, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům a §§ 1 a 2 vlád. nař. čís. 155/1933 Sb. z. o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (zpr. t. 1179). 244, 22. XII. 1933; 10.

úst. práv. v. o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1215). 253, 21. II. 1934; 8. oprava textu 32.

úst. práv. v. o novelisaci zákona na ochranu republiky a zákonů tiskových (zpr. t. 1359). 274, 10. VII. 1934; 4, doslov 35.

br. v. o délce presenční služby (zpr. t. 1412). 285, 19. XII. 1934; 21.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 27, 2. IV. 1930; 111.

o stát. rozpočtu a fin.zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 72, 17. XII. 1930; 79.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 130, 18. XII. 1931; 16.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 196, 22. II. 1933; 20.

o dani kuponové a o snížení úroků z některých papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 1011) a o půjčce práce (zpr. t. 1012).1. III. 1933; 29.

Interpelace:

ve věci nadržování některých okresních úřadů ve Slezsku elektrárnám soukromým, a to i zahraničním proti zájmům a přáním obyvatelstva (t. 843/4). 161, 8. VII. 1932; 4.

odpov. t. 1026/6. 211, 25. IV. 1933; 5.

v záležitosti podloudnictví na Těšínsku a na Slovensku (t. 984/2). 191, 14. II. 1933; 3.

odpov. t. 1057/3. 219, 30. V. 1933; 5.

v záležitosti příslušníků Československé republiky z území hlučínského, zaměstnaných přechodně v Německu (t. 1469/1). 293, 19. III. 1935; 3.