KAHLER Josef

II. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Zvolen provisorně pořadatelem. 1, 12. XII. 1929; 13.

Zvolen definitivně zapisovatelem. 9, 24. I. 1930; 31.

Zvolen místopředsedou senátu. 136, 24. II. 1932; 40.

Vzdal se funkce místopředsedy senátu (26. IV. 1933). 213, 27. IV. 1933; 23.

Zvolen místopředsedou senátu a vykonal slib. 271, 2. VII. 1934; 23.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. a stál. (členem a náhr.).

Návrhy:

na poskytnutí podpory osobám, jež postiženy byly živelní pohromou dne 27. a 28. X. 1.930 (t. 320). 61, 20. XI. 1930; 3.

na výjimečné a časově omezené rozšíření zákona ze dne 5. VI. 1930, č. 74 Sb. z. a vlád. nař. ze dne 20. VI. 1930, čís. 79 Sb. z. (t. 337). 65, 27. XI. 1930; 83.

na poskytnutí bezodkladné a vydatné podpory osobám, postiženým živelní pohromou dne 24. června 1931 v okresu Rokytnice v Orlických Horách (t. 525). 105, 8. VII. 1931; 4.

na poskytnutí co nejrychlejší a vydatné podpory osobám, postiženým živelními škodami v okresech broumovském a trutnovském (t. 527). 105, 8. VII. 1931; 4.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům a malodomkářům v obcích Zdonově a Libné v politickém okresu broumovském, kteří těžce byli poškozeni krupobitím (t. 874). 165, 20. X. 1932; 3.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům a malodomkářům v obcích Otovicích a Šonově u Broumova, kteří těžce byli poškozeni krupobitím (t. 875). 165, 20. X. 1932; 3.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 26, 1. IV. 1930; 75, něm. 145.

o vládním programovém prohlášení. 171, 10. XI. 1932; 20, něm. 37.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Lanškrouně (přestupek pomluvy podle §u 2 zákona z 28. VI. 1933, č. 108 Sb. z., o ochraně cti) (č. 12.226). 277, 6. XI. 1934; 5.

KAPRAS Jan, dr.

I. voleb. kraj

ND.

Povolán jako náhradník místo zemřelého Viktora D y ka.

Volba verifikována 103, 2. VII. 1931; 3.

Slib vykonal 98, 26. V. 1931; 6.

Byl členem výb. ink. - kult. a úst. práv.

Zpravodajem:

úst. práv. v. o zřízení pomníku dr. Al. Rašínovi a dr. M. R. Štefánikovi (zpr. t. 988), 192,.15. II. 1933; 3.

Řeč v rozpravě.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 127, 16. XII. 1931; 36.

o bankovním zákonu (zpr. t. 723). 140, 20. IV. 1932; 17.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 196, 22. II. 1933; 87.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 241, 19. XII. 1933; 75.

KARAS Josef, dr.

I. voleb. kraj

L

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Zvolen provisorně zapisovatelem. 1, 12. XII. 1929; 13.

Zvolen definitivně zapisovatelem. 9, 24. I. 1930; 31.

Byl členem výb. rozp. - stál. (náhr.) úst. práv. a zahr.

Návrhy:

na poskytnutí finanční podpory níže uvedeným obcím okresu táborského na úhrady škod, způsobených krupobitím dne 18. června 1931 (t. 511). 105, 8. VII. 1931; 3.

Zpravodajem:

rozp. v. k předloze o prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední ukony ve věcech správních (zpr. t. 27). 7, 20. XII. 1929; 6, doslov 8. vyjádření k resolucím 9.

rozp. v. o opatření Stál. výb. o konečné úpravě čsl. měny (zpr. t. 43). 9, 24. I. 1930; 15.

rozp. v. o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta RČS T. G. Masaryka (zpr. t. 112). 16, 21. II. 1930; 5.

rozp. v. o vlád. nař. z 28. XII. 1929, č. 185 Sb. z., kterým se provádí zákon o dávkách za úřední úkony ve věcech správních z 20. XII. 1929, č. 180 Sb. z. 25, 31. III. 1930; 7.

zahr. v. o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (zpr. t. 209) 41, 27. V. 1930; 4.

o změně a doplňku zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 236). 48, 13. VI. 1930; 52, doslov 70.

vyjádření k pozměňov. návrhům 71.

rozp. v. o prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 333). 64, 26. XI. 1930; 73.

rozp. v. o nabytí místní dráhy Liberec - Jablonec - Tanvald státem (zpr. t. 379). 84, 10. III. 1931; 27.

rozp. v. o nabytí místní dráhy Litovel - Senice státem (zpr. t. 424). 92, 24. IV. 1931; 4.

rozp. v. o řízení nesporném (zpr. t. 437). 93, 29. IV. 1931; 10.

rozp. v. o novelisaci zákona o silničním fondu (zpr. t. 445). 94, 5. V. 1931; 10, doslov 95, 6. V. 1931; 27.

úst. práv. v. o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů (zpr. t. 466). 102, 10. VI. 1931; 30. tiskové opravy 103, 2. VII. 1931; 18.

rozp. v. o prodloužení platnosti zákona, jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní.úřady (zpr. t. 467). 103, 2. VII. 1931; 7.

rozp. v. o soudních poplatcích (zpr. t.553). 111, 16. VII. 1931; 74, doslov 78.

tisková oprava 80.

úst. práv. v. o bankovním zákonu (zpr. t. 723), 140, 20. IV. 1932; 3, doslov 75.

rozp. v. o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících (zpr. t. 765). 149, 18. V. 1932; 21, doslov 150, 19. V. 1932; 33.

úst. práv. v. o změně některých ustanovení obecného horního zákona z 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (zpr. t. 821). 157, 14. VI. 1932; 4, doslov 39.

rozp. v. o novelisaci zákona č. 7/1924 o ochraně čsl. měny a oběhu zákonných platidel (zpr. t. 853). 164, 15.VII. 1932; 41. oprav tiskových změn 49.

rozp. v. o prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 949). 179, 15. XII. 1932; 16, doslov 19.

rozp. v. o změně zákona č. 56/1932 o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 957). 183, 20. XII. 1932; 4, doslov 16.

úst. práv. v. o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (zpr. t. 967). 187, 27. XII. 1932; 17.

úst. práv. v. o doplňku zákona na ochranu republiky (zpr. t. 1086). 229, 28. VI. 1933; 20.

úst. práv. v. o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (zpr. t. 1100). 231, 12. VII. 1933; 28, doslov 50.

úst. práv. v. o placení některých závazků stát. a jiných veřej. zaměstnanců a pozůstalých po nich (zpr. t. 1129). 235, 7. XI. 1933; 5, doslov 9.

úst. práv. v. o zřízení berních správ v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 1161). 240, 18. XII. 1933; 12.

rozp. v. o náhradě členům volebního soudu (zpr. t. 1153). 247, 23. I. 1934; 8.

úst. práv. v. o novelisaci obecného horního zákona (zpr. t. 1203). 248, 24. I. 1934; 3, doslov 24. oprava tiskových chyb 27.

rozp. v. o konečné úpravě čsl. měny (zpr. t. 1207) a o akciové bance cedulové (zpr. t. 1208). 251, 17. II. 1934; 3, doslov 26.

rozp. v. o daňovém osvobození cizozemských motorových vozidel (zpr. t. 1275). 263, 5. VI. 1934; 10.

rozp. v. o prodloužení a novelisaci zákona o ochraně čsl. měny a oběhu zákonných platidel (zpr. t. 1291). 265, 12. VI. 1934; 4.

úst. práv. v. o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 1320). 268, 21. VI. 1934; 5.

úst. práv. v. o umořování listin (zpr. t. 1325). 269, 26. VI. 1934; 3.

textové změny 4.

rozp. v. o úpravě rozpočtu vojenské správy (zpr. t. 1348). 270, 27. VI. 1934; 9.

úst. práv. v. o hasičském příspěvku při požárním pojištění (zpr. t. 1357). 273, 4. VII. 1934; 3.

rozp. v. o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech (zpr. t. 1414). 285, 19. XII. 1934; 27.

úst. práv. v. o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 1423). 288, 20. XII. 1934; 5.

úst. práv. v. o provádění mezinárodních plavebních úmluv, týkajících se Dunaje a Labe (zpr. t. 1493). 299, 9. IV. 1935; 11.

rozp. v. o dodavatelských pokladničních poukázkách (zpr. t. 1510). 299, 9. IV. 1935; 19.

rozp. v. o novém určení výše státních záruk za vývozní úvěry (zpr. t. 1473). 299, 9. IV. 1935; 24.

úst. práv. v. o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům (zpr. t. 1514). 300, 11. IV. 1935; 14, doslov 22.

úst. práv. v. o hasičském příspěvku při požárním pojištění (zpr. t. 1515). 301, 11. IV. 1935; 29.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. dr. Beneše o haagské konferenci. 13, 6. II. 1930; 2.

o petici Svazu horníků a hutníků v Příbrami týkající se drahotních přídavků provisionistům a vdovám ze stát. báňských a hutních podniků (čís. 3096/31 předs.). 86, 23. III. 1931; 12.

o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) (zpr. t. 473). 101, 9. VI. 1931; 29.

o finančních opatřeních z oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497). 298, 4. IV. 1935; 37.

KARPÍŠKOVÁ Betty

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 5.

Byla členkou výb. soc. pol.

Zpravodajem:

soc. pol. v. o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 329). 64, 26. XI. 1930; 3, doslov 61. soc. pol. v. o novelisaci zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 627). 119, 12. XI. 1931; 4, doslov 63.

soc. pol. v. o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1091). 210, 30. III. 1933; 3, doslov 30.

soc. pol. v. o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1178). 244, 22. XII. 1933; 23, doslov 25.

soc. pol. v. o novelisaci zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 1318). 268, 21. VI. 1934; 29, doslov 52.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 28, 3. IV. 1930; 59.

o změně a doplňku zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 236). 48, 13. VI. 1930; 56.

o ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření (zpr. t. 223). 51, 2. X. 1930; 15.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 197, 23. II. 1933; 92.

o prodloužení lhůty k postátnění odborných škol pro ženská povolání (zpr. t. 1371). 275, 11. VII. 1934; 19.

o branném příspěvku (zpr. t. 1413). 286, 19. XlI. 1934; 19.

Interpelace:

stran inserování a dovozu preparátů z ciziny k léčení pohlavních chorob (t. 843/3). 161, 8. VII. 1932; 4. odpov. t. 883/10. 165, 20. X. 1932; 3.

ve věci bezplatného očkování dětí proti záškrtu (t. 1420/2). 286, 19. XII. 1934; 48. odpov. t. 1470/2. 293, 19. III. 1935; 3.

KAVAN Eduard

VII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Návrhy:

na poskytnutí mimořádné výpomoci drobným zemědělcům v Dolní Bečvě, politický okres Valaš. Meziříčí na Moravě, postiženým krupobitím (t. 536). 106, 10. VII. 1931; 3.

Interpelace:

ve věci vylepování plakátů a rozšiřování letáků obsahujících trestné činy podle zákona na ochranu republiky (t.905/2). 169, 3. XI. 1932; 3. odpov. t. 997/4. 202, 14. III. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Novém Jičíně (přečin urážky na cti tiskem) (čís. 8363/1933). 202, 14. III. 1933; 4. zpr. t. 1313; zprav. F. Šabata. 267, 19. VI. 1934; 4. n e v y d á n 271, 2. VII. 1934; 23.

KELLO Ján.

IX. voleb. kraj

K

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Návrhy:

2 po z m ě ň o v. návrhy k t. 1079. 227, 26. VI. 1933; 8.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 196, 22. II. 1933; 78.

o otvírací a zavírací hodině obchodních místností v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 1079). 227, 26. VI. 1933; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okres. úř. v Žilině (přestupek proti nařízení býv. uh. ministerstva vnitra čís. 7430/1913 B M E) (č. 1353). 38, 20. V. 1930; 4. zpr. t. 229; zprav. dr. A. Milota. 45, 11. VI. 1930; 3. n e v y d á n (zprav. A. Šelmec). 49, 23. VI. 1930; 16.

okres. úř. v Lipt. Mikuláši (přestupek shromažďovacího zákona) (č. 5887/32). 137, 30. III. 1932; 8. zpr. t. 761; zprav. A. Berkovec. 147, 11. V. 1932; 43. n e v y d á n 153, 3. VI. 1932; 53.

okres. úř. v Lipt. sv. Mikuláši (přestupek shromažďovacího zákona) (č. 5888/32). 137, 30. III. 1932; 8. zpr. t. 759; zprav. A. Berkovec. 147, 11. V. 1932; 43. n e v y d.á n 153, 3. VI. 1932; 52.

okres. úř. v Lipt. sv. Mikuláši (přestupek shromažďovacího zákona) (č. 5889/32). 137, 30. III. 1932; 9. zpr. t. 760; zprav. A. Berkovec. 147, 11. V. 1932; 43. n e v y d á n 153, 3. VI. 1932; 52.

Volán k pořádku:

79, 5. II. 1931; 16.

KERESTURY Josef

XI. voleb. kraj

DCHS hospitant (OKS)

Povolán jako náhradník na místo resignovavšího dra Gézy G r os s c h m i d a.

Volba verifikována 235, 7. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 189, 8. II. 1933; 5.

Byl členem výb. kult. a úst. práv.

Návrhy:

aby vládní návrhy vydávány byly také v úředním maďarském překladu (t. 1025). 211, 25. I V. 1933; 5.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 196, 22. II. 1933; 45, maď. 104.

o novelisaci zákona na ochranu republiky a zákonů tiskových (zpr. t. 1359). 274, 10. VII. 1934, 30, maď. 62.

Interpelace:

ve věci opozdívajícího se schvalování synodálních zákonů generální církvi reformované, o křivdění reformovaným duchovním ve věci kongruy a státního občanství a započítání jejich služebních let (t. 1027/3). 211, 25. IV. 1933; 5. odpov. t. 1114/6. 232, 17. X. 1933; 5.

o definitivní úpravě pensijních požitků župních zaměstnanců (t. 1272/2). 262, 15. V. 1934; 4, odpov. t. 1386/7.

KIANIČKA Bohuš

VIII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. im. - rozp. a soc. pol.

Návrhy:

aby bylo nařízeno vládou, že by města s veřejnými porážkami zřizovala současně s porážkou, masnou tržnici, chladírnou, mrazírnou, střevárnou, dršťkárnou atd. též povinné kožní skladiště na konservování a aukční zpracování koží, pocházejících z místních a okolních zvěrolékařsky prohlédnutých porážek (t. 97). 14, 19. II. 1930; 4. i v příčině zrušení daňových břemen stavu řeznicko-uzenářského (t. 98). 14, 19. II. 1930; 4.

po z m ě ň o v. návrh k t. 1079. 227, 26. VI. 1933; 8.

po z m ě ň o v. návrh k t. 1366. 275, 11. VII. 1934; 40.

Resoluce:

3 resol. k t. 237. 48, 13. VI. 1930; 48.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 648 (im. J. Slámy). 125, 14. XII. 1931; 6.

im. v. zpr. t. 922 (im. H. Tichyho). 189, 8. II. 1933; 14.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 28). 7, 20. XII. 1929; 22.

o výkladu min. dr. Beneše o haagské konferenci. 13, 6. II. 1930; 29.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 28, 3. IV. 1930; 77.

o změně celního sazebníku pro čsl. celní území (zpr. t. 237). 48, 13. VI. 1930; 38.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 126, 15. XII. 1931; 87.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724). 144, 28. IV. 1932; 57.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 195, 21. II. 1933; 77.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 241, 19. XII. 1933; 37.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 282, 13. XII. 1934; 44.

Prohlášení:

jímž se připojuje k protestu proti teritoriálním ústupkům na úkor Slovenska. 133, 25. I. 1932; 15.

Interpelace:

ve věci vybírání druhé daně z masa na potravní čáře (t. 604/4). 114, 20. X. 1931; 3.

odpov. t. 688/4. 133, 25. I. 1932; 5.

v záležitosti Jána Pavelce, řezníka a uzenáře z Hranic (t. 783/1). 151, 31. V. 1932; 3.

odpov. t. 883/9. 165, 20. X. 1932; 3.

KINDL Bohuslav

V. voleb. kraj

K

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. im. - in. - nár. hosp. - soc. pol. - techn. doprav a živn.

Návrhy:

aby byl vydán zákon o generální úpravě platových, služebních a pensijních požitků všem státním a veřejným zaměstnancům a zaměstnancům státních veřejných podniků (t. 181). 33, 29. IV. 1930; 3.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 112. 16, 21. II. 1930; 8.

7 p o z m ě ň o v. a 2 e v e n t. návrhy k t. 280. 54, 14. X. 1930; 29-31.

3 p o z m ě ň o v. návrhy k t. 350. 74, 18. XII. 1930; 98.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 535. 108, 14. VII. 1931; 28.

2 p o z m ě ň o v. návrhy k t. 966. 188, 28. XII. 1932; 76.

2 d o p l ň o v. návrhy k t. 1203. 248, 24. I. 1934; 23-24.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 1214. 253, 21. II. 1934; 29.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 1305. 267, 19. VI. 1934; 13-14.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 1374. 275, 11. VII. 1934; 13.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 1372. 275, 11. VII. 1934; 31-34.

10 p o z m ě ň o v. návrhů k t. 1389. 286, 19. XII. 1934; 44-45.

Resoluce:

k č. 3096/31 předs. 86, 23. III. 1931; 13.

Řeč v rozpravě:

o opatření Stál. výb. o konečné úpravě, čsl. měny (zpr. t. 43). 9, 24. I. 1930; 22.

o dohodě o úpravě obchodních styků s Egyptem (zpr. t. 169) (mluví o persekuci komunistů). 33, 29. IV. 1930; 10.

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184). 35, 7. V. 1930; 7.

o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpr. t. 280). 53, 10. X. 1930; 21.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 74, 18. XII. 1930; 19.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404). 85, 11. III. 1931; 44.

o petici Svazu horníků a hutníků v Příbrami týkající se drahotních přídavků provisionistům a vdovám ze stát. báňských a hutních podniků (č. 3096/31 předs.). 86, 23. III. 1931; 8.

o vlastní im. věci (zpr. t. 484). 105, 8. VII. 1931; 11.

o vlastní im. věci (zpr. t. 485). 106, 10. VII. 1931: 16.

o zvýšení dávek pensij. pojištění soukr. zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (zpr. t. 535). 108, 14. VIl. 1931; 8.

o podpoře zahran. obchodu (zpr. t. 552), 111, 16. VII. 1931; 58.

o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 643) a o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (zpr. t. 644). 122, 28. XI. 1931; 32.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 128, 17. XII. 1931; 66.

.o úmluvě a sjednocení některých pravidel o mezinár. letecké dopravě (zpr. t. 686); mluví o stávce kamenodělníků v lomech na Skutečsku. 136 24. II. 1932; 38.

o odškodnění nemocí z povolání (zpr. t. 749 a 748). 147, 11. V. 1932; 39.

o vlastní im. věci (zpr. ústní). 151, 31. V. 1932; 12.

o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpráva ústní k t. 928). 176, 29. XI. 1932; 11.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966). 188, 28. XII. 1932; 45.

o III. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 977); mluví o postupování proti demonstrujícím dělníkům. 191, 14. II. 1933; 5.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 198, 24. II. 1933; 46.

o prodloužení a doplnění zákonů týkají cích se bytové péče (zpr. t. 1091). 210, 30. III. 1933; 19.

o prodloužení lhůty stanovené v § 6, odst. 1 zákona o půjčce práce (zpr. t. 1052). o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1127). 234, 25. X. 1933; 28.

o placení některých závazků stát. a jiných veřej.zaměstnanců a pozůstalých po nich (zpr. t. 1129). 235, 7. XI. 1933; 5.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 243, 21. XII. 1933; 48.

o exekucích a konkursech proti nezaměstnaným (zpr. t. 1214) a o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1215). 253. 21. II. 1934; 21.

o novelisaci předpisů o soudnictví úrazového pojištění dělnického (zpr. t.1305). 267, 19. VI. 1934; 10.

o novelisaci zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 1318). 268, 21. VI. 1934; 42.

o zákonu o soukromých zaměstnancích (zpr. t. 1372). 275, 11. VII. 1934; 27.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 284. 18. XII. 1934; 58.

o jízdě motorovými vozidly (zpráva t. 286),19. XII. 1934; 33. o pobytu cizinců (zpr. t. 1472). 295, 26. III. 1935; 12.

o novelisaci řádu volení do posl. sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev a do obcí (zpr. t. 1516). 301, 11. IV. 1935; 9.

Interpelace:

o nepřiznání důchodu předků otci po zabitém vojínu Josefu Kotrousovi (t. 479/1). 101, 9. VI. 1931; 3. odpov. t. 592/3. 112, 14. X. 1931; 5.

o trestných činech spáchaných radou po litické správy v Třeboni dr. Josefem Marunou (t. 998/3). 202, 14. III. 1933; 3. odpov. t. 1118/1. 232, 17. X. 1933; 5.

Žádost ve věcech imunity:

sen. Kříže za provedení řízení podle § 51 jedn. ř. (č. 3106). 78, 3. II. 1931; 4.

okres. s. v Čes.Krumlově (přestupek proti bezpečnosti cti podle §u 487 tr. z.) (č. 3859). 93, 29. IV. 1931; 3. zpr. t. 485; zprav. A. Berkovec. 102, 10. VI. 1931; 36. vydán 106, 10. VII. 1931; 17.

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin po dle §u 15, č. 2 zák. na ochranu republiky) (č. 3959/31). 96, 20. V. 1931; 6. zpr. t. 484; zprav. A. Berkovec. 102, 10. VI. 1931; 36. vydán 105, 8. VII. 1931; 14.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky) (č. 4321). 103, 2. VII. 1931; 5.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle §u 1, odst. 1, zák. na ochranu republiky) (č. 4629/31). 112, 14. X. 1931; 7. zpr. t. 635; zprav. A. Berkovec. 119, 12. XI. 1931; 4. n e v y d á n 120, 27. XI. 1931; 18.

sen. Klofáče za zavedení kárného řízení podle § 51 jedn. ř. pro výrok učiněný ve 150. schůzi senátu dne 19. V. 1932 (č. 6402/1932 předs.) 151, 31. V. 1932; 3. zpr. ústní; zprav. dr. A. Milota 10, doslov 19. důtka udělena 20.

Volán k pořádku:

9, 24. I. 1930; 25.

33, 29. IV. 1930; 11.

35, 7. V. 1930; 11, 14.

74, 18. XII. 1930; 47.

80, 10. II. 1931; 24.

82, 5. III. 1931; 19.

84, 10. III. 1931; 19, 26.

100, 27. V. 1931; 31.

103, 2. VII. 1931; 10.

105, 8. VII. 1931; 11.

106, 10. VII. 1931; 17.

120, 27. XI. 1931; 7, 8.

136, 24. II. 1932; 18, 40.

151, 31. V. 1932; 13, 14, 15, 16, 17.

234, 25. X. 1933; 29.

Vyloučen z jednání senátu:

na 5 schůzí 2, 13. XII. 1929; 4.