IKERT Franz

III. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 4

Byl členem výb. ink. (I. náhr. a II. náhr.) a rozp.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku pro čsl. celní území (zpr. t. 237). 48, 13. VI. 1930; 27, něm. 90.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 70, 15. XII. 1930; 31. něm. 68.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 127, 16. XII. 1931; 99, něm. 153.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 241, 19. XII. 1933: 47. něm. 97.

JANČEK Ondrej

IX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930: 8

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 4.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) - rozp. a živn.

Návrhy:

aby vláda dotovala zavčas ministerstvo sociální péče za účelem podpory školských nouzových staveb na Slovensku (t. 778). 151, 31. V. 1932; 3.

na poskytnutí podpory požárem zničené obci Nižná Revúca, okres Ružomberok (t. 1281). 263, 5. VI. 1934; 4.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 445. 95, 6. V. 1931; 24.

Resoluce:

k t. 332. 65, 27. XI. 1930; 75.

2 resol. k t. 404. 85, 11. III. 1931; 47 - 48.

Řeč v rozpravě:

o stavebním ruchu (zpr. t. 174). 32, 10. IV. 1930; 22.

o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 202). 43, 4. VI. 1930; 20.

o změně a doplňku zák. č. 76/1927 Sb. z., o přímých daních (zpr. t. 332). 65, 27. XI. 1930; 8.

o mimořádném úvěru 150 mil. Kč na zmírňování následků hospodářské krise (zpr. t. 367). 75, 19. XII. 1930: 49.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404). 85, 1 1. III. 1931; 19.

o novelisaci zákona o silničním fondu (zpr. t. 445). 94, 5. V. 1931; 21.

o vydání dalších předpisů o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (zpr. t. 462) a o změně zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 463). 100, 27. V. 1931; 38.

o novelisaci zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 627). 119, 12. XI. 1931; 14.

o prodloužení a doplňku zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 676). 132, 19. XII. 1931; 10.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724). 144, 28. IV. 1932; 29.

o novelisaci zákona čís. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850). 162, 13. VII. 1932; 36.

o im. věci J. Janíka (zpr. t. 861). 165, 20. X. 1932; 5.

o dani kupónové a o snížení úroků z ně kterých papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 1011) a o půjčce práce (zpr. t. 1012). 205, 21. III. 1933; 21.

o prodloužení a doplnění zákonů týkají cích se bytové péče (zpr. t. 1091). 210, 30. III. 1933; 4.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 1131); mluví o poměrech na Slovensku. 236, 14. XI. 1933; 8.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 243, 21. XII. 1933; 3.

o změně zákonů o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 1319).

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. v Bratislavě a okres. s. v Brezně n./H. (přečin pomluvy po dle §u 1 zák. čl. XLI/1914) (č. 5170/1931 předs.). 120, 27. XI. 1931; 3.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a okres. s. v Brezně n./H. z 13. XI. 1931 Nt 111/31/2 (přečin pomluvy podle §u 1 zák 11 čl. XLI/1914) (č. 5171/1931 předs.). 120, 27. XI. 1931; 3 - 4.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Banské Bystrici (přečin podle §u 14, čís. 5 zák. na ochranu republiky) (č. 10341 pres./1933). 245, 17. I. 1934; 4. zpr. t. 1242; zprav. dr. E. Bačínský. 259, 10. IV. 1934; 3. n e v yd á n 24.