BAČÍNSKÝ Edmund. dr.

XII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 78, 3. II. 1931; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. im. - ink. (II. náhr.) - techn. doprav. a úst. práv.

Návrhy:

na poskytnutí státní pomoci postiženým povodní na Podkarpatské Rusi (t. 1103). 231, 12. VII. 1933; 5.

na doplnění zákona ze dne 5. V. 1933, čís. 74 Sb. z., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti rolníkům (t. 1107). 232, 17. X. 1933; 5.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 495 (im. I. Mezö). 105, 8. VII. 1931; 14.

im. v. zpr. t. 775 (im. dr. E. Korlátha). 155, 7. VI. 1932; 17.

im. v. zpr. t. 775 (im. dr. E. Korlátha). 217, 26. V. 1933; 8.

im. v. zpr. t. 1239 (im. J. Jančeka). 259, 10. IV. 1934; 23.

im. v. zpr. t. 1292 (im. V. Mikulíčka). 265, 12. VI. 1934; 7.

im. v. zpr. t. 1297 (im. J. Sechtra). 269, 26. VI. 1934; 8.

im. v. zpr. t. 1467 (im. I. Mezö). 301, 11. IV. 1935; 26.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 26, 1. IV. 1930; 39, rus. 133.

o hospodářské krisi (naléh. interp. V. Donáta (koal.) t. 283). 55, 16. X. 1930; 44, rus. 103.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 70, 15. XII. 1930; 44, rus. 84.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 126, 15. XII. 1931; 45, rus. 115.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 195, 21. II. 1933; 88, rus. 139.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 241, 19. XII. 1933; 51, rus. 101.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na rok 1935. 282, 13. XII. 1934; 40, rus. 110.

Interpelace:

n a l é h a v á ohledně protizákonného jmenování zvláštní zkušební komise (odbočky) pro externí zkoušky učitelské dospělosti na Podkarpatské Rusi (t. 1075).

226, 22. VI. 1933; 3. odpov. t. 1096. 230, 10. VII. 1933; 3.

ve věci zakoupených knih s protistátním obsahem školními úřady na Podk. Rusi a zařazení těchto knih do knihoven škol materských, učitelských a žákovských na školách obecných a měšťanských a obchodní akademii (t. 403/4). 86, 23. III. 1931; 3. odpov. t. 551/3. 108, 14. VII. 1931; 4.

ve věci ošacovací akce školou povinných dětí na Podkarpatské Rusi (t. 410/2). 88, 26. III. 1931; 3. odpov. t. 461/3. 98, 26. V. 1931; 5.

o pronásledování ruských učitelů na Podkarpatské Rusi (t. 859/1). 164, 15. VII. 1932; 50. odpov. t. 1026/1. 211, 25. IV. 1933; 5.

o zabezpečení práce na Podkarp. Rusi (t. 859/5). 164, 15. VII. 1932; 50. odpov. t. 1041/1. 217, 26. V. 1933; 4.

ve věci platnosti, resp. neplatnosti tzv. "Generálního statutu" pro Podkarpatskou Rus z roku 1919, a ve spojení s tím neschvalování ruských učebnic (t. 939/1). 177, 13. XII. 1932; 4.

ve věci nedostatku cvičné školy při státním učitelském ústavě v Mukačevě (t. 964/2).

187, 27. XII. 1932; 3.

BERGMAN Rudolf

I. voleb. kraj

ND.

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. br. - dáv. z maj., nár. hosp. a parl. úsp. kom. (náhr.).

Návrhy:

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921,.č. 130 Sb. z., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (t. 239). 49, 23. VI. 1930; 4.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o prodloužení platnosti zákona o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (zpr. t. 405). 86, 23. III. 1931; 4.

Řeč v rozpravě:

o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (zpr. t. 167) a o výrobě chleba (zpr. t. 168). 30, 8. IV. 1930; 11.

o hospodářské krisi (naléh. interp. V. Donáta (koal.) t. 283). 55, 16. X. 1930; 26.

o mimořádném úvěru 150 mil. Kč na zmírňování následků hospodářské krise (zpr. t. 367). 75, 19. XI.I. 1930; 38.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404). 85, 11. III. 1931; 31.

o stát. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů. výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (zpr. t. 420) a o stát. fondu pro vodo hospodářské meliorace (zpr. t. 419). 88, 26. III. 1931; 37.

o vydání dalších předpisů o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (zpr. t. 462) a o změně zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 463). 98, 26. V. 1931; 18.

o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 548) a o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živel. pohromami (zpr. t. 539). 110, 15. VII. 1931; 28.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení. 114, 20. X. 1931; 21.

o změně zákona o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 628). 119, 12. XI. 1931; 43.

o délce presenční služby a některých změnách branného zákona a zákona 53/1927 (zpr. t. 747). 146, 10. V. 1923; 9.

o změně § 1 zák. 139/1926 o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zák. 46/1929 (zpr. t. 766). 149, 18. V. 1932; 7.

o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (zpr. t. 831). 158, 23. VI. 1932; 9.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 197, 23. II. 1933; 74.

o dočasné úpravě výkonu exekuce proti zemědělcům (zpr. t. 1035). 216, 5. V. 1933; 10.

o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (zpr. t. 1076). 226, 22. VI. 1933; 14.

o prohlášení min. veř. prací o důlní katastrofě v Oseku. 246, 18. I. 1934; 16.

Věcná poznámka:

v níž za rozpravy o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (zpr. t. 167) a o výrobě chleba (zpr. t. 168) odmítá výroky V. Mikulíčka. 30, 8. IV. 1930; 35.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. trest. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti) (č. 529). 12, 5. II. 1930; 3.

zpr. t. 149; zprav. inž. J. Havlín. 23, 27. III. 1930; 4. n e v y d á n 25, 3. III. 1930, 8.

BERKOVEC Antonín

V. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. im. - ink. (I. náhr.) a soc. pol.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 21. III. 1929, č. 43 Sb. z., o státních starobních podporách (t. 158). 28, 3. IV. 1930; 128.

na rychlé poskytnutí podpory obyvatelům krupobitím postižených obcí okresu klatovského (t. 483). 102, 10. VI. 1931; 36.

na rychlé poskytnutí podpory obyvatelům postiženým požárem v obci Lité u Manětína (t. 712). 137, 30. III. 1932; 8.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelům postiženým živelní pohromou na Klatovsku, Rokycansku a Sušicku (t. 809). 155, 7. VI. 1932; 3.

Zpravodajem:

soc. pol. v. o opatření Stál. výb., kterým se doplňuje zákon č. 43/1928 o stavebním ruchu (zpr. t. 39). 8, 15. I. 1930; 7.

im. v. zpr. t. 64 (im. J. Hakena). 14, 19. II. 1930; 14.

im v. zpr. t. 65 (im. A. Kříže). 14, 19. II. 1930; 15.

im. v. zpr. t. 129 (im. L. Wenzela). 21, 24. III. 1930; 12.

im. v. zpr. t. 382 (im. C Pivko). 78, 3. II. 1931; 12.

im. v. zpr. t. 387 (im. V. Mikulíčka). 85, 11. III. 1931; 56.

im. v. zpr. t. 439 (im. V. Mikulíčka). 96, 20. V. 1931; 7.

im. v. zpr. t. 469 (im. R. Langra). 103, 2. VII. 1931; 19.

im. v. zpr. t. 484 (im. B. Kindla). 105, 8. VII. 1931; 10, doslov 13.

im. v. zpr. t. 485 (im. B. Kindla). 106, 10. VII. 1931; 15.

im. v. zpr. t. 635 (im. B. Kindla). 120, 27. XI. 1931; 17.

im. v. zpr. t. 636 (im. W. Niessnera). 120, 27. XI. 1931; 18.

soc. pol. v. o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění (zpr. t. 741). 147, 11. V. 1932; 18, doslov 21.

im. v. zpr. t. 759 (im. J. Kello). 153, 3. VI. 1932; 52.

im. v. zpr. t. 760 (im. J. Kello), 153, 3. VI. 1932; 52.

im. v. zpr. t. 761 (im. J. Kello). 153, 3. VI. 1932; 53.

im. v. zpr. t. 954 (im. I. Lokoty). 189, 8. II. 1933; 15.

im. v. zpr. t. 955 (im. V. Mikulíčka). 191, 14. II. 1933; 7.

im. v. zpr. t. 1071 (im. I. Lokoty). 236, 14. XI. 1933; 11.

im. v. zpr. t. 1477 (im. inž. K. Marušáka). 301, 11. IV. 1935; 23.

im. v. zpr. t. 1484 (im. inž. K. Marušáka). 301, 11. IV. 1935; 24.

im. v. zpr. t. 1485 (im. inž. K. Marušáka). 301, 11. IV. 1935; 24.

Řeč v rozpravě:

o změně a doplňku zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 236). 48, 13. VI. 1930; 61.

o zvýšení dávek pensij. pojištění soukr. zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (zpr. t. 535). 108, 14. VII. 1931; 26.

o novelisaci zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 627). 119, 12. XI. 1931; 30.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 128, 17. XII. 1931; 38.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka o stávce horníků v revírech severočeském a ostravsko-karvínském. 139, 19. IV. 1932; 27.

BEUTEL Franz

III. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Zemřel 12. VIII. 1933.

232, 17. X. 1933; 2.

Místo něho nastoupil Josef Goth.

Byl členem výb. in. - kult. - rozp. - soc. pol. a techn. doprav.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 72, 17. XII. 1930; 42, něm. 106.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi a o prohlášení min. vnitra dr. Slávika o událostech v Duchcově. 80, 10. II. 1931; 66, něm. 113.

o zvýšení dávek pensij. pojištění soukr. zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (zpr. t. 535). 108, 14, VII. 1931; 14, něm. 30.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 197, 23. II. 1933; 89, něm. 155.

BÖHM Rudolf

XI. voleb. kraj

DCHS hospitant (OKS)

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Zemřel 18. I. 1933. 189, 8. II. 1933; 3.

Místo něho nastoupil Karl Kreibich.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.) a nár. hosp.

Návrhy:

na vydání zákona o doplnění § 47 zákona čís. 188/1930 o prodloužení zákonů o dani obratové a přepychové (t. 767). 149, 18. V. 1932; 3.

ve věci rychlé pomoci obcím Smolenice, Boleráz, Nádaš, Biksard, Klučovany, Farkašín, Majcichov v okrese Trnava (t. 860). 164, 15. VII. 1932; 50.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 27, 2. IV. 1930; 38, maď. 132.

o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (zpr. t. 316). 60, 7. XI. 1930; 16, maď. 51.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 71, 16. XII. 1930; 36, maď. 119.

o obchodní a plavební smlouvě s královstvím Rumunským (zpr. t. 376). 77, 22. I. 1931; 10, maď. 27.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi a o prohlášení min. vnitra dr. Slávika o událostech v Duchcově. 80, 10. II. 1931; 55, maď. 100.

o nabytí místní dráhy v údolí Gelnice státem (zpr. t. 423). 90, 22. I,V. 1931; 13, maď. 21.

o dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě s Jihoslávií (zpr. t. 524). 106, 10. VII. 1931; 12, maď. 21.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 126, 15. XII. 1931; 80, maď. 128.

o vlád. návrhu zákona, kterým se ministr fin. zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (zpr. t. 690). 135, 26. I. 1932; 10, maď. 41.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. 614). 1. IV. 1932; 54, maď. 95.

o novelisaci zákona č. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850). 162, 13. VII. 1932; 12, maď. 32.

Interpelace:

aby odvolány byly předpisy, kterými se omezuje obchod vepřovým dobytkem na Slovensku (t. 894/1). 166, 26. X. 1932; 2. odpov. t. 997/3.

BÖHR Josef

III. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. im. - ink. (I. a II. náhradník) - nár. hosp. a techn. doprav.

Návrhy:

na vydání doplňovacích opatření za účelem částečného zmírnění zemědělské tísně vůbec a několika oborů zemědělství obzvláště (t. 46). 9, 24. I. 1930; 4.

na změnu platných ustanovení o zjišťování trestného falšování mléka (t. 123). 18, 26. II. 1930; 3.

na zařazení města Varnsdorfu do skupiny míst B činovného (t. 653). 123, 4. XII. 1931; 4.

Resoluce:

k t. 237. 48, 13. VI. 1930; 48.

2 resol. k t. 379. 84, 10. III. 1931; 29.

k t. 446. 95, 6. V. 1931; 40.

k t. 670. 130, 18. XII. 1931; 91.

k t. 1269. 262, 15. V. 1934; 18.

Řeč v rozpravě:

o opatřeních Stál. výboru stran ochrany nájemníků a staveb. ruchu (zpr. t. 40 a 39). 8, 15. I. 1930; 14, něm. 36.

o opatření Stál. výb. o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1929 (zpr. t. 51). 10, 29. I. 1930; 30, něm. 39.

o dodatečné dohodě k obchodní úmluvě s Francií ze dne 2. VII. 1928 (zpr. t. 90). 18, 26. II. 1930; 9, něm. 13.

o návrhu V. Johanise o nedostatcích prováděného zákona o státních starobních podporách (zpr. t. 180). 36, 8. V. 1930; 12, něm. 17.

o změně celního sazebníku pro čsl. celní území (zpr. t. 237). 48, 13. VI. 1930; 22, něm. 86.

o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (zpr. t. 316). 60, 7. XI. 1930; 7, něm. 44.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 329). 64, 26. XI. 1930; 8, něm. 75.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi. 80, 10. II. 1931; 15, něm. 78.

o nabytí místní dráhy Liberec - Jablonec - Tanvald státem (zpr. t. 379). 84, 10. III. 1931; 27, něm. 65.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404). 85, 11. III. 1931; 11, něm. 67.

o novelisaci zákona o silničním fondu (zpr. t. 45). 94, 5. V. 1931; 15, něm. 35.

o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 548) a o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živel. pohromami (zpr. t. 539). 111, 16. VII. 1931; 8, něm. 85.

o změně zákona o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 628). 119, 12. XI. 1931; 45, něm. 82.

o změně daně ze zapalovadel (zpr. t. 670). 130, 18. XII. 1931; 86, něm. 118.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724). 144, 28. IV. 1932; 16, něm. 82.

o obnovení účinnosti zákona 47/1930 o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (zpr. t. 754). 150, 19. V. 1932; 41. něm. 54.

o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpráva ústní k tisku 928). 176, 29. XI. 1932; 9, něm. 26.

obnovení účinnosti zákona čís. 46/1930 o výrobě chleba (zpr. t. 932). 176, 29. XI. 1932; 19, něm. 31.

o dopravě motorovými vozidly (zpr. t. 965). 22. XII. 1932; 27, něm. 52.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966). 188, 28. XII. 1932; 38, něm. 106.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1091). 210, 30. III. 1933; 14, něm. 37.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 242. 20. XII. 1933: 59, něm. 85.

o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 1423). 288, 20. XII. 1934; 5. něm. 12.

Interpelace:

stran oslavování vraha Gavrilla Principa a jeho osudového zločinu (t. 135/4). 20, 11. III. 1930; 4. odpov. t. 256. 50, 24. VI. 1930; 3.

stran leteckého neštěstí v sobotu dne 11. X. t. r. na vojenském letišti ve Kbelích 57, 22. X. 19-30; 3. (t. 299/7). odpov. t. 396/12. 82, 5. III. 1931; 6.

BOTTO Ján, dr. inž.

IX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. in. - ink. - kult. a stál. (náhr.).

Návrhy:

na poskytnutí okamžité podpory pohořelým v obci Rejdová, okr. Rožnava (t. 900). 166, 26. X. 1932; 2.

na poskytnutí okamžité, vydatné podpory obyvatelům - pohořelcům osady Nižná Revúca, okres Ružomberok na Slovensku, kteří byli požárem velmi poškozeni a jsou na pomoc a podporu odkázáni (t. 1279). 263, 5. VI. 1934; 4.

Resoluce:

k t. 237. 48, 13. VI. 1930;48.

Zpravodajem:

kult. v. o zřízení teologické fakulty evang. v Bratislavě (zpr. t. 1236). 259, 10. IV. 1934; 4. doslov 17.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 27, 2. IV. 1930; 22.

o stát. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (zpr. t. 420) a o stát. fondu pro vodohospodářské meliorace (zpr. t. 419). 88, 26. III. 1931; 21.

BUDAY Jozef, dr.

XI. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Zvolen provisorně místopředsedou senátu 1, 12. XII. 1929; 3.

Zvolení za místopředsedu nepřijal 3, 17. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. dáv. z maj. - im. - ink. a stál.

Návrhy:

aby byl zřízen 17 členný vyšetřovací výbor z plena senátu na vyšetření okolností, které vyšly najevo o osobě místopředsedy senátu N. S. sen. Klofáče (t. 601). 112, 14. X. 1931; 6.

na udělení podpory krupobitím poškozeným rolníkům více obcí trnavského okresu (t. 857). 164, 15. VII. 1932; 4.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 174. 32, 10. IV. 1930; 38 - 39.

k t. 1511. 299, 9. IV. 1935; 23.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 26, 1. IV. 1930; 52.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 71, 16. XII. 1930; 3.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 126, 15. XII. 1931; 29.

o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících (zpr. t. 765). 150, 19. V. 1932; 29.

o im. věci J. Doudy (zpr. t. 730). 151, 31. V. 1932; 21.

o vládním programovém prohlášení. 170, 8. XI. 1932; 3.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 195, 21. II. 1933; 64.

o prohlášení min. zahr. věcí o boji o demokracii v politice evropské a světové. 212, 26. IV. 1933; 2.

o změně a doplnění některých ustanovení zákona č. 326/1920 o jednacím řádu senátu (zpr. t. 1054 a 1055) a zákona č. 325/1920 o jednacím řádu posl. sněmovny (zpr. t. 1053). 219, 30. V. 1933; 15.

o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 1066). 223, 9. VI. 1933; 4.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 241, 19. XII. 1933; 17.

o zřízení teologické fakulty evang. v Bratislavě (zpr. t. 1236). 259, 10. IV. 1934; 10.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 282, 13. XII. 1934; 35.

Prohlášení:

jménem Hlinkovy strany ľudové o politických věcech na Slovensku za rozpravy o návrzích na poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 1106). 232, 17. X. 1933; 9.

Věcná poznámka:

v níž, byv volán k pořádku po své řeči o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660), uvádí, že byl dalek toho pomlouvati soudy nedoloženě. 126, 15. XII. 1931; 86.

Interpelace (n a l é h a v á):

n a l é h a v á v záležitosti jmenování nového ředitele železnic v ředitelství košickém (t. 442). 95, 6. V. 1931; 47. odpov. t. 456. 96, 20. V. 1931; 6.

n a l é h a v á ve věci Komenského university v Bratislavě (t. 669). 135, 26. 1. 1932; 3. odpov. t. 698. 136, 24. II. 1932; 5.

n a l é h a v á ve věci slovenské university Komenského v Bratislavě (t. 732). 147, 11. V. 1932: 4. odpov. t. 870. 165, 20. X. 1932; 3.

n a l é h a v á ve věci mylného vysvětlování § 4 jazykového zákona ze dne 29. II. 1920, č. 122 (t. 1006). 214, 3. V. 1933; 3, odpov. t. 1170. 243, 21. XII. 19.33; 3.

Interpelace:

ve věci bývalého okresního soudce v Bratislavě.dr. Frant. Linharta (t. 385/4). 78, 3. II. 1931; 4. odpov. t. 551/5. 108, 14. VII. 1931; 4.

ve věci obcházení úředního jazyka na Slovensku podle § 4 zákona ze dne 29. II. 1920 podle § 129 ústav. listiny, kterým se ustanovují zásady jazykového práva v republice Československé (t. 397/1). 82. 5. III. 1931; 6. odpov. t. 595/2. 112, 14. X. 1931; 5.

ve věci vysílání velkého počtu českých učitelských sil na Slovensko (t. 573). 111, 16. VII. 1931; 82. odpov. t. 699/1. 136, 24. II. 1932; 5.

ve věci obcházení úředního jazyka na Slovensku (t. 621/1). 116, 4. XI. 1931; 4. odpov. t. 688/5. 133, 25. I. 1932: 5.

ve věci nespravedlivého postupu referátu ministerstva školství a národní osvěty v Bratislavě v záležitosti přetvoření řím. kat. lidové školy v Trenčianské Turné na školu obecnou (t. 735/1). 142, 26. IV. 1932; 3. odpov. t. 895/1. 168, 27. X. 1932; 3.

ve věci obcházení slovenčiny jako státního oficielního jazyka při železnicích na Slovensku (t. 735/2). 142, 26. IV. 1932; 3. odpov. t. 847/3. 161, 8. VII. 1932; 4.

v záležitosti neobsazování řádných stolic na lékařské fakultě university Komenského v Bratislavě (t. 843/2). 161, 8. VII. 1932; 4. odpov. t. 895/4. 168, 27. X. 1932; 3.

ve věci obcházení úředního jazyka slovenského "Vědeckou zkušební komisí pro učitelství na středních školách v Bratislavě" (t. 1027/1). 211, 25. IV. 1933; 5. odpov. t. 1141/2. 236, 14. XI. 1933; 4.

ve věci nemístného konfiskování deníku "Slovák" (t. 1104). 231, 12. VII. 1933; 5. odpov. t. 1114/5. 232, 17. X. 1933; 5.

Volán k pořádku:

126. 15. XII. 1931; 37.

232, 17. X. 1933; 9, 11.