Těsnopisecká zpráva

o 155. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 15. listopadu 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Z předsednictva přikázáno

Přesunutí pořadu jednání

Pořad jednání:

1 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny(tisk 769) k vládnímu návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1929 (tisk 770) (pokračování)

Řeč sen. Jokla

Řeč sen. Friedricha

Řeč sen. dr Törkölyho

Řeč sen. Pavelky

Řeč sen. Hampla

Řeč sen. dr Franciscyho

Řeč sen. Hartla

Řeč sen. dr Němce

Řeč sen. Polacha

Řeč sen. Sechtra

Řeč sen. Plamínkové

Řeč sen. Kianičky

Řeč sen. Dundra

Řeč sen. dr Grosschmida

Řeč sen. Filipínského

Jednání přerušeno

Sdělení předsednictva:

Mezi schůzí tiskem rozdáno

Dovolené

Změna ve výboru

Stanoven pořad jednání příští schůze

Příloha