Těsnopisecká zpráva

o 154. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve středu dne 14. listopadu 1928.

Obsah:

Pořad jednání:

Projev předsedy senátu dr Hrubana na paměť 10. výročí dne ustavení Národního shromáždění

Stanoven pořad jednání příští schůze